BAZA USŁUG BADAWCZYCH
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Zakład Fizyki Materiałów Organicznych Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
słowa kluczowe: zastosowania biomedyczne, fizyka, chemia, dynamika, oddziaływania biomolekularne
numer oferty: 84
tematyka badań:
 • perkolacja w układach biologicznych i biomimicznych,
 • elastyczność podłoży a migracja komórkowa,
 • badanie zachowania finalnej warstwy wody na powierzchniach biologicznych i biokompatybilnych materiałów porowatych pod kątem utraty ciągłości (perkolacja) oraz kinetyki dehydratacji,
 • badania biofizycznych mechanizmów regulujących procesy migracji komórek (wpływ właściwości mechanicznych podłoża na parametry biofizyczne migracji oraz wzrost różnych typów komórek),
aparatura:
 • szerokopasmowy spektrometr impedancyjny NOVOCONTROL CONCEPT 80, 
 • system "optyczne szczypce" (Pułapka Optyczna lub Optyczna Pinceta „PALM MicroTweezers" firmy  Zeiss),
usługi:
 • badania impedancyjne różnych materiałów w szerokim zakresie częstotliwości, relaksacja dielektryczna, przewodnictwo elektryczne, zjawiska elektrochemiczne i bioelektryczne w bardzo niskich częstotliwościach,
 • pułapkowanie cząstek o wielkości od około 0.1 μm do 100 μm za pomocą systemu optycznych szczypców,
 • badania perkolacji ciągłości molekularnej sieci wody i kinetyki dehydratacji materiałów porowatych,
 • badania biofizycznych mechanizmów regulujących procesy migracji komórek (wpływ właściwości mechanicznych podłoża na parametry biofizyczne migracji oraz wzrost różnych typów komórek),
 • badanie migracji komórek w odpowiedzi na topografię podłoża,

  

stosowane metody i techniki badawcze:

 • szerokopasmowa spektroskopia impedancyjna,
 • technika Patch-Clamp oraz Optical-Tweezers,
 • mikroskopia konfokalna,
forma współpracy: usługi badawcze, konsorcjum, projekt, inne
rodzaj usług badawczych: pomiary, analiza, ekspertyza, wynajem aparatury

informacja / kontakt broker Uniwersytetu Jagiellońskiego

imię i nazwisko:
telefon: + 48 12 664 42 00
AKTUALNOŚCI
NAJNOWSZE INFORMACJE
Program komputerowy do analizy danych i wizualizacji wyników z metody RT-qPCR
Nowe narzędzie informatyczne do analizy danych i wizualizacji wyników z metody RT-qPCR opracowane przez zespół naukowy z Wydziału Biologii z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Innowacyjna technologia opracowana na UJ wylicencjonowana do Innovative Photocatalytic Solutions, sp. z o. o.
W dniu 23 czerwca w siedzibie Centrum Transferu Technologii CITTRU została podpisana umowa licencyjna na korzystanie z patentu pt. „Fotokatalityczne powłoki z TiO2 na powierzchniach polimerowych aktywowane światłem widzialnym, sposób ich otrzymywania oraz zastosowanie” pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim a firmą Innovative Photocatalytic Solutions, sp. z o. o. (InPhoCat).
Nowa, efektywna metoda pozyskiwania sadzonek jesionu wyniosłego
Poznajcie nową technologię do pozyskiwania sadzonek jesionu wyniosłego opracowaną przez iterdyscyplinarny zespół naukowy z Uniwersystetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
ZESPÓŁ
NASI PRACOWNICY
PARTNERZY
Klaster Lifescience KrakówPACTTJagiellońskie Centrum Innowacji
Kontakt
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytet Jagielloński
ul. Bobrzyńskiego 14,
30-348 Kraków

TELEFON:
+48 12 664 42 00
E-MAIL:
cittru@uj.edu.pl
Fundusze EuropejskieMNiSWInkubator InnowacyjnościUnia Europejska