BAZA WYNALAZKÓW
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Biologiczna metoda ograniczania rozwoju bakterii nitkowatych w osadzie czynnym w oczyszczalniach
słowa kluczowe: wrotki, oczyszczalnie ścieków, woda, ekologia, bakterie, czysta woda,
numer oferty: 87 i 189

Przedmiotem oferty jest biologiczna metoda ograniczania puchnięcia osadu czynnego w oczyszczalniach ścieków. Metoda wykorzystuje naturalnie występujące w osadzie czynnym organizmy – wrotki, które eliminują ze środowiska bakterie nitkowate będące przyczyną problemów eksploatacyjnych oczyszczalni ścieków.

 
Najbardziej powszechnym sposobem oczyszczania ścieków jest metoda biologiczna wykorzystująca organizmy naturalnie występujące w środowisku wodnym. Tworzą one osad czynny, w którego skład wchodzą przede wszystkim bakterie, pierwotniaki oraz przedstawiciele metazoa. Najbardziej istotną rolę w usuwaniu zanieczyszczeń odgrywają bakterie, w tym nitkowate, których niekontrolowany rozwój prowadzi do występującego powszechnie niekorzystnego zjawiska jakim jest pienienie i puchnięcie osadu czynnego.

Proces ten jest jednym z najpoważniejszych problemów eksploatacyjnych w oczyszczalniach ścieków na całym świecie. Obecnie stosowane metody zwalczania bakterii nitkowatych polegają przede wszystkim na dozowaniu środków chemicznych (np. syntetycznych polimerów organicznych i koagulantów) i nie zawsze są skuteczne. Ich wadą jest także konieczność wprowadzania poważnych zmian technologicznych w oczyszczalniach, stosunkowo wysoki koszt zastosowania, zwiększanie masy osadu oraz niekorzystny wpływ na środowisko naturalne.

Jednak pomimo licznych badań mających na celu opracowanie nowych sposobów likwidujących niekontrolowany rozwój osadu czynnego, w dalszym ciągu nie opracowano optymalnej metody.

Rozwiązaniem tego problemu może być biologiczna metoda kontroli bakterii nitkowatych przy zastosowaniu hodowli wrotków z rodzaju Lecane – organizmów naturalnie występujących w osadzie czynnym i żywiących się bakteriami. Oferowany wynalazek obejmuje zarówno sposób masowej hodowli wrotków jak i metodę ich zastosowania w procesie redukcji osadu czynnego i ograniczania jego puchnięcia. Wynalazek może być zastosowany w ściekach różnych typów a metoda pozwala na analizę skuteczności wrotków w stosunku do konkretnych osadów.
 
Do pozostałych zalet nowej metody należą:
  • wysoka skuteczność w zakresie eliminacji bakterii nitkowatych, szczególnie bakterii w największym stopniu przyczyniających się do wystąpienia zjawiska puchnięcia osadu czynnego - Microthrix parvicella i N. limicola, Typ 021N;
  • możliwość zastosowania metody w ściekach różnego rodzaju, co wynika z wysokiej odporności wrotków Lecane na niekorzystne warunki środowiskowe;
  • brak niekorzystnego wpływu na środowisko naturalne;
  • poprawa właściwości sedymentacyjnych osadu;
  • niski koszt wdrożenia i stosowania metody.
 
Oferowane rozwiązanie jest przedmiotem dwóch zgłoszeń patentowych. Prace nad dalszym rozwojem metody prowadzone są na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie Centrum Transferu Technologii CITTRU Uniwersytetu Jagiellońskiego poszukuje podmiotów zainteresowanych uzyskaniem licencji na opisane materiały oraz ich zastosowanie.
zastosowanie rynkowe: oczyszczalnie ścieków
branża: ekologia, ochrona środowiska
forma ochrony: patent
dojrzałość technologii: wymagająca prac B+R
prawa własności: wyłączne UJ
forma współpracy: licencja, consulting, spółka spin-off, komercyjne usługi badawcze, sprzedaż

informacja / kontakt broker Uniwersytetu Jagiellońskiego

imię i nazwisko: dr Renata Bartoszewicz
telefon: +48 12 664 42 08, +48 515 493 518
AKTUALNOŚCI
NAJNOWSZE INFORMACJE
Zapraszamy do obejrzenia plakatów, które były prezentowane w ramach Demo Day II +
W styczniu zakończy się projekt realizowany przez CTT CITTRU w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Inkubator Innowacyjności+. Wsparliśmy między innymi wybranych w konkursie 18 zespołów badawczych, które pracują nad nowatorskimi technologiami. Dzięki środkom przyznanym przez CTT CITTRU sfinansowane zostały prace przedwdrożeniowe, które umożliwiły podniesienie atrakcyjności tych wynalazków i zwiększyły zainteresowanie nimi inwestorów
Innowacyjny preparat dla ryb
Naukowcy związani z Uniwersytetem Jagiellońskim opracowali, a następnie opatentowali preparat wykorzystywany w profilaktyce i leczeniu ryb. Środek jest już dostępny na rynku i może być stosowany zarówno u ryb ozdobnych, jak i tych przeznaczonych do konsumpcji.
Naukowcy z UJ odkryli nieoczekiwane działanie protoporfiryn
Metoda opatentowana przez naukowców z UJ daje nadzieję na skuteczniejsze leczenie osób wymagających przeszczepu komórek krwiotwórczych. Badacze analizują substancję, która może lepiej mobilizować komórki, niż lek standardowo stosowany u pacjentów.
ZESPÓŁ
NASI PRACOWNICY
PARTNERZY
Klaster Lifescience KrakówPACTTJagiellońskie Centrum Innowacji
Kontakt
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytet Jagielloński
ul. Bobrzyńskiego 14,
30-348 Kraków

TELEFON:
+48 12 664 42 00
E-MAIL:
cittru@uj.edu.pl
Fundusze EuropejskieMNiSWInkubator InnowacyjnościUnia Europejska