BAZA USŁUG BADAWCZYCH
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Zakład Wstępnych Badań Farmakologicznych Wydział Farmaceutyczny UJ
słowa kluczowe: leki, wpływ leków, otyłość, wpływ nowych związków, farmakologia bezpieczeństwa, monitorowanie działań niepożądanych, badania biofunkcyjne
numer oferty: 99
tematyka badań:
 • badania wpływu leków oraz nowych związków na układ krążenia, moczowy, zaburzenia metaboliczne, w tym otyłość;
 • badania biofunkcyjne, wpływu nowych związków na różne narządy izolowane;
 • badania z zakresu farmakologii bezpieczeństwa i monitorowania działań niepożądanych.
aparatura:
 • system do telemetrycznego pomiaru ciśnienia tętniczego, EKG, temperatury i aktywności spontanicznej u małych zwierząt;
 • aparat do pomiaru aktywności spontanicznej zwierząt mogących przebywać stadnie w klatkach domowych;
 • aparat do bezstresowego pomiaru temperatury i rytmu serca u szczurów
 • aparat do pomiaru wpływu związków na izolowane narządy (w tym serce);
 • kardiomonitor z możliwością pomiaru saturacji;
 • aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego u szczurów metodą krwawą i pośrednią.
usługi:
 • oznaczanie działania krążeniowego nowych związków; wpływ na ciśnienie tętnicze krwi i/lub pracę serca – badania in vivo, in vitro i ex vivo na zwierzętach laboratoryjnych;
 • oznaczanie aktywności wewnętrznej nowych związków w stosunku do receptorów adrenergicznych, serotoninergicznych, dopaminergicznych, adenozynowych, histaminowych;
 • badania z zakresu farmakologii bezpieczeństwa nowych związków;
 • oznaczenia toksyczności ostrej i toksyczności miejscowej nowych związków u różnych gatunków zwierząt, w różnych drogach podania;
 • oznaczenia ewentualnych działań niepożądanych nowych związków;
 • badania biofunkcyjne, wpływu nowych związków na różne narządy izolowane;
 • różne oznaczenia biochemiczne, np.: oznaczenia wpływu związków na profil lipidowy i węglowodanowy, poziomy różnych substancji w osoczu, aktywność enzymów;
 • planowanie i realizacja różnorodnych badań z zakresu farmakologii doświadczalnej;
 • wykonywanie badań z zakresu farmakologii bezpieczeństwa;
 • oznaczenia działań niepożądanych nowych związków, produktów leczniczych, wyrobów medycznych, leków;
 • wykonywanie oznaczeń aktywności wewnętrznej ligandów różnych receptorów in vitro
 • wykonywanie badań biofunkcyjnych z użyciem izolowanych narządów;
 • oznaczenia toksyczności ostrej oraz miejscowej;
 • opracowywanie raportów bezpieczeństwa stosowania nowych substancji leczniczych;
 • wykonywanie różnorodnych oznaczeń biochemicznych.
Stosowane metody i techniki badawcze:
 • aparat do telemetrycznego pomiaru ciśnienia tętniczego, EKG, temperatury i aktywności spontanicznej u zwierząt – brak stresu wywołanego odosobnieniem zwierząt w czasie prowadzonych badań
 • innowacyjny system do pomiaru aktywności spontanicznej u zwierząt - możliwość przewlekłego monitorowania aktywności zwierząt bez stresu, w naturalnych warunkach;
 • Innowacyjny system do pomiaru temperatury ciała i rytmu serca u szczurów bez żadnej ingerencji – brak narażenia zwierząt na stres przy każdym pomiarze (wielokrotnie w ciągu doby);
 • wstępne badania skriningowe wykonywane są in vitro: oznaczenie wpływu na pracę serca, na funkcję poszczególnych narządów, badania biochemiczne.
doświadczenie / referencje / realizacje:
 • doświadczenie w realizacji badań zleconych – współpraca z: Grupa Adamed, Biomed, Apipol, Espefa.
forma współpracy: usługi badawcze, konsorcjum, projekt, inne
rodzaj usług badawczych: pomiary, analiza, ekspertyza, wynajem aparatury

informacja / kontakt broker Uniwersytetu Jagiellońskiego

imię i nazwisko:
telefon: + 48 12 664 42 00
AKTUALNOŚCI
NAJNOWSZE INFORMACJE
Nowa, efektywna metoda pozyskiwania sadzonek jesionu wyniosłego
Poznajcie nową technologię do pozyskiwania sadzonek jesionu wyniosłego opracowaną przez iterdyscyplinarny zespół naukowy z Uniwersystetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
Opracowanie technologii biotyzacji do komercyjnej, ekologicznej produkcji owoców jagodowych
Zespół naukowy Uniwersytet Jagielloński w Krakowie opracował inokulum stymulujące wzrost sadzonek malin oraz borówki amerykańskiej.
Demo Day Innowacji - Podsumowanie
Podsumowanie oraz galeria zdjęć z pierwszego Demo Day Innowacji zorganizowanego przez pięć największych krakowskich uczelni.
ZESPÓŁ
NASI PRACOWNICY
PARTNERZY
Klaster Lifescience KrakówPACTTJagiellońskie Centrum Innowacji
Kontakt
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytet Jagielloński
ul. Bobrzyńskiego 14,
30-348 Kraków

TELEFON:
+48 12 664 42 00
E-MAIL:
cittru@uj.edu.pl
Fundusze EuropejskieMNiSWInkubator InnowacyjnościUnia Europejska