BAZA WYNALAZKÓW
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Wielofunkcyjny papier
słowa kluczowe: przemysł papierniczy, dzieła sztuki, izolacje, budownictwo, branża spozywcza, opakowania, antybakteryjny, antygrzybiczny, pochłaniający,
numer oferty: 211
Prezentowany papier to materiał oparty na celulozie z wypełniaczem wzbogaconym o jony srebra. Specyficzna budowa nadaje mu właściwości biostatycznych, antybakteryjnych i antygrzybicznych oraz właściwości pochłaniających wobec lotnych związków organicznych i innych zanieczyszczeń gazowych.
 
Materiałem podstawowym wynalazku jest masa celulozowa.
Jej atuty to:
 • łatwość pozyskania w dużych ilościach, podobnie jak ma to miejsce dla przemysłu papierniczego,
 • możliwość formowania w dwu- i trójwymiarowe obiekty takie jak: papier, karton, pojemniki, formy przestrzenne,
 • możliwość zawieszenia w cieczy i nakładana w formie spreju,
 • możliwość suszenia i wdmuchiwania w izolowane przestrzenie.
Włókna celulozowe, pozwalają związać i utrzymać cząstki wypełniacza, którym w tym przypadku jest zeolit typu Y.
Ma on właściwości sorpcyjne wobec:
 • zanieczyszczeń gazowych takich jak SO2, czy też NOx.
 • gazów związanych z przykrymi zapachami, np. powstającymi w wyniku degradacji przechowywanych materiałów
 • lotnych związków organicznych (LZO)
Dzięki jonom srebra, wprowadzonym do struktury wypełniacza, przedstawiony papier jest nowością w porównaniu do innych materiałów sorpcyjnych. Z pomocą wynalazku można usunąć gazy zarówno poprzez sorpcję, jak i poprzez rozkład katalityczny.

Obecność srebra nadaje papierowi także właściwości biostatycznych i biobójczych. Przeprowadzone badania mikrobiologiczne potwierdziły jego skuteczność w zahamowywaniu wzrostu szeregu bakterii (Escherichia coli, Serratia marcescens, Bacillus subtilis, Bacillus megatherium) oraz grzybów (Trichoderma viride, Chaetomium globosum, Aspergillus niger, Cladosporium cladosporioides oraz Mortierella alpinum). Co istotne, w wynalazku opracowano metodę eliminacji srebra w postaci niezwiązanej, zapobiegając w ten sposób problemowi migracji jonów. Redukuje to ryzyko zanieczyszczenia srebrem środowiska zewnętrznego oraz opakowanych produktów.

Synteza aktywnych składników materiału wykorzystuje nowoczesne metody, zgodne z zasadami zielonej chemii, tj. składa się z niewielu kroków, bazuje na wodzie jako rozpuszczalniku, nie wymaga dużej ilości odczynników i nie generuje uciążliwych odpadów.
Wielofunkcyjny papier o właściwościach biostatycznych, biobójczych i sorpcyjnych jest przedmiotem zgłoszenia patentowego, a dalsze badania nad rozwojem przedstawionej technologii prowadzone są przez naukowców Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Centrum Transferu Technologii CITTRU Uniwersytetu Jagiellońskiego poszukuje podmiotów zainteresowanych uzyskaniem licencji na opisany materiał oraz jego zastosowanie. CITTRU poszukuje również partnerów do wspólnych projektów badawczo-rozwojowych obejmujących powyższą tematykę badań.
zastosowanie rynkowe:
 • Opakowania zabezpieczające dzieła sztuki, zabytki (również materiały pochodzenia organicznego),
 • Opakowania, teczki, koperty, arkusze przekładkowe, passe partout zabezpieczające papiery archiwalne,
 • Izolacyjne powłoki natryskowe,
 • Wdmuchiwane izolacje stosowane w budownictwie,
 • Opakowania artykułów spożywczych,
 • Opakowania preparatów ziołowych, środków farmaceutycznych i leków,
 • Opakowania lub forma sprejów, dipów zachowujących świeżość kwiatów żywych oraz ciętych,
 • Opakowania na nasiona,
 • Opakowania na karmę/paszę dla zwierząt,
 • Materiały wyścielające (lodówki, blaty, klatki dla zwierząt),
 • Podkłady pochłaniające nieprzyjemne zapachy,
 • Wkładki do butów,
 • Woreczki na psie odchody
 • Materiały toaletowe
branża: budownictwo, drzewnictwo, ekologia, inżynieria materiałowa, inżynieria środowiska, mikrobiologia, nauki weterynaryjne, ochrona środowiska, ogrodnictwo, przemysł obuwniczy, przemysł kosmetyczny, weterynaria
forma ochrony: zgłoszenie patentowe
dojrzałość technologii: wymagająca prac B+R
prawa własności: wyłączne UJ
forma współpracy: licencja, consulting, spółka spin-off, komercyjne usługi badawcze, sprzedaż

informacja / kontakt broker Uniwersytetu Jagiellońskiego

imię i nazwisko: dr Paula Janus
telefon: +48 12 664 42 16, +48 506 006 590
AKTUALNOŚCI
NAJNOWSZE INFORMACJE
Zapraszamy do obejrzenia plakatów, które były prezentowane w ramach Demo Day II +
W styczniu zakończy się projekt realizowany przez CTT CITTRU w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Inkubator Innowacyjności+. Wsparliśmy między innymi wybranych w konkursie 18 zespołów badawczych, które pracują nad nowatorskimi technologiami. Dzięki środkom przyznanym przez CTT CITTRU sfinansowane zostały prace przedwdrożeniowe, które umożliwiły podniesienie atrakcyjności tych wynalazków i zwiększyły zainteresowanie nimi inwestorów
Innowacyjny preparat dla ryb
Naukowcy związani z Uniwersytetem Jagiellońskim opracowali, a następnie opatentowali preparat wykorzystywany w profilaktyce i leczeniu ryb. Środek jest już dostępny na rynku i może być stosowany zarówno u ryb ozdobnych, jak i tych przeznaczonych do konsumpcji.
Naukowcy z UJ odkryli nieoczekiwane działanie protoporfiryn
Metoda opatentowana przez naukowców z UJ daje nadzieję na skuteczniejsze leczenie osób wymagających przeszczepu komórek krwiotwórczych. Badacze analizują substancję, która może lepiej mobilizować komórki, niż lek standardowo stosowany u pacjentów.
ZESPÓŁ
NASI PRACOWNICY
PARTNERZY
Klaster Lifescience KrakówPACTTJagiellońskie Centrum Innowacji
Kontakt
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytet Jagielloński
ul. Bobrzyńskiego 14,
30-348 Kraków

TELEFON:
+48 12 664 42 00
E-MAIL:
cittru@uj.edu.pl
Fundusze EuropejskieMNiSWInkubator InnowacyjnościUnia Europejska