BAZA WYNALAZKÓW
Uniwersytetu Jagiellońskiego

Przedmiotem wynalazku są termoprzełączalne szczotki polimerowe z immobilizowanymi nanocząstkami srebra, posiadające zdolności bakteriobójcze. Najbardziej interesująca z aplikacyjnego punktu widzenia jest możliwość samoczynnej, odwracalnej zmiany właściwości antybakteryjnych warstw polimerowych z nanocząsteczkami srebra pod wpływem zmiany temperatury. Pomiary zdolności bakteriobójczych szczotek z różnych matryc polimerowych bez nanocząstek Ag wykazują silny wzrost ilości bakterii przy zmianie temperatury z 40C do 370C. Dla szczotek zawierających nanocząstkami Ag ilość bakterii w temperaturze 370C zostaje zredukowana do zera, potwierdzając silny efekt bakteriobójczy, aktywujący się samoczynnie w podwyższonej temperaturze.

Antybakteryjne ‘inteligentne’ powierzchnie polimerowe mogą zostać trwale naniesione na szkło, podłoże ceramiczne, metal lub tworzywo sztuczne w tani sposób, mają one również zdolność do samooczyszczania.

Antybakteryjne ‘inteligentne’ powierzchnie polimerowe mogą zostać trwale naniesione na szkło, podłoże ceramiczne, metal lub tworzywo sztuczne w tani sposób, mają one również zdolność do samooczyszczania.

Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytet Jagielloński
ul. Bobrzyńskiego 14,
30-348 Kraków

TELEFON:
+48 12 664 42 00
E-MAIL:
cittru@uj.edu.pl
Fundusze EuropejskieMNiSWInkubator InnowacyjnościUnia Europejska