BAZA WYNALAZKÓW
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Nowe związki zwiększające skuteczność antybiotyków i leków przeciwnowotworowych
słowa kluczowe: antybiotyki, leki przeciwnowotworowe,
numer oferty: 216

Przedmiotem oferty są nowe substancje wykazujące aktywność farmakologiczną oraz ich zastosowanie do obniżania minimalnej skutecznej dawki antybiotyków i leków stosowanych w terapii przeciwnowotworowej.

 
Współczesna medycyna stoi obecnie przed poważnym problemem rosnącej antybiotykooporności coraz większej liczby szczepów bakterii. Jest to jedno z najpoważniejszych niebezpieczeństw istotnie ograniczających skuteczność leczenia wielu chorób wywoływanych przez bakterie.

Szczególnym problemem są zakażenia wywoływane pałeczkami Gram-ujemnymi, w tym najbardziej niebezpiecznymi szczepami uznanymi przez Infectious Diseases Society of America za tzw. „patogeny alarmowe”. Należą do nich: enterokoki, gronkowce złociste odporne na metycylinę (MRSA), Klebisiella, Enterobacter, Pseudomonas aeruginosa i Acinetobacter baumannii.

Dlatego też obecnie prowadzone są intensywne badania ukierunkowane na poszukiwanie nowych substancji o działaniu przeciwbakteryjnym, skutecznych w walce z „patogenami alarmowymi”. Innym podejściem, w które wpisuje się prezentowana oferta, jest zwiększanie skuteczności już istniejących antybiotyków.

Prezentowany wynalazek obejmuje substancje o właściwościach obniżających minimalne skuteczne stężenie antybiotyków (minimum inhibitory concentration, MIC) poprzez zahamowanie aktywności mechanizmów lekooporności bakterii. Przeprowadzone badania wykazały aktywność związków obniżających MIC doksycykliny, kwasu nalidyksowego, chloramfenikolu i erytromycyny.

Wynalazek wykazuje także właściwości obniżające minimalną skuteczną dawkę leków przeciwnowotworowych. Badania prowadzone na komórkach mysiego chłoniaka transfekowanego ludzkim genem MDR1 i komórkach raka jelita grubego wykazały, iż oferowane związki zwiększały w komórkach nowotworowych retencję barwników - substratów głównej pompy lekooporności nowotworowej ABCB1 (P-gp). Kolejną zaletą wynalazku jest także działanie synergistyczne z lekiem przeciwnowotworowym – doksorubicyną.

Oferowane rozwiązanie jest przedmiotem zgłoszeń patentowych. Obecnie Centrum Transferu Technologii CITTRU poszukuje partnerów zainteresowanych dalszym rozwojem wynalazku i jego komercyjnym zastosowaniem.
 
zastosowanie rynkowe: do obniżania minimalnej skutecznej dawki antybiotyków i leków stosowanych w terapii przeciwnowotworowej
branża: nauki farmaceutyczne
forma ochrony: zgłoszenie patentowe
dojrzałość technologii: wymagająca prac B+R
prawa własności: wyłączne UJ
forma współpracy: licencja, consulting, spółka spin-off, komercyjne usługi badawcze, sprzedaż

informacja / kontakt broker Uniwersytetu Jagiellońskiego

imię i nazwisko: dr Radosław Rudź
telefon: +48 12 664 42 07, + 48 571 232 873
AKTUALNOŚCI
NAJNOWSZE INFORMACJE
Zapraszamy do obejrzenia plakatów, które były prezentowane w ramach Demo Day II +
W styczniu zakończy się projekt realizowany przez CTT CITTRU w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Inkubator Innowacyjności+. Wsparliśmy między innymi wybranych w konkursie 18 zespołów badawczych, które pracują nad nowatorskimi technologiami. Dzięki środkom przyznanym przez CTT CITTRU sfinansowane zostały prace przedwdrożeniowe, które umożliwiły podniesienie atrakcyjności tych wynalazków i zwiększyły zainteresowanie nimi inwestorów
Innowacyjny preparat dla ryb
Naukowcy związani z Uniwersytetem Jagiellońskim opracowali, a następnie opatentowali preparat wykorzystywany w profilaktyce i leczeniu ryb. Środek jest już dostępny na rynku i może być stosowany zarówno u ryb ozdobnych, jak i tych przeznaczonych do konsumpcji.
Naukowcy z UJ odkryli nieoczekiwane działanie protoporfiryn
Metoda opatentowana przez naukowców z UJ daje nadzieję na skuteczniejsze leczenie osób wymagających przeszczepu komórek krwiotwórczych. Badacze analizują substancję, która może lepiej mobilizować komórki, niż lek standardowo stosowany u pacjentów.
ZESPÓŁ
NASI PRACOWNICY
PARTNERZY
Klaster Lifescience KrakówPACTTJagiellońskie Centrum Innowacji
Kontakt
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytet Jagielloński
ul. Bobrzyńskiego 14,
30-348 Kraków

TELEFON:
+48 12 664 42 00
E-MAIL:
cittru@uj.edu.pl
Fundusze EuropejskieMNiSWInkubator InnowacyjnościUnia Europejska