Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytetu Jagiellońskiego
+48 12 664 42 00
+48 12 664 42 05
BAZA USŁUG BADAWCZYCH Uniwersytetu Jagiellońskiego
Katedra Negocjacji, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ
słowa kluczowe: negocjacje, zarządzanie, marketing, HR, komunikacja, kompetencje, zarządzanie zmianą,
numer oferty: 105
tematyka badań:
Zachowania organizacyjne i zarządzanie - w szczególności firmy sektora ICT oraz sektor bankowy.
 • Postawy pracowników
 • Przywództwo organizacyjne.
 • Komunikacja w organizacji.
 • Kompetencje - diagnoza i rozwój
 • Rozwój kreatywnego podejścia do rozwiązywania problemów
 • Zarządzanie zmianą w organizacji (poziom organizacji oraz poziom zespołów pracowniczych)

 

Marketing:
 • Wizerunek marki organizacji
 • Postawy konsumenckie

 

aparatura: brak
usługi:
Wykonanie i interpretacja badań w organizacjach:
 • Postawy pracowników / konsumentów / innych grup docelowych
 • Zadowolenie z relacji: klienci zewnętrzni lub wewnętrzni

 

Analizy wykonanych wcześniej badań społecznych
 • ilościowych (ankiety, testy)
 • jakościowych (wywiady, grupy focusowe)

wraz z propozycjami programu naprawczego

 

Konsultacje w zakresie zmian organizacyjnych:
 • przywództwo organizacyjne
 • zmiany w organizacjach
 • kreatywność (definiowanie i rozwiązywanie dylematów związanych z aktualną sytuacją firmy)
doświadczenie / referencje / realizacje:
forma współpracy: usługi badawcze, konsorcjum, projekt, inne
rodzaj usług badawczych: pomiary, analiza, ekspertyza

informacja / kontakt broker Uniwersytetu Jagiellońskiego

imię i nazwisko:
telefon: + 48 12 664 42 00
INNOWACYJNA GOSPODARKA MNiSW Inkubator Innowacyjności UE-EFRR