BAZA USŁUG BADAWCZYCH
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Wydział Zarządzania i Komunikacji Naukowej UJ
słowa kluczowe: usability, www, architektura informacji, zarządzanie, e-arketing, marketing, analiza
numer oferty: 104
tematyka badań:
 • funkcjonalność portali internetowych 
 • użyteczność portali internetowych 
 • architektura informacji portali internetowych 
 • potrzeby informacyjne użytkowników portali internetowych  
aparatura:

Oprogramowanie komputerowe wspomagające przeprowadzanie badań

usługi:
 • badanie funkcjonalności i użyteczności komercyjnych i niekomercyjnych serwisów internetowych na różnych etapach ich powstawania i funkcjonowania
 • analiza architektury informacji serwisu internetowego
 • badanie potrzeb informacyjnych użytkowników systemów internetowych i analiza ekspercka
 • analiza otoczenia strategicznego i analiza interesariuszy projektów internetowych w ramach studium wykonalnośc
 • klasyczne testy funkcjonalne (sesje z udziałem testera, moderatora i obserwatora)
 • Indirect Oral Operational Method
 • zogniskowany wywiad grupowy
 • wywiady indywidualne (oparte na modelu Kano)
 • ankiety (User Experience)
 • analiza heurystyczna (ekspercka)
doświadczenie / referencje / realizacje:

Ważniejsze dotychczasowe realizacje:

 • badanie funkcjonalności rozproszonego systemu informacji o kierunkach kształcenia na Uniwersytecie Jagiellońskim (w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt nr UDA-POKL-04.01.01-00-089/11-00)
 • badania funkcjonalności platformy PASSIM zawierającej specjalizowane repozytoria dziedzinowe (w ramach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju K/PBR/000008)

forma współpracy: usługi badawcze, konsorcjum, projekt, inne
rodzaj usług badawczych: pomiary, analiza, ekspertyza

informacja / kontakt broker Uniwersytetu Jagiellońskiego

imię i nazwisko: Marcin Kącki
telefon: +48 12 664 42 06, +48 501 500 116
AKTUALNOŚCI
NAJNOWSZE INFORMACJE
Zapraszamy do obejrzenia plakatów, które były prezentowane w ramach Demo Day II +
W styczniu zakończy się projekt realizowany przez CTT CITTRU w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Inkubator Innowacyjności+. Wsparliśmy między innymi wybranych w konkursie 18 zespołów badawczych, które pracują nad nowatorskimi technologiami. Dzięki środkom przyznanym przez CTT CITTRU sfinansowane zostały prace przedwdrożeniowe, które umożliwiły podniesienie atrakcyjności tych wynalazków i zwiększyły zainteresowanie nimi inwestorów
Innowacyjny preparat dla ryb
Naukowcy związani z Uniwersytetem Jagiellońskim opracowali, a następnie opatentowali preparat wykorzystywany w profilaktyce i leczeniu ryb. Środek jest już dostępny na rynku i może być stosowany zarówno u ryb ozdobnych, jak i tych przeznaczonych do konsumpcji.
Naukowcy z UJ odkryli nieoczekiwane działanie protoporfiryn
Metoda opatentowana przez naukowców z UJ daje nadzieję na skuteczniejsze leczenie osób wymagających przeszczepu komórek krwiotwórczych. Badacze analizują substancję, która może lepiej mobilizować komórki, niż lek standardowo stosowany u pacjentów.
ZESPÓŁ
NASI PRACOWNICY
PARTNERZY
Klaster Lifescience KrakówPACTTJagiellońskie Centrum Innowacji
Kontakt
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytet Jagielloński
ul. Bobrzyńskiego 14,
30-348 Kraków

TELEFON:
+48 12 664 42 00
E-MAIL:
cittru@uj.edu.pl
Fundusze EuropejskieMNiSWInkubator InnowacyjnościUnia Europejska