Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytetu Jagiellońskiego
+48 12 664 42 00
+48 12 664 42 05
usługi eksperckie CITTRU
Brokerzy CITTRU  świadczą szeroki zakres usług doradczych w zakresie oceny:

 • innowacyjności produktu/wynalazku
 • zdolności patentowej
 • gotowości do wdrożenia innowacji
 • wartości rynkowej innowacji
 • rynków docelowych

Brokerzy CITTRU realizują na zlecenie podmiotów zewnętrznych szeroki zakres usług eksperckich

 • ekspertyzy QuikLook, In-Deph
 • analizy zdolności patentowej innowacji
 • oceny gotowości innowacji do wdrożenia
 • ocena innowacyjności technologii
 • wyceny technologii
 • biznesplany

Brokerzy CITTRU identyfikują i łączą zespoły naukowe/ekspertów UJ z partnerami biznesowymi zainteresowanymi współpracą w ramach:
 • konsorcjum w projektach dla MSP finansowane w ramach środków UE i innych,
 • podwykonawstwa / uslug eksperckich w projektach dla MSP finansowane w ramach środków UE i innych,
 • komercyjnych usług badawczych realizowanychch na zlecenie firm,
 • panelów eksperckich 


gdzie nas można zaleźć ...


      
     Centrum Transferu Technologii CITTRU
     Uniwersytet Jagielloński
ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków
tel. +48 12 664 42 00
cittru@uj.edu.pl
www.cittru.uj.edu.pl


INNOWACYJNA GOSPODARKA MNiSW Inkubator Innowacyjności UE-EFRR