BAZA WYNALAZKÓW
Uniwersytetu Jagiellońskiego

Przedmiotem oferty jest nowa metoda asymetrycznej redukcji prochiralnych ketonów i imin wykorzystywana w syntezie powszechnie stosowanych leków, np. hormonalnych (np. Cincalcet), pulmonologicznych (np. Salbutamol) oraz neurologicznych (np. Rasagiline).

Podstawową ścieżką otrzymywania wielu leków dla potrzeb przemysłu farmaceutycznego jest synteza optycznie czystych związków aktywnych. Kluczową rolę odgrywa tu budowa przestrzenna cząsteczek, która ma wpływ na ich właściwości biologiczne, farmakologiczne i skuteczność działania. Wiadomym jest, iż każdy z enancjomerów (pary związków chemicznych o identycznym wzorze sumarycznym, ale o strukturach będących względem siebie odbiciem lustrzanym) może wykazywać diametralnie różne właściwości (nawet na poziomie bezpieczeństwa dla zdrowia pacjenta). Niemniej jednak, wiele stosowanych procedur syntezy związków o charakterze enancjomerycznym nie zapewnia otrzymania żądanego stereoizomeru w postaci czystej.

Rozwiązaniem problemu związanego z syntezą optycznie czystych związków dla potrzeb dynamicznie rozwijającego się rynku farmaceutycznego jest zastosowanie opracowanej przez naukowców z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego asymetrycznej reakcji redukcji prochiralnych ketonów i imin. Metoda ta polega na redukcji prochiralnych imin i ketonów do chiralnych amin pierwszorzędowych i alkoholi w obecności odpowiedniego nośnika wodoru. Katalizatorem procesu jest powstający in situ kompleks octanu cynku z optycznie czystymi ligandami. Zastosowanie proponowanej metody umożliwia otrzymywanie z wysoką wydajnością i selektywnością optycznie czystych związków z wybranym enancjomerem aminy lub alkoholu.

zastosowanie rynkowe:

Zalety prezentowanego rozwiązania:

- eliminacja rozpuszczalnika;

- ograniczenie ilości katalizatora z 5 mol% do 0,05-0,3 mol%;

- skrócenie czasu reakcji;

- śladowe zawartości zanieczyszczeń w mieszaninie poreakcyjnej;

- zastąpienie niebezpiecznych metaloorganicznych związków cynku (np. Et2Zn - dietylocynk) bardziej stabilnym i mniej toksycznym octanem cynku Zn(OAc)2.

 

Oferowane rozwiązanie jest objęte ochroną patentową. Prace rozwojowe były prowadzone przez zespół naukowy na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie Centrum Transferu Technologii CITTRU poszukuje podmiotów zainteresowanych komercyjnym wykorzystaniem rozwiązania.

Zalety prezentowanego rozwiązania:

- eliminacja rozpuszczalnika;

- ograniczenie ilości katalizatora z 5 mol% do 0,05-0,3 mol%;

- skrócenie czasu reakcji;

- śladowe zawartości zanieczyszczeń w mieszaninie poreakcyjnej;

- zastąpienie niebezpiecznych metaloorganicznych związków cynku (np. Et2Zn - dietylocynk) bardziej stabilnym i mniej toksycznym octanem cynku Zn(OAc)2.

 

Oferowane rozwiązanie jest objęte ochroną patentową. Prace rozwojowe były prowadzone przez zespół naukowy na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie Centrum Transferu Technologii CITTRU poszukuje podmiotów zainteresowanych komercyjnym wykorzystaniem rozwiązania.

Logotypy Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Inkubator Innowacyjności 2.0, Unia Europejska

branża:
forma ochrony:
dojrzałość technologii:
prawa własności:
forma współpracy:

informacja / kontakt broker Uniwersytetu Jagiellońskiego

imię i nazwisko: Paula Janus
telefon: +48 12 664 42 16, +48 506 006 590
AKTUALNOŚCI
NAJNOWSZE INFORMACJE
Zapraszamy do obejrzenia plakatów, które były prezentowane w ramach Demo Day II +
W styczniu zakończy się projekt realizowany przez CTT CITTRU w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Inkubator Innowacyjności+. Wsparliśmy między innymi wybranych w konkursie 18 zespołów badawczych, które pracują nad nowatorskimi technologiami. Dzięki środkom przyznanym przez CTT CITTRU sfinansowane zostały prace przedwdrożeniowe, które umożliwiły podniesienie atrakcyjności tych wynalazków i zwiększyły zainteresowanie nimi inwestorów
Innowacyjny preparat dla ryb
Naukowcy związani z Uniwersytetem Jagiellońskim opracowali, a następnie opatentowali preparat wykorzystywany w profilaktyce i leczeniu ryb. Środek jest już dostępny na rynku i może być stosowany zarówno u ryb ozdobnych, jak i tych przeznaczonych do konsumpcji.
Naukowcy z UJ odkryli nieoczekiwane działanie protoporfiryn
Metoda opatentowana przez naukowców z UJ daje nadzieję na skuteczniejsze leczenie osób wymagających przeszczepu komórek krwiotwórczych. Badacze analizują substancję, która może lepiej mobilizować komórki, niż lek standardowo stosowany u pacjentów.
ZESPÓŁ
NASI PRACOWNICY
PARTNERZY
Klaster Lifescience KrakówPACTTJagiellońskie Centrum Innowacji
Kontakt
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytet Jagielloński
ul. Bobrzyńskiego 14,
30-348 Kraków

TELEFON:
+48 12 664 42 00
E-MAIL:
cittru@uj.edu.pl
Fundusze EuropejskieMNiSWInkubator InnowacyjnościUnia Europejska