BAZA WYNALAZKÓW
Uniwersytetu Jagiellońskiego

Przedmiotem rozwiązania jest sposób podawania leków w formie tabletek osobom z zaburzoną funkcją przełykania. Proponowane rozwiązanie polega na zawieszeniu tabletek lub minitabletek rozpadających się w jamie ustnej, w specjalnej nasadce umieszczonej pomiędzy strzykawką zawierającą odpowiedni w tym celu płyn (woda lub inne, w zależności od upodobań, ale nie wykazujące interakcji z podawanymi lekami) a zaworem linii do żywienia.

 

Wymuszenie przepływu cieczy za pomocą tłoka strzykawki powoduje szybki rozpad tabletek w nasadce. Do zaworu na rurce, którą żywiony jest pacjent, wprowadzana jest zatem zawiesina lub roztwór substancji leczniczej. Możliwe jest również wykorzystanie tej lub zmodyfikowanej nasadki do podania doustnego, co może być przydatne w terapii pediatrycznej lub geriatrycznej.

Wyższość proponowanego rozwiązania nad powszechnie stosowanymi metodami polega na:

•           całkowitym wyeliminowaniu etapu rozdrabniania tabletek,

•           braku konieczności przepłukiwania strzykawki,

•           przeprowadzeniu procesu zawieszenia i podania w układzie zamkniętym,

•           możliwości zmniejszenia objętości cieczy niezbędnej do prawidłowego podania leku,

•           mniejszej praco- i czasochłonności.

Podczas aplikacji możliwa jest wizualna kontrola postępu i punktu końcowego procesu. Korzystne jest również, że metoda nie wymaga wykorzystywania specjalnego sprzętu i może być zastosowana przez niewykwalifikowanego opiekuna pacjenta jedynie po zapoznaniu z instrukcją obsługi.

 

 

Oferowane rozwiązanie jest przedmiotem polskiego  zgłoszenia patentowego. Prace nad dalszym rozwojem technologii prowadzone są w ramach Katedry Technologii Postaci Leku i Biofarmacji UJ CM . Centrum Transferu Technologii CITTRU poszukuje podmiotów zainteresowanych współpracą przy dalszym rozwoju i komercjalizacji wynalazku, w tym jednostek chętnych do włączenia się w proces badawczo-wdrożeniowy mający na celu przeskalowania technologii do warunków przemysłowych.

zastosowanie rynkowe: Rozwiązanie dotyczy zarówno podania do linii do żywienia dożołądkowego/dojelitowego lub za pomocą przezskórnej endoskopowej gastrostomii w przypadku chorych u których nie jest możliwe drogą naturalną, jak i podania doustnego w przypadku np. dzieci i osób starszych.

Logotypy Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Inkubator Innowacyjności 2.0, Unia Europejska
branża: medycyna
forma ochrony: zgłoszenie patentowe
dojrzałość technologii: gotowa do wprowadzenia na rynek (prototyp)
prawa własności: wyłączne UJ
forma współpracy: sprzedaż

informacja / kontakt broker Uniwersytetu Jagiellońskiego

imię i nazwisko: Magdalena Kulczycka
telefon: + 48 12 664 42 09, +48 506 006 761
AKTUALNOŚCI
NAJNOWSZE INFORMACJE
GenExA - narzędzie open source do analizy oraz wizualizacji wyników badań
GenExA to narzędzie służące do analizy danych i wizualizacji wyników z metody RT-qPCR - Ilościowej reakcji łańcuchowej polimerazy w czasie rzeczywistym, opracowane na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Big Pharma Day online
Big Pharma Day online to spotkanie branżowe dotyczące rozwoju projektów lekowych, organizowane przez CTT CITTRU w dniu 25 marca 2021. Wydarzenie będzie obejmowało prezentacje ekspertów oraz indywidualne spotkania.
InPhoCat – Laureat konkursu Innovator Małopolski 13
Firma InPhoCat – Innovative Photocatalytic Solutions Sp. z o. o. została wyróżniona za opracowanie i wdrożenie innowacyjnego preparatu, który aktywuje samoczyszczące fotokatalityczne powłoki z dwutlenkiem tytanu (TiO2) i zwiększa skuteczność ich działania.
ZESPÓŁ
NASI PRACOWNICY
PARTNERZY
Klaster Lifescience KrakówPACTTJagiellońskie Centrum Innowacji
Kontakt
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytet Jagielloński
ul. Bobrzyńskiego 14,
30-348 Kraków

TELEFON:
+48 12 664 42 00
E-MAIL:
cittru@uj.edu.pl
Fundusze EuropejskieMNiSWInkubator InnowacyjnościUnia Europejska