BAZA USŁUG BADAWCZYCH
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Katedra Teorii Komunikacji UJ
słowa kluczowe: komunikacja interpersonalna, mowa werbalna i niewerbalna, gestykulacja, skuteczna komunikacja, autoprezentacja, wizerunek firmy, retoryka, wystąpienia publiczne, asertywność w komunikacji, poprawność językowa, kultura języka, kreatywne pisanie, redakcja tekstów, język prawa, grzeczność językowa
numer oferty: 107
tematyka badań:
 • badania źródłowe z zastosowaniem sprzętu audiowizualnego
 • interpretacja nagrań wystąpień publicznych na żywo
 • wykonywanie eksperymentów komunikacyjnych
usługi:
 • warsztaty i szkolenia dla firm i instytucji z zakresu skutecznej komunikacji interpersonalnej (asertywność, grzeczność językowa, argumentacja, negocjowanie, rozwiązywanie konfliktów, jasność wypowiedzi, dostosowanie stylu wypowiedzi do odbiorcy itp.)
 • warsztaty i szkolenia dla firm i instytucji w dziedzinie wystąpień publicznych oraz autoprezentacji
 • ekspertyzy i audyty z zakresu jakości komunikacji w instytucjach i firmach
 • analiza tekstów specjalistycznych pod względem poprawnościowym
 • analiza tekstów specjalistycznych pod względem skuteczności komunikacyjnej
 • analiza tekstów pod względem ich zawartości argumentacyjnej, perswazyjnej i manipulacyjnej
 • ekspertyzy i tworzenie zaleceń w zakresie tekstów specjalistycznych (w dziedzinie prawa, medycyny, wojskowości itp.)
 • redagowanie tekstów o różnym przeznaczeniu
 • warsztaty i szkolenia z zakresu pisania tekstów o różnym przeznaczeniu
 • analiza i ocena wizerunku medialnego osób, firm i instytucji
doświadczenie / referencje / realizacje:
- współpraca z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury, Okręgową Izbą Radców Prawnych w Krakowie, Okręgową Izbą Radców Prawnych w Katowicach, Sądem Okręgowym w Krakowie, Sądem Okręgowym w Nowym Sączu, Prokuraturą Apelacyjną w Warszawie oraz Prokuraturą Apelacyjną w Krakowie w zakresie wykładów i ćwiczeń z retoryki ze szczególnym uwzględnieniem języka prawnego i prawniczego
- współpraca z The School of Medicine in English Collegium Medicum UJ w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego
- współpraca z urzędami miast i gmin w zakresie szkoleń i badań z dziedziny komunikacji z klientem
- współpraca z telewizją, radiem, muzeami
- współpraca z wydawnictwami (w zakresie redakcji tekstów oraz szkoleń)
- współpraca z Wojskową Komendą Uzupełnień w Rybniku
- prowadzenie szkoleń z zakresu skutecznej komunikacji interpersonalnej (m.in. w rodzinie, lekarz – pacjent, nauczyciel – uczeń), mowy werbalnej i niewerbalnej, technik pisania, retoryki, negocjacji i in.
- prowadzenie zajęć w Podyplomowym Studium Retoryki UJ
- prowadzenie zajęć i szkoleń dla lekarzy, nauczycieli, księży, katechetów, rekolekcjonistów, duszpasterstwa akademickiego i licealistów
- wykłady popularyzatorskie na targach książki i festiwalach nauki
- udział w debatach, sesjach naukowych, udział w organizacji imprez masowych
- zindywidualizowane szkolenia z zakresu komunikowania się w firmie (m.in. dla firmy INTEL, PC-Factory S.A., NTT System S.A., Centrum Medyczne LIM Sp. z o.o. oraz dla firmy ASUS)
- prowadzenie zajęć dla SWPS Wrocław, Wyższej Szkoły Europejskiej im. Józefa Tischnera, Uniwersytetu im. Kardynała S. Wyszyńskiego w Warszawie, Małopolskiego Centrum Kultury, Katedry Mechaniki i Wibroakustyki na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH oraz Instytutu Nauk o Środowisku UJ
- realizacja projektów badawczych („Mapa Gestów Polskich” czyli w poszukiwaniu polskich wzorców niewerbalnej narracji, Retoryczne środki i sposoby autoprezentacji polskich polityków, Gry, rytuały i style komunikacyjne Polaków, Potoczne i naukowe sposoby konceptualizacji zjawisk językowych, Analiza komunikacji w urzędzie)
 
 
forma współpracy: usługi badawcze, projekt, inne
rodzaj usług badawczych: pomiary, analiza, ekspertyza, wynajem aparatury

informacja / kontakt broker Uniwersytetu Jagiellońskiego

imię i nazwisko: CITTRU
telefon: + 48 12 664 42 00
AKTUALNOŚCI
NAJNOWSZE INFORMACJE
Zapraszamy do obejrzenia plakatów, które były prezentowane w ramach Demo Day II +
W styczniu zakończy się projekt realizowany przez CTT CITTRU w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Inkubator Innowacyjności+. Wsparliśmy między innymi wybranych w konkursie 18 zespołów badawczych, które pracują nad nowatorskimi technologiami. Dzięki środkom przyznanym przez CTT CITTRU sfinansowane zostały prace przedwdrożeniowe, które umożliwiły podniesienie atrakcyjności tych wynalazków i zwiększyły zainteresowanie nimi inwestorów
Innowacyjny preparat dla ryb
Naukowcy związani z Uniwersytetem Jagiellońskim opracowali, a następnie opatentowali preparat wykorzystywany w profilaktyce i leczeniu ryb. Środek jest już dostępny na rynku i może być stosowany zarówno u ryb ozdobnych, jak i tych przeznaczonych do konsumpcji.
Naukowcy z UJ odkryli nieoczekiwane działanie protoporfiryn
Metoda opatentowana przez naukowców z UJ daje nadzieję na skuteczniejsze leczenie osób wymagających przeszczepu komórek krwiotwórczych. Badacze analizują substancję, która może lepiej mobilizować komórki, niż lek standardowo stosowany u pacjentów.
ZESPÓŁ
NASI PRACOWNICY
PARTNERZY
Klaster Lifescience KrakówPACTTJagiellońskie Centrum Innowacji
Kontakt
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytet Jagielloński
ul. Bobrzyńskiego 14,
30-348 Kraków

TELEFON:
+48 12 664 42 00
E-MAIL:
cittru@uj.edu.pl
Fundusze EuropejskieMNiSWInkubator InnowacyjnościUnia Europejska