BAZA WYNALAZKÓW
Uniwersytetu Jagiellońskiego

Przedmiotem rozwiązania jest sposób podawania leków w formie tabletek osobom z zaburzoną funkcją przełykania. Proponowane rozwiązanie polega na zawieszeniu tabletek lub minitabletek rozpadających się w jamie ustnej, w specjalnej nasadce umieszczonej pomiędzy strzykawką zawierającą odpowiedni w tym celu płyn (woda lub inne, w zależności od upodobań, ale nie wykazujące interakcji z podawanymi lekami) a zaworem linii do żywienia.

 

Wymuszenie przepływu cieczy za pomocą tłoka strzykawki powoduje szybki rozpad tabletek w nasadce. Do zaworu na rurce, którą żywiony jest pacjent, wprowadzana jest zatem zawiesina lub roztwór substancji leczniczej. Możliwe jest również wykorzystanie tej lub zmodyfikowanej nasadki do podania doustnego, co może być przydatne w terapii pediatrycznej lub geriatrycznej.

Wyższość proponowanego rozwiązania nad powszechnie stosowanymi metodami polega na:

•           całkowitym wyeliminowaniu etapu rozdrabniania tabletek,

•           braku konieczności przepłukiwania strzykawki,

•           przeprowadzeniu procesu zawieszenia i podania w układzie zamkniętym,

•           możliwości zmniejszenia objętości cieczy niezbędnej do prawidłowego podania leku,

•           mniejszej praco- i czasochłonności.

Podczas aplikacji możliwa jest wizualna kontrola postępu i punktu końcowego procesu. Korzystne jest również, że metoda nie wymaga wykorzystywania specjalnego sprzętu i może być zastosowana przez niewykwalifikowanego opiekuna pacjenta jedynie po zapoznaniu z instrukcją obsługi.

 

 

Oferowane rozwiązanie jest przedmiotem polskiego  zgłoszenia patentowego. Prace nad dalszym rozwojem technologii prowadzone są w ramach Katedry Technologii Postaci Leku i Biofarmacji UJ CM . Centrum Transferu Technologii CITTRU poszukuje podmiotów zainteresowanych współpracą przy dalszym rozwoju i komercjalizacji wynalazku, w tym jednostek chętnych do włączenia się w proces badawczo-wdrożeniowy mający na celu przeskalowania technologii do warunków przemysłowych.

zastosowanie rynkowe: Rozwiązanie dotyczy zarówno podania do linii do żywienia dożołądkowego/dojelitowego lub za pomocą przezskórnej endoskopowej gastrostomii w przypadku chorych u których nie jest możliwe drogą naturalną, jak i podania doustnego w przypadku np. dzieci i osób starszych.

Logotypy Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Inkubator Innowacyjności 2.0, Unia Europejska
branża: medycyna
forma ochrony: zgłoszenie patentowe
dojrzałość technologii: gotowa do wprowadzenia na rynek (prototyp)
prawa własności: wyłączne UJ
forma współpracy: sprzedaż

informacja / kontakt broker Uniwersytetu Jagiellońskiego

imię i nazwisko: dr Maciej Łojewski
telefon: +48 691 414 007
AKTUALNOŚCI
NAJNOWSZE INFORMACJE
Innowacyjny materiał do leczenia ubytków kostnych
Najczęściej stosowane leki przy leczeniu osteoporozy często posiadają poważne skutki uboczne, ponieważ są wprowadzane doustnie lub dożylnie. Rozwiązanie powstające na UJ umożliwia miejscowe podanie i lokalne działanie substancji.
Jakość krwi do transfuzji, czy można ją łatwo sprawdzić?
Krew i produkty krwiopochodne codziennie ratują i poprawiają jakość życia wielu pacjentów. Popyt na krew jest ogromny i tylko w nikłym stopniu zaspokojony przez jej podaż. Dotychczas nie udało się opracować metody produkcji krwi - jedynym jej źródłem jest człowiek – bez pomocy dawców krwi bardzo utrudnione byłoby funkcjonowanie szpitali, w szczególności w zakresie przeprowadzania zabiegów, operacji oraz ratowania życia w nagłych przypadkach. Wyzwaniem dla służb jest nie tylko zabezpieczenie dostępu do wystarczającej ilości krwi, ale również zadbanie o jej jakość.
Spacer przyszłości wśród historii

Zabytki oraz przedmioty zabytkowe są ważnym elementem naszej historii i świadectwem przeszłych pokoleń. Jednak do części z nich dostęp jest mocno utrudniony, są w szczątkowej formie lub nie jest możliwe prezentowanie ich w innym miejscu. W takich sytuacjach z pomocą przychodzą nowe technologie.

ZESPÓŁ
NASI PRACOWNICY
PARTNERZY
Klaster Lifescience KrakówPACTTJagiellońskie Centrum Innowacji
Kontakt
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytet Jagielloński
ul. Bobrzyńskiego 14,
30-348 Kraków

TELEFON:
+48 12 664 42 00
E-MAIL:
cittru@uj.edu.pl
Fundusze EuropejskieMNiSWInkubator InnowacyjnościUnia Europejska