BAZA USŁUG BADAWCZYCH
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Rynki zagraniczne i współpraca międzynarodowa
słowa kluczowe: fair trade, ryzyko walutowe, współpraca gospodarcza, handel zagraniczny, potencjał eksportowy
numer oferty: UEK/12
tematyka badań:

Szczegółowe analizy o danym rynku/rynkach zagranicznych, z uwagi na konieczność podjęcia określonych działań gospodarczych, społecznych, politycznych tego rynku/rynków dotyczących. Doradztwo i pomoc w nawiązaniu współpracy handlowej i gospodarczej.

usługi:
 • przeprowadzanie wszechstronnych badań i analiz uwarunkowań mikro- i makroekonomicznych z uwzględnieniem aspektów prawnych, politycznych i społecznych danego kraju/rynku
 • opracowanie ekspertyz i opinii dotyczących wybranego sektora bądź aspektu działalności na danym rynku zagranicznym
 • przeprowadzanie analizy potencjału eksportowego przedsiębiorstwa
 • badanie rynków zagranicznych pod kątem rozpoczęcia lub rozszerzenia działalności gospodarczej, wybór rynku zagranicznego i opracowanie strategii internacjonalizacji
 • przygotowanie strategii i biznes planów przedsiębiorstwa na potrzeby danego rynku/rynków zagranicznych
 • doradztwo i pomoc we wdrożeniu przygotowanych planów rozwoju na terenie danego kraju
 • opracowanie zaleceń odnośnie polityki handlowej i strukturalnej
 • analizy tendencji rozwojowych w międzynarodowej wymiany towarów i usług w dobie globalizacji
 • doradztwo w zakresie finansów międzynarodowych i finansowych aspektów wymiany handlowej
 • ekspertyzy z wybranych zagadnień współpracy międzynarodowej takich jak:
  • protekcjonizm handlowy
  • Fair Trade na świecie
  • marketing międzynarodowy
  • zarządzanie międzynarodowe
  • polityka UE w zakresie przedsiębiorczości i innowacji
  • fundusze unijne i polityka strukturalna UE
 • szkolenia z zakresu:
  • dokumentacja w handlu zagranicznym
  • metody płatności w handlu zagranicznym
  • międzynarodowe transakcje handlowe i gospodarcze
  • instrumenty regulacji polityki handlowej
  • metody zabezpieczania przed ryzykiem walutowym
  • negocjacje w handlu zagranicznym
  • międzynarodowe zwyczaje, niuanse i formuły handlowe
  • formułowanie strategii i programów marketingowych związanych z wejściem i konkurowaniem przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych
doświadczenie / referencje / realizacje:
 • wysoko wyspecjalizowana kadra ekspertów posiadających rozległe kontakty w biznesie międzynarodowym
 • bogate, wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu badań i projektów z zakresu współpracy i wymiany międzynarodowej dla przedsiębiorstw i instytucji polskich oraz zagranicznych
 • dostęp do użytecznych baz danych wymagających specjalnych uprawnień
 • organizacja Forum Handlu Zagranicznego (corocznej imprezy stanowiącej swoistą platformę komunikacyjną świata nauki i biznesu) przez Katedrę Handlu Zagranicznego UEK
 • ocena wyróżniająca dla kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze w ramach Katedry Handlu Zagranicznego na naszej Uczelni przyznana przez Państwową Komisja Akredytacyjna w 2014 roku
forma współpracy: usługi badawcze
rodzaj usług badawczych: analiza, ekspertyza

informacja / kontakt broker Uniwersytetu Jagiellońskiego

imię i nazwisko: Małgorzata Smaga-Szczepańczyk
telefon: 122935909
AKTUALNOŚCI
NAJNOWSZE INFORMACJE
Nowa, efektywna metoda pozyskiwania sadzonek jesionu wyniosłego
Poznajcie nową technologię do pozyskiwania sadzonek jesionu wyniosłego opracowaną przez iterdyscyplinarny zespół naukowy z Uniwersystetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
Opracowanie technologii biotyzacji do komercyjnej, ekologicznej produkcji owoców jagodowych
Zespół naukowy Uniwersytet Jagielloński w Krakowie opracował inokulum stymulujące wzrost sadzonek malin oraz borówki amerykańskiej.
Demo Day Innowacji - Podsumowanie
Podsumowanie oraz galeria zdjęć z pierwszego Demo Day Innowacji zorganizowanego przez pięć największych krakowskich uczelni.
ZESPÓŁ
NASI PRACOWNICY
PARTNERZY
Klaster Lifescience KrakówPACTTJagiellońskie Centrum Innowacji
Kontakt
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytet Jagielloński
ul. Bobrzyńskiego 14,
30-348 Kraków

TELEFON:
+48 12 664 42 00
E-MAIL:
cittru@uj.edu.pl
Fundusze EuropejskieMNiSWInkubator InnowacyjnościUnia Europejska