Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytetu Jagiellońskiego
+48 12 663-38-30
+48 12 663-38-32
kontakt / zespół CITTRU

gdzie nas można zaleźć ...            
Centrum Transferu Technologii CITTRU
            Uniwersytet Jagielloński                                                                     
            ul. Czaspkich 4, 31-110 Kraków 
            tel: +48 12 663 38 30    cittru@uj.edu.pl                    
                                                          

   
   

nasz zespół ... 

dr inż. Gabriela Konopka-Cupiał 

Dyrektor CITTRU

Broker CITTRU
tel. 519 068 356
tel.+48 12 663 38 37
gabriela.konopka-cupial@uj.edu.pl

Krystian Gurba

Zastępca Dyrektora CITTRU

tel. +48 12 663 38 36
tel. 519 068 357
krystian.gurba@uj.edu.pl

dr Radosław Rudź
 

Broker UJ: Collegium Medicum
tel. +48 12 663 38 32

+ 48 571 232 873
radoslaw.rudz@uj.edu.pl


  

dr Renata Bartoszewicz 
Broker UJ - Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
tel. +48 12 663 30 34

+48 515 493 518
renata.bartoszewicz@uj.edu.pl
Edyta Giżycka 

Broker UJ: nauki społeczne i humanistyczne
tel. + 48 12 663 38 36
+48 506 006 526
edyta.gizycka@uj.edu.pl 


Lucyna Hämmerle  

Specjalista ds. administracyjnych
badania zlecone, infrastruktura UJ

tel: + 48 12 663 38 38

+ 48 516 802 234

lucyna.potempa@uj.edu.pl


Aleksandra Kubica - Misztal

Broker UJ Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej,  Wydział Matematyki i Informatyki,

tel. +48 12 663 38 36

aleksandra.kubica@uj.edu.pl


dr Klaudia Polakowska 

Broker UJ: Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
tel. +48 12 663 38 32

+48 519 329 129
klaudia.polakowska@uj.edu.pldr Elżbieta Świętek 

Broker UJ: Wydział Chemii
tel. +48 12 663 38 32

+ 48 506 006 590
elzbieta.swietek@uj.edu.pl
 


Katarzyna Małek-Ziętek

Broker UJ Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej,  Wydział Matematyki i Informatyki,

tel. +48 12 663 38 36
+48 519 307 961

 katarzyna.malek-zietek@uj.edu.pl
 Katarzyna Gergovich - Jagła
  

Specjalista ds. administracyjnych
badania zlecone, infrastruktura UJ

tel: + 48 12 663 38 38

katarzyna.gergovich-jagla@uj.edu.pl 


   Centrum Transferu Technologii CITTRU 
   ul. Czaspkich 4, 
   31-110 Kraków
   cittru@uj.edu.pl


 
 
INNOWACYJNA GOSPODARKA MNiSW Inkubator Innowacyjności UE-EFRR