BAZA WYNALAZKÓW
Uniwersytetu Jagiellońskiego

Przedmiotem oferty jest wstrzykiwalny, hydrożelowy materiał hybrydowy, mogący służyć do konstruowania bioaktywnego rusztowania komórkowego, który w sposób małoinwazyjny może zostać zlokalizowany w miejsce ubytku kostnego umożliwiając tym samym rekonstrukcję tkanki kostnej.

Obserwowany w ostatnich latach postęp w rozwoju inżynierii tkankowej i nauk pokrewnych, zogniskowanych na badaniach nad możliwościami odbudowy tkanki kostnej, jest odpowiedzią na postępujący proces starzenia się społeczeństw, problem efektów nieregularnego i zbyt szybkiego trybu życia (otyłość, cukrzyca) i rosnącą liczbą nieszczęśliwych wypadków. Zainteresowanie inżynierią tkankową wynika z ograniczeń aktualnie stosowanych metod (przeszczepy tkanek, rekonstrukcje chirurgiczne). Główne problemy w tym zakresie to niedostateczna ilość dostępnych tkanek i narządów w stosunku do zapotrzebowania oraz częsty brak biozgodności tkankowej i geometrycznej materiałów. Ponadto w przypadku niektórych urazów jedyną szansą na regenerację tkanki jest uprzednia implementacja w miejscu powstałego ubytku tzw. rusztowania tkankowego.

 

Odpowiedzią na zapotrzebowanie inżynierii tkankowej jest prezentowany biodegradowalny, bioaktywny materiał biopolimerowy, który zapewnia przyspieszenie procesu biomineralizacji oraz stanowi biomatrycę dogodną dla zasiedlania przez komórki osteoblastyczne. Może służyć jako wstrzykiwalne rusztowanie, które wprowadzone do ubytku w tkance w postaci lepkiego zolu, ulega procesowi żelowania in situ w warunkach fizjologicznych z szybkością kontrolowaną składem.

 

Zalety proponowanej technologii:

- Stabilność strukturalna materiałów hybrydowych przy jednoczesnym zachowaniu wstrzykiwalnej postaci biopolimerowego zolu (nowa metoda syntezy umożliwia eliminację problemu potencjalnej separacji fazowej sfunkcjonalizowanych cząstek krzemionkowych wbudowanych w sieć biopolimerową i ich niekontrolowanej dyfuzji do tkanek w warunkach in vivo);

- Bioaktywność materiałów hybrydowych (materiał rusztowania stanowi biomatrycę zdolną do integracji z naturalną kością – badania przeprowadzone w warunkach symulujących ludzkie osocze SBF);

- Szybki proces biomineralizacji (do 7 dni);

- Zachowanie biokompatybilności, zdolności do wspierania adhezji, proliferacji oraz utrzymania fenotypu komórek osteoblastycznych MG-63 (wspieranie procesu regeneracji ubytków kostnych).

zastosowanie rynkowe:

Zastosowanie: w inżynierii tkankowej do odbudowy ubytków kostnych ortopedycznych i stomatologicznych

Oferowane rozwiązanie jest przedmiotem zgłoszenia patentowego. Prace nad dalszym rozwojem metody prowadzone są na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Centrum Transferu Technologii CITTRU UJ poszukuje podmiotów zainteresowanych współpracą przy dalszym rozwoju i komercjalizacji wynalazku w szczególności chętnych do włączenia się w proces badawczo-wdrożeniowy.


Logotypy Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Inkubator Innowacyjności 2.0, Unia Europejska

branża:
forma ochrony:
dojrzałość technologii:
prawa własności:
forma współpracy:

informacja / kontakt broker Uniwersytetu Jagiellońskiego

imię i nazwisko: Paula Janus
telefon: +48 12 664 42 16, +48 506 006 590
AKTUALNOŚCI
NAJNOWSZE INFORMACJE
Zapraszamy do obejrzenia plakatów, które były prezentowane w ramach Demo Day II +
W styczniu zakończy się projekt realizowany przez CTT CITTRU w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Inkubator Innowacyjności+. Wsparliśmy między innymi wybranych w konkursie 18 zespołów badawczych, które pracują nad nowatorskimi technologiami. Dzięki środkom przyznanym przez CTT CITTRU sfinansowane zostały prace przedwdrożeniowe, które umożliwiły podniesienie atrakcyjności tych wynalazków i zwiększyły zainteresowanie nimi inwestorów
Innowacyjny preparat dla ryb
Naukowcy związani z Uniwersytetem Jagiellońskim opracowali, a następnie opatentowali preparat wykorzystywany w profilaktyce i leczeniu ryb. Środek jest już dostępny na rynku i może być stosowany zarówno u ryb ozdobnych, jak i tych przeznaczonych do konsumpcji.
Naukowcy z UJ odkryli nieoczekiwane działanie protoporfiryn
Metoda opatentowana przez naukowców z UJ daje nadzieję na skuteczniejsze leczenie osób wymagających przeszczepu komórek krwiotwórczych. Badacze analizują substancję, która może lepiej mobilizować komórki, niż lek standardowo stosowany u pacjentów.
ZESPÓŁ
NASI PRACOWNICY
PARTNERZY
Klaster Lifescience KrakówPACTTJagiellońskie Centrum Innowacji
Kontakt
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytet Jagielloński
ul. Bobrzyńskiego 14,
30-348 Kraków

TELEFON:
+48 12 664 42 00
E-MAIL:
cittru@uj.edu.pl
Fundusze EuropejskieMNiSWInkubator InnowacyjnościUnia Europejska