BAZA WYNALAZKÓW
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Nowy środek przeciwwirusowy oparty na modyfikowanym chitozanie
słowa kluczowe: środek przeciwwirusowy, chitozan, koronawirusy, zakażenia dróg oddechowych u ludzi, biochemia, biofizyka, biotechnologia
numer oferty: 152

Koronawirusy są wirusami otoczkowymi o genomie w postaci pojedynczej nici RNA. Wirusy z tej rodziny wywołują liczne choroby u ludzi i zwierząt; w szczególności do patogenów ludzkich należą koronawirusy HCoV-229E, HCoV-NL63, HCoV-OC43, HCoV-HKU1 oraz SARS-CoV. Ostatni z wymienionych wywołuje zespół ostrej ciężkiej niewydolności oddechowej (ang. Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS) – rodzaj nietypowego zapalenia płuc, które po raz pierwszy pojawiło się w Chinach w 2002 roku. Do tej pory do terapii SARS nie wprowadzono skutecznego leku, a stosowane leczenie ogranicza się do zwalczania objawów choroby. W początkowym przebiegu SARS przypomina grypę, lecz śmiertelność w tej chorobie jest znacznie wyższa – szacuje się ją na około 7%, a w przypadku chorych w wieku powyżej 65 lat dochodzi nawet do 50%.


Chitozan to naturalny, biodegradowalny i biozgodny polisacharyd, który znalazł wiele zastosowań biomedycznych w postaci roztworu, filmów i mikrosfer, a jego głównymi zaletami są niski koszt oraz nietoksyczność. Chitozan i jego pochodne wykazują powinowactwo do niektórych wirusów, m.in. grypy, pryszczycy i HIV. Dotychczas nie stwierdzono jednak zdolności pochodnych chitozanu do wiązania i hamowania replikacji koronawirusów.


Istotą nowego wynalazku jest taka modyfikacja polimeru chitozanowego, która umożliwia skuteczne wiązanie koronawirusów i hamowanie ich replikacji. Dzięki tym modyfikacjom otrzymany polimer może znaleźć zastosowanie do leczenia oraz do profilaktyki infekcji wywołanych przez koronawirusy u ludzi, w tym chorób dróg oddechowych objawiających się niewydolnością i upośledzeniem prawidłowych czynności oddechowych. W szczególności dotyczy to leczenia zakażeń górnych i dolnych dróg oddechowych.

Polimer chitozanowy został opracowany z myślą o zastosowaniu w postaci płynu lub aerozolu podawanego miejscowo do górnych dróg oddechowych (gardło, nos, drzewo oskrzelowe), doustnie do układu pokarmowego lub dożylnie w terapii ogólnoustrojowej w celu leczenia i zapobiegania zachorowaniom na choroby wywołane przez koronawirusy.


Oferowany środek przeciwwirusowy stanowi przedmiot zgłoszenia patentowego.
Badania eksperymentalne dowodzą, że opracowany polimer jest zdolny do wiązania koronawirusów oraz do hamowania ich replikacji in vitro. Ponadto zmodyfikowany chitozan wykazuje skuteczne działanie antybakteryjne i przeciwgrzybicze, co jest dodatkową zaletą oferowanego polimeru. Dalsze badania nad rozwojem przedstawionej technologii są prowadzone na Wydziale Chemii oraz Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie Centrum Transferu Technologii CITTRU poszukuje podmiotów zainteresowanych uzyskaniem licencji na opisany materiał oraz jego zastosowanie w leczeniu i zapobieganiu infekcjom u ludzi.

zastosowanie rynkowe: potencjalne zastosowanie w leczeniu i zapobieganiu infekcjom wirusowym wywołanym przez koronawirusy u ludzi
branża: biochemia, biofizyka, biologia, biologia medyczna, biotechnologia, medycyna, nauki farmaceutyczne
forma ochrony: zgłoszenie patentowe
dojrzałość technologii: wymagająca prac B+R
prawa własności: wyłączne UJ
forma współpracy: licencja, consulting, spółka spin-off, komercyjne usługi badawcze, sprzedaż

informacja / kontakt broker Uniwersytetu Jagiellońskiego

imię i nazwisko: dr Radosław Rudź
telefon: +48 12 664 42 07, +48 571 232 873
AKTUALNOŚCI
NAJNOWSZE INFORMACJE
Zapraszamy do obejrzenia plakatów, które były prezentowane w ramach Demo Day II +
W styczniu zakończy się projekt realizowany przez CTT CITTRU w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Inkubator Innowacyjności+. Wsparliśmy między innymi wybranych w konkursie 18 zespołów badawczych, które pracują nad nowatorskimi technologiami. Dzięki środkom przyznanym przez CTT CITTRU sfinansowane zostały prace przedwdrożeniowe, które umożliwiły podniesienie atrakcyjności tych wynalazków i zwiększyły zainteresowanie nimi inwestorów
Innowacyjny preparat dla ryb
Naukowcy związani z Uniwersytetem Jagiellońskim opracowali, a następnie opatentowali preparat wykorzystywany w profilaktyce i leczeniu ryb. Środek jest już dostępny na rynku i może być stosowany zarówno u ryb ozdobnych, jak i tych przeznaczonych do konsumpcji.
Naukowcy z UJ odkryli nieoczekiwane działanie protoporfiryn
Metoda opatentowana przez naukowców z UJ daje nadzieję na skuteczniejsze leczenie osób wymagających przeszczepu komórek krwiotwórczych. Badacze analizują substancję, która może lepiej mobilizować komórki, niż lek standardowo stosowany u pacjentów.
ZESPÓŁ
NASI PRACOWNICY
PARTNERZY
Klaster Lifescience KrakówPACTTJagiellońskie Centrum Innowacji
Kontakt
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytet Jagielloński
ul. Bobrzyńskiego 14,
30-348 Kraków

TELEFON:
+48 12 664 42 00
E-MAIL:
cittru@uj.edu.pl
Fundusze EuropejskieMNiSWInkubator InnowacyjnościUnia Europejska