Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytetu Jagiellońskiego
+48 12 664 42 00
+48 12 664 42 05
BAZA WYNALAZKÓW Uniwersytetu Jagiellońskiego

wyszukiwarka wynalazków UJ

wyniki wyszukiwania ofert

NOWE ROZWIĄZANIA W ELEKTRONICE
słowa kluczowe: układ, pomiar, ładunek elektryczny
numer oferty: 221
APTAMERY DNA ROZPOZNAJĄCE METKĘ HISTYDYNOWĄ ORAZ ICH ZASTOSOWANIE W BIOTECHNOLOGII
słowa kluczowe: DNA, metka, sekwencje nukleotydowe, biochemia, biofizyka, biotechnologia
numer oferty: 187
NOWE MANGANOWE WARSTWOWE MATERIAŁY TYPU MOF
słowa kluczowe: usuwanie, CO2,
numer oferty: 200
APTAMER DNA ROZPOZNAJĄCY METKĘ ARGININOWĄ
słowa kluczowe: aptamer, metka, białko, oczyszczanie, biochemia, biofizyka, biotechnologia
numer oferty: 233
ZASTOSOWANIE PORFIRYN KOBALTU DO WYTWARZANIA ŚRODKA DO MOBILIZACJI KOMÓREK ZE SZPIKU KOSTNEGO DO KRWI OBWODOWEJ
słowa kluczowe: szpik kostny, lek, medycyna, krew, neutropenia, białaczka
numer oferty: 234
INNOWACYJNA GOSPODARKA MNiSW Inkubator Innowacyjności UE-EFRR