Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytetu Jagiellońskiego
+48 12 664 42 00
+48 12 664 42 05
BAZA WYNALAZKÓW Uniwersytetu Jagiellońskiego
NOWY PRZECIWBAKTERYJNY FILTR UV W KREMACH PRZECIWSŁONECZNYCH
słowa kluczowe: filtr przeciwsłoneczny , kosmetyki, kremy przeciwsłoneczne, wyroby medyczne, kremy do pielęgnacji skóry
numer oferty: 250

Nowy filtr przeciwsłoneczny oparty został na nanocząstkach ZnO, które  dodatkowo opłaszczono biokompatybilnym polimerem – chitozanem. Materiał posiada wysoką zdolność do absorpcji promieniowania ultrafioletowego ale również wykazuje wysoką aktywność przeciw opornym szczepom bakteryjnym. Jednocześnie badania potwierdziły brak aktywności cytotoksycznej wobec ludzkich keratynocytów.Ochrona przeciwsłoneczna
Filtry przeciwsłoneczne stosowane w kremach to zazwyczaj nieprzeźroczyste substancje które wydajnie blokują szkodliwe dla skóry promieniowanie UVA oraz UVB. Ze względu na pochodzenie składników blokujących promieniowanie ultrafioletowe filtry można podzielić na dwie klasy: pochodzenia nieorganicznego i organicznego. Pierwsze to filtry fizyczne, działające jak mikrolustra, wśród których najpopularniejszymi są te oparte na ditlenku tytanu oraz tlenku cynku. W przeciwieństwie do filtrów chemicznych, w których substancje blokujące promieniowanie UV są pochodzenia organicznego, filtry fizyczne, oparte na wspomianych tlenkach metali, nie ulegają degradacji pod wpływem promieni słonecznych.  Należy jednak zaznaczyć, że stosowanie np. ditlenku tytanu
w komercyjne dostępnych kremach może prowadzić do wytwarzania podczas ekspozycji na światło ultrafioletowe Reaktywnych Form Tlenu (ROS, z ang. Reactive Oxygen Species), które odpowiadają np. za uszkodzenia DNA oraz przyspieszają proces starzenia skóry.
 
Wielofunkcyjny kompozyt ZnO – biopolimer
Prezentowany nanokompozyt oparty jest na nanocząstkach tlenku cynku (ZnO). Powierzchnia nanocząstek dodatkowo została pokryta biokompatybilnym polimerem jakim jest chitosan (CS).

Główne zalety materiału to:
  • doskonała absorpcja promieniowania  UVA/UVB,
  • niski współczynnik załamania światła,
  • stabilność chemiczna podczas ekspozycji na promieniowanie słoneczne,
  • aktywność bakteriobójcza wobec opornych szczepów bakterii (Staphylococcus aureus, Escherichia coli),
  • brak aktywności cytotoksycznej wobec ludzkich keratynocytów.
Wielofunkcyjny kompozyt ZnO–biopolimer likwiduje ryzyko związane
z wykorzystaniem nanocząstek półprzewodników jako składników aktywnych w kremach przeciwsłonecznych.
Materiał jest przedmiotem zgłoszenia patentowego a wynalazek jest rozwijany przez zespół naukowy na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego.Obecnie Centrum Transferu Technologii CITTRU poszukuje podmiotów zainteresowanych komercyjnym wykorzystaniem opisanego rozwiązania.
zastosowanie rynkowe: kosmetyki, kremy przeciwsłoneczne, wyroby medyczne, kremy do pielęgnacji skóry
branża: chemia, inżynieria materiałowa, medycyna, przemysł kosmetyczny
forma ochrony: zgłoszenie patentowe
dojrzałość technologii: wymagająca prac B+R
prawa własności: wyłączne UJ
forma współpracy: licencja, consulting, spółka spin-off, komercyjne usługi badawcze, sprzedaż

informacja / kontakt broker Uniwersytetu Jagiellońskiego

imię i nazwisko: dr Paula Janus
telefon: +48 12 664 42 16, +48 506 006 590
INNOWACYJNA GOSPODARKA MNiSW Inkubator Innowacyjności UE-EFRR