BAZA USŁUG BADAWCZYCH
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Modele wspomagające proces decyzyjny
słowa kluczowe: prognozowanie zmian, analiza statystyczna, trendy sprzedaży, gospodarstwa domowe
numer oferty: UEK/14
tematyka badań:

Ocena stanu obecnego przedsiębiorstwa oraz prognozy zmian otoczenia gospodarczego. Rzetelne analizy związane z sytuacją na rynku pracy oraz analizy budżetów gospodarstw domowych. Zastosowanie metod statystycznych w zarządzaniu np. w systemach sterowania jakością.

usługi:
 • ekspertyzy dotyczące wpływu mikrootoczenia na zachowania przedsiębiorstw oraz konsumentów – badanie trendów sprzedaży
 • opracowanie modeli prognostycznych w zakresie przewidywania zagrożenia przedsiębiorstw upadłością
 • projektowanie systemów sterowania jakością
 • ekspertyzy i opinie dotyczące tworzenia lub modyfikacji systemów sterowania  jakością pod kątem możliwości zastosowania metod statystycznych
 • opracowywanie diagnozy i prognozy demograficznej
 • ekspertyzy i opinie dotyczące przygotowania organizacji w zakresie problemów związanych ze zmianami demograficznymi
 • ekspertyzy i opinie w zakresie zasobów pracy
 • ekspertyzy i opinie dotyczące budżetów gospodarstw domowych (konsumpcja, oszczędności)
 • szkolenia w zakresie:
  • modelowanie i prognozowanie zjawisk oraz procesów społeczno-gospodarczych z wykorzystaniem pakietów statystyczno-ekonometrycznych
  • zastosowanie metod statystycznych (w tym prezentacja danych statystycznych i wyników analiz)  z wykorzystaniem pakietów komputerowych (Excel, Gretl, Statistica, R can)
  • projektowanie systemów sterowania jakością
  • wykorzystanie statystycznych metod sterowania jakością
  • analizy kosztów jakości
doświadczenie / referencje / realizacje:
 • wiedza, umiejętności i wysokiej klasy kompetencje w zakresie statystyki
 • stałe doskonalenie warsztatu badawczego w oparciu o rozwój własnych programów naukowych oraz dostęp do najnowszych osiągnięć w badanych dziedzinach
 • bogate doświadczenie:
  • we współpracy z przedsiębiorstwami (np. z Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania Sp. o.o. w Krakowie, Jastrzębską Spółką Węglową S.A., StatSoft Polska Sp. z o.o.)
  • w opracowywaniu raportów, ekspertyz i opinii (np. dla Prezydenta Miasta Krakowa, firmy Polski Koks S.A., Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów „Labe i Wspólnicy”, Sądu Okręgowego w Krakowie)
  • w prowadzeniu szkoleń (np. dla Najwyższej Izby Kontroli, Zakładów Azotowych  S.A. Tarnów – Mościce)
forma współpracy: usługi badawcze
rodzaj usług badawczych: analiza, ekspertyza

informacja / kontakt broker Uniwersytetu Jagiellońskiego

imię i nazwisko: Małgorzata Smaga-Szczepańczyk
telefon: 122935909
AKTUALNOŚCI
NAJNOWSZE INFORMACJE
Zapraszamy do obejrzenia plakatów, które były prezentowane w ramach Demo Day II +
W styczniu zakończy się projekt realizowany przez CTT CITTRU w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Inkubator Innowacyjności+. Wsparliśmy między innymi wybranych w konkursie 18 zespołów badawczych, które pracują nad nowatorskimi technologiami. Dzięki środkom przyznanym przez CTT CITTRU sfinansowane zostały prace przedwdrożeniowe, które umożliwiły podniesienie atrakcyjności tych wynalazków i zwiększyły zainteresowanie nimi inwestorów
Innowacyjny preparat dla ryb
Naukowcy związani z Uniwersytetem Jagiellońskim opracowali, a następnie opatentowali preparat wykorzystywany w profilaktyce i leczeniu ryb. Środek jest już dostępny na rynku i może być stosowany zarówno u ryb ozdobnych, jak i tych przeznaczonych do konsumpcji.
Naukowcy z UJ odkryli nieoczekiwane działanie protoporfiryn
Metoda opatentowana przez naukowców z UJ daje nadzieję na skuteczniejsze leczenie osób wymagających przeszczepu komórek krwiotwórczych. Badacze analizują substancję, która może lepiej mobilizować komórki, niż lek standardowo stosowany u pacjentów.
ZESPÓŁ
NASI PRACOWNICY
PARTNERZY
Klaster Lifescience KrakówPACTTJagiellońskie Centrum Innowacji
Kontakt
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytet Jagielloński
ul. Bobrzyńskiego 14,
30-348 Kraków

TELEFON:
+48 12 664 42 00
E-MAIL:
cittru@uj.edu.pl
Fundusze EuropejskieMNiSWInkubator InnowacyjnościUnia Europejska