BAZA WYNALAZKÓW
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Nowy sposób detekcji jonów rtęci(ii)
słowa kluczowe: rtęć, sensor typu
numer oferty: 375

Zastosowanie: analityka środowiskowa, przemysłowa i biomedyczna

Przedmiotem oferty jest nanorozmiarowy detektor jonów rtęci(II) umożliwiający pomiar z wysoką czułością oraz w sposób mobilny

 

Detekcja jonów rtęci

Rtęć jest szczególnie niebezpiecznym pierwiastkiem obecnym w formie metalicznej oraz jonowej w atmosferze ziemskiej, wodach śródlądowych i morskich. Pierwiastek ten należy do najbardziej toksycznych metali ciężkich, wpływając niekorzystnie zarówno na równowagę środowiskową, jak i procesy fizjologiczne człowieka. Z powodu silnej ekotoksyczności oraz zdolności rtęci do akumulacji w organizmach żywych (ok. 75-80% dawki przyjętej akumuluje się w organizmie człowieka), ograniczenie jej emisji stanowi jedną z priorytetowych potrzeb z punktu widzenia troski o zdrowie człowieka. Zagrożenia związane ze stosowaniem i rozpowszechnieniem rtęci w biosferze leżą u podstaw coraz bardziej restrykcyjnych wymogów w zakresie ograniczenia lub (gdy to możliwe) nawet eliminacji tego metalu z wielu zastosowań praktycznych i procesów technologicznych. Mimo to rtęć jest nadal dość powszechnie stosowana i w konsekwencji – pozostaje wciąż obecna w środowisku. Regulacje prawne na całym świecie dotyczące ograniczenia emisji rtęci wymuszają konieczność monitorowania profili stężeniowych tego zanieczyszczenia w środowisku, co implikuje konieczność opracowywania coraz dokładniejszych i uniwersalnych metod oznaczania rtęci w próbkach przemysłowych, środowiskowych i biomedycznych. Tradycyjne metody analityczne (ASA, ESA, ICP-MS) mimo możliwości oznaczania niskich stężeń rtęci wykazują wiele niedogodności, takich jak: skomplikowana i czasochłonna preparatyka próbki, brak mobilności aparatury, wymóg zaangażowania wykwalifikowanego personelu. Prezentowany wynalazek eliminuje te problemy, a przy tym charakteryzuje się wysoką czułością analityczną.

 

Technologia

               Budowa hybrydowego nanorozmiarowego czujnika jonów rtęci Hg2+ oparta jest na zastosowaniu kropek kwantowych otoczonych warstwą polimeru. Sensor umożliwia detekcję jonów rtęci przy bardzo niskich stężeniach (nawet poniżej 10-15 mol/dm3). Ponadto czujnik charakteryzuje się wysoką selektywnością Hg2+ w obecności innych jonów. Obecność jonów Hg2+ sygnalizowana jest pojawieniem się efektu fizycznego – ulega wzmocnieniu intensywność fluorescencji kropek kwantowych przy długości fali 550-560 nm.

 

Podstawowe zalety wynalazku to:

- możliwość oznaczania jonów rtęci(II) w sposób małoinwazyjny, prosty, niewymagający posiadania specjalistycznej wiedzy z zakresu chemii analitycznej i obsługi sprzętu;

- zdolność detekcji bardzo niskich stężeń jonów rtęci (poniżej 10-15 mol/dm3);

- możliwość oznaczania jonów rtęci(II) w obecności innych jonów metali ciężkich (wysoka selektywność);

- wyższa czułość wykrywania jonów rtęci w porównaniu do obecnie stosowanych metod.

 

Oferowane rozwiązanie jest przedmiotem zgłoszenia patentowego. Dalsze prace nad jego rozwojem są prowadzone przez zespół naukowy na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie Centrum Transferu Technologii CITTRU poszukuje podmiotów zainteresowanych komercyjnym wykorzystaniem opisanego rozwiązania. CTT CITTRU poszukuje również partnerów do wspólnych projektów badawczo-rozwojowych obejmujących powyższą tematykę badań.

 

 

 

Dane do stopki

dr Paula Janus

Broker Technologii

tel. 506 006 590, +48 12 664 4216,

pa.janus@uj.edu.pl

branża: chemia, inżynieria środowiska
forma ochrony: zgłoszenie patentowe
dojrzałość technologii: wymagająca prac B+R
prawa własności: wyłączne UJ
forma współpracy: licencja, sprzedaż

informacja / kontakt broker Uniwersytetu Jagiellońskiego

imię i nazwisko: Paula Janus
telefon: 12 664 42 16, 506 006 590
AKTUALNOŚCI
NAJNOWSZE INFORMACJE
Zapraszamy do obejrzenia plakatów, które były prezentowane w ramach Demo Day II +
W styczniu zakończy się projekt realizowany przez CTT CITTRU w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Inkubator Innowacyjności+. Wsparliśmy między innymi wybranych w konkursie 18 zespołów badawczych, które pracują nad nowatorskimi technologiami. Dzięki środkom przyznanym przez CTT CITTRU sfinansowane zostały prace przedwdrożeniowe, które umożliwiły podniesienie atrakcyjności tych wynalazków i zwiększyły zainteresowanie nimi inwestorów
Innowacyjny preparat dla ryb
Naukowcy związani z Uniwersytetem Jagiellońskim opracowali, a następnie opatentowali preparat wykorzystywany w profilaktyce i leczeniu ryb. Środek jest już dostępny na rynku i może być stosowany zarówno u ryb ozdobnych, jak i tych przeznaczonych do konsumpcji.
Naukowcy z UJ odkryli nieoczekiwane działanie protoporfiryn
Metoda opatentowana przez naukowców z UJ daje nadzieję na skuteczniejsze leczenie osób wymagających przeszczepu komórek krwiotwórczych. Badacze analizują substancję, która może lepiej mobilizować komórki, niż lek standardowo stosowany u pacjentów.
ZESPÓŁ
NASI PRACOWNICY
PARTNERZY
Klaster Lifescience KrakówPACTTJagiellońskie Centrum Innowacji
Kontakt
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytet Jagielloński
ul. Bobrzyńskiego 14,
30-348 Kraków

TELEFON:
+48 12 664 42 00
E-MAIL:
cittru@uj.edu.pl
Fundusze EuropejskieMNiSWInkubator InnowacyjnościUnia Europejska