BAZA USŁUG BADAWCZYCH
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Katedra Negocjacji, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ
słowa kluczowe: negocjacje, zarządzanie, marketing, HR, komunikacja, kompetencje, zarządzanie zmianą,
numer oferty: 105
tematyka badań:
Zachowania organizacyjne i zarządzanie - w szczególności firmy sektora ICT oraz sektor bankowy.
 • Postawy pracowników
 • Przywództwo organizacyjne.
 • Komunikacja w organizacji.
 • Kompetencje - diagnoza i rozwój
 • Rozwój kreatywnego podejścia do rozwiązywania problemów
 • Zarządzanie zmianą w organizacji (poziom organizacji oraz poziom zespołów pracowniczych)

 

Marketing:
 • Wizerunek marki organizacji
 • Postawy konsumenckie

 

aparatura: brak
usługi:
Wykonanie i interpretacja badań w organizacjach:
 • Postawy pracowników / konsumentów / innych grup docelowych
 • Zadowolenie z relacji: klienci zewnętrzni lub wewnętrzni

 

Analizy wykonanych wcześniej badań społecznych
 • ilościowych (ankiety, testy)
 • jakościowych (wywiady, grupy focusowe)

wraz z propozycjami programu naprawczego

 

Konsultacje w zakresie zmian organizacyjnych:
 • przywództwo organizacyjne
 • zmiany w organizacjach
 • kreatywność (definiowanie i rozwiązywanie dylematów związanych z aktualną sytuacją firmy)
forma współpracy: usługi badawcze, konsorcjum, projekt, inne
rodzaj usług badawczych: pomiary, analiza, ekspertyza

informacja / kontakt broker Uniwersytetu Jagiellońskiego

imię i nazwisko:
telefon: + 48 12 664 42 00
AKTUALNOŚCI
NAJNOWSZE INFORMACJE
Zapraszamy do obejrzenia plakatów, które były prezentowane w ramach Demo Day II +
W styczniu zakończy się projekt realizowany przez CTT CITTRU w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Inkubator Innowacyjności+. Wsparliśmy między innymi wybranych w konkursie 18 zespołów badawczych, które pracują nad nowatorskimi technologiami. Dzięki środkom przyznanym przez CTT CITTRU sfinansowane zostały prace przedwdrożeniowe, które umożliwiły podniesienie atrakcyjności tych wynalazków i zwiększyły zainteresowanie nimi inwestorów
Innowacyjny preparat dla ryb
Naukowcy związani z Uniwersytetem Jagiellońskim opracowali, a następnie opatentowali preparat wykorzystywany w profilaktyce i leczeniu ryb. Środek jest już dostępny na rynku i może być stosowany zarówno u ryb ozdobnych, jak i tych przeznaczonych do konsumpcji.
Naukowcy z UJ odkryli nieoczekiwane działanie protoporfiryn
Metoda opatentowana przez naukowców z UJ daje nadzieję na skuteczniejsze leczenie osób wymagających przeszczepu komórek krwiotwórczych. Badacze analizują substancję, która może lepiej mobilizować komórki, niż lek standardowo stosowany u pacjentów.
ZESPÓŁ
NASI PRACOWNICY
PARTNERZY
Klaster Lifescience KrakówPACTTJagiellońskie Centrum Innowacji
Kontakt
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytet Jagielloński
ul. Bobrzyńskiego 14,
30-348 Kraków

TELEFON:
+48 12 664 42 00
E-MAIL:
cittru@uj.edu.pl
Fundusze EuropejskieMNiSWInkubator InnowacyjnościUnia Europejska