Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytetu Jagiellońskiego
+48 12 664 42 00
+48 12 664 42 05
kontakt / zespół CITTRU

gdzie nas można zaleźć ...            
Centrum Transferu Technologii CITTRU
            Uniwersytet Jagielloński                                                                     
            ul. Bobrzyńskiego 14, 30-383 Kraków 
            tel: +48 12 664 42 00    cittru@uj.edu.pl                    
                                                          

   
   

nasz zespół ... 

dr inż. Gabriela Konopka-Cupiał 

Dyrektor CITTRU

tel. 519 068 356
tel.+48 12 664 42 05
gabriela.konopka-cupial@uj.edu.pl


Krystian Gurba

Zastępca Dyrektora CITTRU

tel. +48 12 664 42 10
tel. + 48 519 068 357
krystian.gurba@uj.edu.pl

dr Radosław Rudź
 

Broker UJ: Collegium Medicum
tel. +48 12 664 42 07

+ 48 571 232 873
radoslaw.rudz@uj.edu.pl

  

dr Renata Bartoszewicz 
Broker UJ - Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
tel. +48 12 664 42 08
+48 515 493 518

renata.bartoszewicz@uj.edu.pl


Paweł Deka
Broker UJ: Collegium Medicum
tel. + 48 12 664 42 09, 

tel. + 48 505 111 038

 pawel.deka@uj.edu.pl 


Edyta Giżycka 

Broker UJ: nauki społeczne i humanistyczne
tel. + 48 12 664 42 14
tel. +48 506 006 526

edyta.gizycka@uj.edu.pl


dr Klaudia Polakowska 

Broker UJ: Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
tel. +48 12 664 42 13

tel. +48 519 329 129
klaudia.polakowska@uj.edu.pldr Paula Janus 

Broker UJ: Wydział Chemii
tel. +48 12 664 42 16

tel.+ 48 506 006 590
pa.janus@uj.edu.pl
      
    Agata Błaszczyk-Pasteczka  

    Broker UJ: Wydział Chemii
    tel. +48 12 664 42 16

    tel.+ 48 506 006 553

   agata.blaszczyk-pasteczka@uj.edu.pl Katarzyna Małek-Ziętek

Broker UJ Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej 

tel. +48 12 664 42 15
tel.+48 519 307 961

 katarzyna.malek-zietek@uj.edu.pl
 


dr Mateusz Wojtaszek

Broker UJ Wydział Matematyki i Informatyki,

Broker: SOLARIS Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego UJ

tel. +48 12 664 42 17, 

tel. +48 519 078 316

mateusz.wojtaszek@uj.edu.pl

Katarzyna Gergovich - Jagła
  

Specjalista ds. administracyjnych
badania zlecone, infrastruktura UJ

tel: + 48 12 664 42 03

tel. + 48 515 493 540

katarzyna.gergovich-jagla@uj.edu.pl 


   Centrum Transferu Technologii CITTRU 
    ul. Bobrzyńskiego 14,

    30-383 Kraków  
    cittru@uj.edu.pl


 
 
INNOWACYJNA GOSPODARKA MNiSW Inkubator Innowacyjności UE-EFRR