Opublikowane na Centrum Transferu Technologii CITTRU Uniwersytetu Jagiellońskiego (http://www.sciencemarket.pl/)

usługi eksperckie CITTRU

Brokerzy CITTRU  świadczą szeroki zakres usług doradczych w zakresie oceny:


Brokerzy CITTRU realizują na zlecenie podmiotów zewnętrznych szeroki zakres usług eksperckich

  • ekspertyzy QuikLook, In-Deph
  • analizy zdolności patentowej innowacji
  • oceny gotowości innowacji do wdrożenia
  • ocena innowacyjności technologii
  • wyceny technologii
  • biznesplany

Brokerzy CITTRU identyfikują i łączą zespoły naukowe/ekspertów UJ z partnerami biznesowymi zainteresowanymi współpracą w ramach:
  • konsorcjum w projektach dla MSP finansowane w ramach środków UE i innych,
  • podwykonawstwa / uslug eksperckich w projektach dla MSP finansowane w ramach środków UE i innych,
  • komercyjnych usług badawczych realizowanychch na zlecenie firm,
  • panelów eksperckich 


gdzie nas można zaleźć ...


      
     Centrum Transferu Technologii CITTRU
     Uniwersytet Jagielloński
ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków
tel. +48 12 664 42 00
cittru@uj.edu.pl
www.cittru.uj.edu.pl


Adres źródła: http://www.sciencemarket.pl/consulting-uj