Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytetu Jagiellońskiego
+48 12 664 42 00
+48 12 664 42 05
BAZA WYNALAZKÓW Uniwersytetu Jagiellońskiego
brak takiej oferty lub oferta została usunięta.
INNOWACYJNA GOSPODARKA MNiSW Inkubator Innowacyjności UE-EFRR