BAZA WYNALAZKÓW
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Stelaż do perfuzyjnych hodowli komórkowych 3d – nowy wymiar szalek petriego
słowa kluczowe: zmodyfikowane szalki Petriego, trójwymiarowa hodowla komórkowa, system mikroprzepływowy, badania biologiczne
numer oferty: 321
Proponowana technologia nie tylko umożliwia prowadzenie standardowej hodowli komórkowej   ale również pozwala na trójwymiarową perfuzyjną hodowlę komórkową.  Jest nowoczesnym rozwiązaniem rozszerzającym możliwości dwuwymiarowych hodowli komórkowych w standardowych szalkach Petriego.
 
Istotą rozwiązania jest zastosowanie stelaża, wykonanego w  technologii druku 3D, stanowiącego podstawę dla systemu przepływowego. Układ zawiera obszar roboczy o objętości około dwóch centymetrów sześciennych. W przestrzeni tej, w łatwy sposób, można przygotować szerokie spektrum podłoży hydrożelowych wyposażonych w kanaliki perfuzyjne. Prezentowane rozwiązanie otwiera nowe możliwości zarówno w ramach badań podstawowych jaki i w zastosowaniach komercyjnych
zastosowanie rynkowe:
 • Długotrwałe prowadzenie trójwymiarowych kolonii komórkowych
 • Badania nad mechanizmami migracji komórkowej
 • Badania różnicowania komórkowego
 • Badania dynamiki wzrostu nowotworów
 • Badanie sygnalizacji międzykomórkowej
 • Badanie wpływu podłoża na zachowanie się komórek
 • Hodowla komórek w warunkach przepływu
 • Badanie adhezji komórkowej
 • Badanie angiogenezy
 • Badanie perfuzji tkanek
 • Badania mikrobiologiczne 


Oferowane rozwiązanie jest przedmiotem zgłoszenia patentowego. Dalsze prace nad jego rozwojem prowadzą naukowcy z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Centrum Transferu Technologii (CITTRU) poszukuje podmiotów zainteresowanych współpracą przy dalszej komercjalizacji oraz testowaniu przedstawionej innowacji.

branża: biofizyka, bioinżynieria, biologia, biologia medyczna, biotechnologia, mikrobiologia, nauki farmaceutyczne
forma ochrony: zgłoszenie patentowe
dojrzałość technologii: gotowa do wprowadzenia na rynek (prototyp), wymagająca prac B+R
prawa własności: wyłączne UJ
forma współpracy: licencja, consulting, spółka spin-off, komercyjne usługi badawcze, sprzedaż, inne

informacja / kontakt broker Uniwersytetu Jagiellońskiego

imię i nazwisko: Katarzyna Małek-Ziętek
telefon: + 48 12 664 42 15, + 48 519 307 961
AKTUALNOŚCI
NAJNOWSZE INFORMACJE
Zapraszamy do obejrzenia plakatów, które były prezentowane w ramach Demo Day II +
W styczniu zakończy się projekt realizowany przez CTT CITTRU w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Inkubator Innowacyjności+. Wsparliśmy między innymi wybranych w konkursie 18 zespołów badawczych, które pracują nad nowatorskimi technologiami. Dzięki środkom przyznanym przez CTT CITTRU sfinansowane zostały prace przedwdrożeniowe, które umożliwiły podniesienie atrakcyjności tych wynalazków i zwiększyły zainteresowanie nimi inwestorów
Innowacyjny preparat dla ryb
Naukowcy związani z Uniwersytetem Jagiellońskim opracowali, a następnie opatentowali preparat wykorzystywany w profilaktyce i leczeniu ryb. Środek jest już dostępny na rynku i może być stosowany zarówno u ryb ozdobnych, jak i tych przeznaczonych do konsumpcji.
Naukowcy z UJ odkryli nieoczekiwane działanie protoporfiryn
Metoda opatentowana przez naukowców z UJ daje nadzieję na skuteczniejsze leczenie osób wymagających przeszczepu komórek krwiotwórczych. Badacze analizują substancję, która może lepiej mobilizować komórki, niż lek standardowo stosowany u pacjentów.
ZESPÓŁ
NASI PRACOWNICY
PARTNERZY
Klaster Lifescience KrakówPACTTJagiellońskie Centrum Innowacji
Kontakt
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytet Jagielloński
ul. Bobrzyńskiego 14,
30-348 Kraków

TELEFON:
+48 12 664 42 00
E-MAIL:
cittru@uj.edu.pl
Fundusze EuropejskieMNiSWInkubator InnowacyjnościUnia Europejska