BAZA USŁUG BADAWCZYCH
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Badania i rozwój produktów spożywczych i przemysłowych
słowa kluczowe: normy jakości, analiza składu żywności, ocena sensoryczna, higiena żywności, produkcja ekologiczna
numer oferty: UEK/5
tematyka badań:

Zapewnienie produktom odpowiedniej jakości oraz zgodności z wymogami prawa. Udoskonalenie produkowanych wyrobów pod względem ich składu, właściwości, walorów użytkowych i estetycznych oraz bezpieczeństwa i higieny.

aparatura:
 • 3 kompleksowo wyposażone laboratoria badawcze do analizy i oceny jakości żywności posiadające m.in.: zestaw aparaturowy do oznaczania białka w produktach spożywczych, aparat do ekstrakcji tłuszczu, analizator mleka, spektrofotometr
 • laboratorium sensoryczne wyposażone m.in. w przenośny spektrofotometr barwy (Konica-Minolta) oraz spektrofotometr źródła oświetlenia z oceną migotania (EverFine), a także w olfaktometr terenowy Nasal Ranger
 • kompleksowo wyposażone laboratoria chemiczne, włókiennicze, skórzane, nieorganiczne i mikrobiologiczne
usługi:
 • przeprowadzanie badań mikrobiologicznych produktów spożywczych stałych i płynnych
 • analizy składu i wartości odżywczej żywności metodami fizykochemicznymi
 • ekspertyzy z zakresu oceny jakości mięsa i przetworów mięsnych oraz wyrobów mleczarskich
 • opracowanie wytycznych i kryteriów żywności pod kątem braku zafałszowań oraz ich podstawowych cech jakościowych
 • zapobieganie zmianom barwy i gęstości produktów płynnych w trakcie ich przechowywania
 • analizy dodatków do żywności
 • przeprowadzanie badań rynkowych i konsumenckich w opracowywaniu nowych produktów spożywczych
 • optymalizację oświetlenia eksponującego poszczególne grupy wyrobów (np. owoców, wyrobów mięsnych)
 • przeprowadzanie analiz i badań rynku żywności regionalnej i tradycyjnej
 • badania i doradztwo w zakresie produkcji ekologicznej
 • projektowanie nowych produktów specjalistycznych np. żywności dietetycznej
 • opracowywanie i weryfikację specyfikacji produktów żywnościowych
 • badania stabilności procesu technologicznego, ocena próbek pochodzących z różnych partii produkcyjnych
 • badania porównawcze i optymalizacja jakości sensorycznej żywności oraz produktów przemysłowych
 • określenie możliwości zastosowania rozwiązań z dziedziny nanotechnologii dla poszczególnych branż przemysłu spożywczego
 • badanie działania środków biobójczych i biostatycznych wprowadzanych do  materiałów naturalnych (papier, pergamin, skóra, tkaniny), tworzyw sztucznych i folii oraz do materiałów złożonych (obuwie, samochody, elementy konstrukcyjne maszyn)
 • badania zmian fizykochemicznych materiałów naturalnych i syntetycznych na skutek starzenia się
 • badania składu chemicznego substancji lotnych i ciekłych
 • badania właściwości eksploatacyjnych olejów silnikowych
 • badanie jakości skór i wyrobów skórzano podobnych (właściwości biofizyczne, chemiczne, fizyko-mechaniczne)
 • badanie produktów pod kątem zabezpieczenia przed korozją
 • badanie właściwości antybakteryjnych tworzyw
 • badanie procesu biodegradacji dzianin
 • oznaczanie składu surowcowego wyrobów tekstylnych 
 • badanie właściwości mechanicznych, biofizycznych i estetycznych tekstyliów
 • ocenę bezpieczeństwa i komfortu użytkowania wyrobów przemysłu lekkiego
 • ocenę i projektowanie właściwości higienicznych skór, wyrobów skóropodobnych i materiałów tekstylnych
 • współpracę w zakresie nowych technologii wykańczania skór w celu uzyskania niekonwencjonalnych właściwości użytkowych
 • komercjalizację posiadanych urządzeń prototypowych (na zasadzie sprzedaży patentu lub udzielenia licencji) przedsiębiorstwom, które podejmą produkcję takiej aparatury i sprzedaż firmom branżowym
 • szkolenia w zakresie:
  • badanie i ocena jakości żywności
  • klasyfikacja produktów spożywczych zgodnie z wytycznymi obowiązującego PKWiU
  • nowe segmenty rynku żywnościowego
  • wartość zdrowotna żywności
  • wpływ żywności i żywienia na zdrowie
  • innowacyjne składniki w kreowaniu nowych produktów żywnościowych
  • produkcja ekologiczna
  • produkty tradycyjne i regionalne
  • bezpieczeństwo produktu (podstawy prawne, dyrektywy GPSD, wymagania szczegółowe wobec produktów nieżywnościowych)
  • kształtowanie i ocena jakości produktów włókienniczych
  • metody pomiarowe produktów
  • analiza sensoryczna (szkolenia podstawowe i dedykowane)
  • rozpatrywanie reklamacji (aspekty prawne i praktyczne)
doświadczenie / referencje / realizacje:
 • unikalne zaplecze badawcze wyposażone w specjalistyczne maszyny i urządzenia do przeprowadzania badań mikrobiologicznych, genetycznych, chemicznych i sensorycznych
 • wyselekcjonowany i wykwalifikowany zespół badawczy przeprowadzający oceny sensoryczne
 • stale poszerzana wiedza i doświadczenie dzięki współpracy z ośrodkami badawczymi za granicą (uczelnie w Reykjawiku, Warnie i Alicante)
 • certyfikaty i wyróżnienia:
  • Certyfikat Rzeczoznawcy Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego
  • Certyfikat Eksperta Polskiej Komisji Akredytacyjnej
  • Certyfikaty projektów szkoleniowych pod patronatem honorowym Ministra Gospodarki „Przyszłość rozwojowa żywności”, ”Zarządzanie badaniami sektora produkcji żywności”
  • Wyróżnienie Instytutu Nafty i Gazu (Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie)
forma współpracy: usługi badawcze
rodzaj usług badawczych: pomiary, analiza, ekspertyza

informacja / kontakt broker Uniwersytetu Jagiellońskiego

imię i nazwisko: Małgorzata Smaga-Szczepańczyk
telefon: 122935909
AKTUALNOŚCI
NAJNOWSZE INFORMACJE
Nowa, efektywna metoda pozyskiwania sadzonek jesionu wyniosłego
Poznajcie nową technologię do pozyskiwania sadzonek jesionu wyniosłego opracowaną przez iterdyscyplinarny zespół naukowy z Uniwersystetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
Opracowanie technologii biotyzacji do komercyjnej, ekologicznej produkcji owoców jagodowych
Zespół naukowy Uniwersytet Jagielloński w Krakowie opracował inokulum stymulujące wzrost sadzonek malin oraz borówki amerykańskiej.
Demo Day Innowacji - Podsumowanie
Podsumowanie oraz galeria zdjęć z pierwszego Demo Day Innowacji zorganizowanego przez pięć największych krakowskich uczelni.
ZESPÓŁ
NASI PRACOWNICY
PARTNERZY
Klaster Lifescience KrakówPACTTJagiellońskie Centrum Innowacji
Kontakt
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytet Jagielloński
ul. Bobrzyńskiego 14,
30-348 Kraków

TELEFON:
+48 12 664 42 00
E-MAIL:
cittru@uj.edu.pl
Fundusze EuropejskieMNiSWInkubator InnowacyjnościUnia Europejska