BAZA USŁUG BADAWCZYCH
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Zakład Fizyki Materiałów Organicznych Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
słowa kluczowe: zastosowania biomedyczne, fizyka, chemia, dynamika, oddziaływania biomolekularne
numer oferty: 84
tematyka badań:
 • perkolacja w układach biologicznych i biomimicznych,
 • elastyczność podłoży a migracja komórkowa,
 • badanie zachowania finalnej warstwy wody na powierzchniach biologicznych i biokompatybilnych materiałów porowatych pod kątem utraty ciągłości (perkolacja) oraz kinetyki dehydratacji,
 • badania biofizycznych mechanizmów regulujących procesy migracji komórek (wpływ właściwości mechanicznych podłoża na parametry biofizyczne migracji oraz wzrost różnych typów komórek),
aparatura:
 • szerokopasmowy spektrometr impedancyjny NOVOCONTROL CONCEPT 80, 
 • system "optyczne szczypce" (Pułapka Optyczna lub Optyczna Pinceta „PALM MicroTweezers" firmy  Zeiss),
usługi:
 • badania impedancyjne różnych materiałów w szerokim zakresie częstotliwości, relaksacja dielektryczna, przewodnictwo elektryczne, zjawiska elektrochemiczne i bioelektryczne w bardzo niskich częstotliwościach,
 • pułapkowanie cząstek o wielkości od około 0.1 μm do 100 μm za pomocą systemu optycznych szczypców,
 • badania perkolacji ciągłości molekularnej sieci wody i kinetyki dehydratacji materiałów porowatych,
 • badania biofizycznych mechanizmów regulujących procesy migracji komórek (wpływ właściwości mechanicznych podłoża na parametry biofizyczne migracji oraz wzrost różnych typów komórek),
 • badanie migracji komórek w odpowiedzi na topografię podłoża,

  

stosowane metody i techniki badawcze:

 • szerokopasmowa spektroskopia impedancyjna,
 • technika Patch-Clamp oraz Optical-Tweezers,
 • mikroskopia konfokalna,
forma współpracy: usługi badawcze, konsorcjum, projekt, inne
rodzaj usług badawczych: pomiary, analiza, ekspertyza, wynajem aparatury

informacja / kontakt broker Uniwersytetu Jagiellońskiego

imię i nazwisko:
telefon: + 48 12 664 42 00
AKTUALNOŚCI
NAJNOWSZE INFORMACJE
Raz jeszcze: Czy uda się uratować jesion wyniosły?
W wielu krajach Europy obserwuje się intensywne zamieranie jesionu wyniosłego, który jest ważnym siedliskiem wielu gatunków dzikich zwierząt. Co można zrobić i jak ratować te drzewa? Odpowiedzi udzielają badacze z Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego.
GenExA - narzędzie open source do analizy oraz wizualizacji wyników badań
GenExA to narzędzie służące do analizy danych i wizualizacji wyników z metody RT-qPCR - Ilościowej reakcji łańcuchowej polimerazy w czasie rzeczywistym, opracowane na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Big Pharma Day online
Big Pharma Day online to spotkanie branżowe dotyczące rozwoju projektów lekowych, organizowane przez CTT CITTRU w dniu 25 marca 2021. Wydarzenie będzie obejmowało prezentacje ekspertów oraz indywidualne spotkania.
ZESPÓŁ
NASI PRACOWNICY
PARTNERZY
Klaster Lifescience KrakówPACTTJagiellońskie Centrum Innowacji
Kontakt
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytet Jagielloński
ul. Bobrzyńskiego 14,
30-348 Kraków

TELEFON:
+48 12 664 42 00
E-MAIL:
cittru@uj.edu.pl
Fundusze EuropejskieMNiSWInkubator InnowacyjnościUnia Europejska