Opublikowane na Centrum Transferu Technologii CITTRU Uniwersytetu Jagiellońskiego (http://www.sciencemarket.pl/)

Centrum Transferu Technologii CITTRU

Centrum Transferu Technologii CITTRU 
jednostka Uniwersytetu Jagiellońskiego wspierajaca współpracę uczelni z biznesem:
 
 
BAZA WYNALAZKÓW UJ → zarządzamy portfolio wynalazków UJ:
 → identyfikujemy nowe produkty i usługi naukowe powstające na UJ
 → zabezpieczamy prawnie wyniki badań 
→ tworzymy modele biznesowe wdrożenia wynalazków, technologii, nowych metod diagnostycznych, terapii, urządzeń itp
 → poszukujemy nabywców, partnerów chcących rozwijać czy wdrażać wyniki badań naukowców UJ, poszukujących 
  
BAZA USŁUG BADAWCZYCH UJ   zarządzamy portfolio zespołów naukowych i ekspertów UJ realizujących komercyjne
usługi badawcze,
 
TEAMCreator    identyfikujemy i łączymy zespoły naukowe/ekspertów UJ z partnerami biznesowymi:
 → wspólne projekty
 → komercyjne usługi badawcze na zamówienie firm, organizacji prywatnych inwestorów 
 → ekspertyzy, raporty itp.
 
CONSULTING     nasi brokerzy podpowiadają jak udoskonalić produkty, usługi, wdrożyć innowacyjne rozwiązanie w firmie:
 → ekspertyzy QuikLook, In-Deph 
 → ocena innowacyjności technologii
 → wycena technologii
 → biznesplany  
→  doradztwo 
 
OPEN ACCES  rozumiemy potrzebę otwartej nauki i wspieramy udostępnianie wyników prac badawczych zespołów naukowych UJ

STARTup     pomagamy tworzyć firmy oraz spółki dedykowane produktom naukowym 

zapraszamy do współpracy ...

    
    tel. + 48 12 664 42 00
    cittru@uj.edu.pl

 

Adres źródła: http://www.sciencemarket.pl/cittru