BAZA WYNALAZKÓW
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Nowy lek w profilaktyce i leczeniu infekcji ludzkim metapneumowirusem (hmpv)
słowa kluczowe: infekcje, lek, metapneumowirus, hMPV, zakażenia dróg oddechowych, biochemia, biofizyka, biotechnologia
numer oferty: 235

 Ludzki metapneumowirus (hMPV) zidentyfikowany został w 2001 roku, jednak udowodniono, że zakażenia tym patogenem występowały w populacji ludzkiej co najmniej od 50 lat. Jest to jedyny znany pneumowirus zakażający ludzi i powoduje on zakażenia zarówno górnych jak i dolnych dróg oddechowych. Zakażenia układu oddechowego wywołane przez hMPV diagnozowane są we wszystkich grupach wiekowych, jednak najczęściej u niemowląt i małych dzieci. Choroba wywołana hMPV objawia się symptomami grypopodobnymi (katar, kaszel, gorączka). Wirus ten jest rozpowszechniony na wszystkich kontynentach, a najwyższą częstość występowania obserwuje się w okresie zimowym i wiosennym. Cięższe objawy, włączając w to ciężkie zakażenia dolnych dróg oddechowych, stwierdza się głównie u dzieci i niemowląt poniżej 5-tego roku życia, oraz u ludzi starszych powyżej 60 roku życia i u osób z obniżonym poziomem odporności.


Do tej pory nie został zatwierdzony do stosowania żaden lek hamujący lub zapobiegający infekcjom wywołanym przez hMPV.
Do 2012 roku jedynie leki o szerokim spektrum działania (m.in. rybawiryna oraz immunoglobuliny) były stosowane do leczenia bardzo ostrych, ciężkich infekcji wywołanych wirusem hMPV wśród pacjentów po przeszczepie płuc. W grono poszukiwań leku na hMPV wpisuje się nowy wynalazek Uniwersytetu Jagiellońskiego stanowiący niniejszą ofertę.


Zalety proponowanego leku:

  • potwierdzona zdolność hamowania replikacji ludzkiego metapneumowirusa (hMPV),
  • niska toksyczność preparatu w badaniach in vitro,
  • możliwość stosowania w postaci roztworu lub aerozolu podawanego do górnych dróg oddechowych.               

 

Oferowane rozwiązanie jest przedmiotem zgłoszenia patentowego. Dalsze prace nad jego rozwojem prowadzą naukowcy z Wydziału Chemii oraz Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie Centrum Transferu Technologii CITTRU poszukuje podmiotów zainteresowanych współpracą przy dalszej komercjalizacji tej innowacji, zwłaszcza w zakresie nabycia licencji na opisany nowy środek oraz jego zastosowanie.

zastosowanie rynkowe: potencjalne zastosowanie w profilaktyce i leczeniu infekcji metapneumowirusem (hMPV)
branża: biochemia, biofizyka, biologia, biologia medyczna, biotechnologia, medycyna, nauki farmaceutyczne
forma ochrony: zgłoszenie patentowe
dojrzałość technologii: wymagająca prac B+R
prawa własności: wyłączne UJ
forma współpracy: licencja, consulting, spółka spin-off, komercyjne usługi badawcze, sprzedaż

informacja / kontakt broker Uniwersytetu Jagiellońskiego

imię i nazwisko: dr Klaudia Polakowska
telefon: +48 12 664 42 13, + 48 519 329 129
AKTUALNOŚCI
NAJNOWSZE INFORMACJE
Zapraszamy do obejrzenia plakatów, które były prezentowane w ramach Demo Day II +
W styczniu zakończy się projekt realizowany przez CTT CITTRU w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Inkubator Innowacyjności+. Wsparliśmy między innymi wybranych w konkursie 18 zespołów badawczych, które pracują nad nowatorskimi technologiami. Dzięki środkom przyznanym przez CTT CITTRU sfinansowane zostały prace przedwdrożeniowe, które umożliwiły podniesienie atrakcyjności tych wynalazków i zwiększyły zainteresowanie nimi inwestorów
Innowacyjny preparat dla ryb
Naukowcy związani z Uniwersytetem Jagiellońskim opracowali, a następnie opatentowali preparat wykorzystywany w profilaktyce i leczeniu ryb. Środek jest już dostępny na rynku i może być stosowany zarówno u ryb ozdobnych, jak i tych przeznaczonych do konsumpcji.
Naukowcy z UJ odkryli nieoczekiwane działanie protoporfiryn
Metoda opatentowana przez naukowców z UJ daje nadzieję na skuteczniejsze leczenie osób wymagających przeszczepu komórek krwiotwórczych. Badacze analizują substancję, która może lepiej mobilizować komórki, niż lek standardowo stosowany u pacjentów.
ZESPÓŁ
NASI PRACOWNICY
PARTNERZY
Klaster Lifescience KrakówPACTTJagiellońskie Centrum Innowacji
Kontakt
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytet Jagielloński
ul. Bobrzyńskiego 14,
30-348 Kraków

TELEFON:
+48 12 664 42 00
E-MAIL:
cittru@uj.edu.pl
Fundusze EuropejskieMNiSWInkubator InnowacyjnościUnia Europejska