BAZA WYNALAZKÓW
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Nowy, efektywny katalizator selektywnej redukcji tlenków azotu (scr)
słowa kluczowe: sonochemia, katalizator, SCR, NOx
numer oferty: 377

Przedmiotem oferty jest zeolitowy katalizator zawierający cząstki metalu, przeznaczony do reakcji selektywnej katalitycznej redukcji tlenków azotu (SCR).

Zastosowanie: elektrociepłownie, elektrownie, spalarnie odpadów, kotły małej i średniej mocy, fabryki produkujące kwas azotowy

 

Zagrożenia związane z emisją NOX

Usuwanie toksycznych tlenków azotu z gazów odlotowych stanowi istotny problem środowiskowy. NOX zarówno wpływają na układ oddechowy powodując obniżenie odporności i zwiększenie ryzyka infekcji płuc, jak i przyczyniają się do chorób spojówek czy chorób nowotworowych. Ponadto, ditlenek azotu może wchodzić w skomplikowane reakcje fotochemiczne przyczyniając się do powstania smogu fotochemicznego. 

Główne źródła tlenków azotów to silniki samochodowe, elektrownie, elektrociepłownie, spalarnie odpadów, kotły małej i średniej mocy, fabryki produkujące kwas azotowy. Rosnąca presja polityki proekologicznej wymusza poszukiwanie i testowanie nowych rozwiązań katalitycznych.

 

Technologia

Proponowane rozwiązanie oparte jest na pionierskiej metodzie depozycji cząstek metalu na powierzchni zeolitu. Nowy sposób polega na zastosowaniu pulsacyjnego działania fal ultradźwiękowych, dzięki któremu uzyskiwany jest katalizator o lepszych właściwościach katalitycznych.

 

Podstawowe zalety technologii:

- zmniejszona zawartość materiału aktywnego w odniesieniu do całkowitej masy nośnika, przy uzyskaniu lepszych właściwości katalitycznych;
- w reakcji selektywnej redukcji katalitycznej tlenków azotu amoniakiem selektywność do N2 osiąga wartość powyżej 95% (zakres temperaturowy 150-500 °C);

- zwiększona liczba obydwu rodzajów centrów aktywnych (typu Brønsteda i Lewisa);

- w porównaniu do materiału referencyjnego obserwuje się korzystny wpływ nowej metody na parametry teksturalne (tj. powierzchnia właściwa, średnica porów) otrzymanego katalizatora.

 

Oferowane rozwiązanie jest przedmiotem zgłoszenia patentowego. Dalsze prace nad jego rozwojem są prowadzone przez zespół naukowy na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej oraz Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie Centrum Transferu Technologii CITTRU poszukuje podmiotów zainteresowanych komercyjnym wykorzystaniem opisanego rozwiązania. CTT CITTRU poszukuje również partnerów do wspólnych projektów badawczo-rozwojowych obejmujących powyższą tematykę badań.

branża: chemia, technologia chemiczna
forma ochrony: zgłoszenie patentowe
dojrzałość technologii: wymagająca prac B+R
prawa własności: współwłasność
forma współpracy: licencja, komercyjne usługi badawcze, sprzedaż

informacja / kontakt broker Uniwersytetu Jagiellońskiego

imię i nazwisko: Paula Janus
telefon: 12 664 42 16, 506 006 590
AKTUALNOŚCI
NAJNOWSZE INFORMACJE
Zapraszamy do obejrzenia plakatów, które były prezentowane w ramach Demo Day II +
W styczniu zakończy się projekt realizowany przez CTT CITTRU w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Inkubator Innowacyjności+. Wsparliśmy między innymi wybranych w konkursie 18 zespołów badawczych, które pracują nad nowatorskimi technologiami. Dzięki środkom przyznanym przez CTT CITTRU sfinansowane zostały prace przedwdrożeniowe, które umożliwiły podniesienie atrakcyjności tych wynalazków i zwiększyły zainteresowanie nimi inwestorów
Innowacyjny preparat dla ryb
Naukowcy związani z Uniwersytetem Jagiellońskim opracowali, a następnie opatentowali preparat wykorzystywany w profilaktyce i leczeniu ryb. Środek jest już dostępny na rynku i może być stosowany zarówno u ryb ozdobnych, jak i tych przeznaczonych do konsumpcji.
Naukowcy z UJ odkryli nieoczekiwane działanie protoporfiryn
Metoda opatentowana przez naukowców z UJ daje nadzieję na skuteczniejsze leczenie osób wymagających przeszczepu komórek krwiotwórczych. Badacze analizują substancję, która może lepiej mobilizować komórki, niż lek standardowo stosowany u pacjentów.
ZESPÓŁ
NASI PRACOWNICY
PARTNERZY
Klaster Lifescience KrakówPACTTJagiellońskie Centrum Innowacji
Kontakt
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytet Jagielloński
ul. Bobrzyńskiego 14,
30-348 Kraków

TELEFON:
+48 12 664 42 00
E-MAIL:
cittru@uj.edu.pl
Fundusze EuropejskieMNiSWInkubator InnowacyjnościUnia Europejska