BAZA USŁUG BADAWCZYCH
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Zakład Fizyki Materiałów Organicznych Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
słowa kluczowe: zastosowania biomedyczne, fizyka, chemia, dynamika, oddziaływania biomolekularne
numer oferty: 84
tematyka badań:
 • perkolacja w układach biologicznych i biomimicznych,
 • elastyczność podłoży a migracja komórkowa,
 • badanie zachowania finalnej warstwy wody na powierzchniach biologicznych i biokompatybilnych materiałów porowatych pod kątem utraty ciągłości (perkolacja) oraz kinetyki dehydratacji,
 • badania biofizycznych mechanizmów regulujących procesy migracji komórek (wpływ właściwości mechanicznych podłoża na parametry biofizyczne migracji oraz wzrost różnych typów komórek),
aparatura:
 • szerokopasmowy spektrometr impedancyjny NOVOCONTROL CONCEPT 80, 
 • system "optyczne szczypce" (Pułapka Optyczna lub Optyczna Pinceta „PALM MicroTweezers" firmy  Zeiss),
usługi:
 • badania impedancyjne różnych materiałów w szerokim zakresie częstotliwości, relaksacja dielektryczna, przewodnictwo elektryczne, zjawiska elektrochemiczne i bioelektryczne w bardzo niskich częstotliwościach,
 • pułapkowanie cząstek o wielkości od około 0.1 μm do 100 μm za pomocą systemu optycznych szczypców,
 • badania perkolacji ciągłości molekularnej sieci wody i kinetyki dehydratacji materiałów porowatych,
 • badania biofizycznych mechanizmów regulujących procesy migracji komórek (wpływ właściwości mechanicznych podłoża na parametry biofizyczne migracji oraz wzrost różnych typów komórek),
 • badanie migracji komórek w odpowiedzi na topografię podłoża,

  

stosowane metody i techniki badawcze:

 • szerokopasmowa spektroskopia impedancyjna,
 • technika Patch-Clamp oraz Optical-Tweezers,
 • mikroskopia konfokalna,
forma współpracy: usługi badawcze, konsorcjum, projekt, inne
rodzaj usług badawczych: pomiary, analiza, ekspertyza, wynajem aparatury

informacja / kontakt broker Uniwersytetu Jagiellońskiego

imię i nazwisko:
telefon: + 48 12 664 42 00
AKTUALNOŚCI
NAJNOWSZE INFORMACJE
Innowacyjny materiał do leczenia ubytków kostnych
Najczęściej stosowane leki przy leczeniu osteoporozy często posiadają poważne skutki uboczne, ponieważ są wprowadzane doustnie lub dożylnie. Rozwiązanie powstające na UJ umożliwia miejscowe podanie i lokalne działanie substancji.
Jakość krwi do transfuzji, czy można ją łatwo sprawdzić?
Krew i produkty krwiopochodne codziennie ratują i poprawiają jakość życia wielu pacjentów. Popyt na krew jest ogromny i tylko w nikłym stopniu zaspokojony przez jej podaż. Dotychczas nie udało się opracować metody produkcji krwi - jedynym jej źródłem jest człowiek – bez pomocy dawców krwi bardzo utrudnione byłoby funkcjonowanie szpitali, w szczególności w zakresie przeprowadzania zabiegów, operacji oraz ratowania życia w nagłych przypadkach. Wyzwaniem dla służb jest nie tylko zabezpieczenie dostępu do wystarczającej ilości krwi, ale również zadbanie o jej jakość.
Spacer przyszłości wśród historii

Zabytki oraz przedmioty zabytkowe są ważnym elementem naszej historii i świadectwem przeszłych pokoleń. Jednak do części z nich dostęp jest mocno utrudniony, są w szczątkowej formie lub nie jest możliwe prezentowanie ich w innym miejscu. W takich sytuacjach z pomocą przychodzą nowe technologie.

ZESPÓŁ
NASI PRACOWNICY
PARTNERZY
Klaster Lifescience KrakówPACTTJagiellońskie Centrum Innowacji
Kontakt
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytet Jagielloński
ul. Bobrzyńskiego 14,
30-348 Kraków

TELEFON:
+48 12 664 42 00
E-MAIL:
cittru@uj.edu.pl
Fundusze EuropejskieMNiSWInkubator InnowacyjnościUnia Europejska