usługi eksperckie CITTRU
Brokerzy CITTRU  świadczą szeroki zakres usług doradczych w zakresie oceny:

 • innowacyjności produktu/wynalazku
 • zdolności patentowej
 • gotowości do wdrożenia innowacji
 • wartości rynkowej innowacji
 • rynków docelowych

Brokerzy CITTRU realizują na zlecenie podmiotów zewnętrznych szeroki zakres usług eksperckich

 • ekspertyzy QuikLook, In-Deph
 • analizy zdolności patentowej innowacji
 • oceny gotowości innowacji do wdrożenia
 • ocena innowacyjności technologii
 • wyceny technologii
 • biznesplany

Brokerzy CITTRU identyfikują i łączą zespoły naukowe/ekspertów UJ z partnerami biznesowymi zainteresowanymi współpracą w ramach:
 • konsorcjum w projektach dla MSP finansowane w ramach środków UE i innych,
 • podwykonawstwa / uslug eksperckich w projektach dla MSP finansowane w ramach środków UE i innych,
 • komercyjnych usług badawczych realizowanychch na zlecenie firm,
 • panelów eksperckich 


gdzie nas można zaleźć ...


      
     Centrum Transferu Technologii CITTRU
     Uniwersytet Jagielloński
ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków
tel. +48 12 664 42 00
cittru@uj.edu.pl
www.cittru.uj.edu.pl


AKTUALNOŚCI
NAJNOWSZE INFORMACJE
Zapraszamy do obejrzenia plakatów, które były prezentowane w ramach Demo Day II +
W styczniu zakończy się projekt realizowany przez CTT CITTRU w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Inkubator Innowacyjności+. Wsparliśmy między innymi wybranych w konkursie 18 zespołów badawczych, które pracują nad nowatorskimi technologiami. Dzięki środkom przyznanym przez CTT CITTRU sfinansowane zostały prace przedwdrożeniowe, które umożliwiły podniesienie atrakcyjności tych wynalazków i zwiększyły zainteresowanie nimi inwestorów
Innowacyjny preparat dla ryb
Naukowcy związani z Uniwersytetem Jagiellońskim opracowali, a następnie opatentowali preparat wykorzystywany w profilaktyce i leczeniu ryb. Środek jest już dostępny na rynku i może być stosowany zarówno u ryb ozdobnych, jak i tych przeznaczonych do konsumpcji.
Naukowcy z UJ odkryli nieoczekiwane działanie protoporfiryn
Metoda opatentowana przez naukowców z UJ daje nadzieję na skuteczniejsze leczenie osób wymagających przeszczepu komórek krwiotwórczych. Badacze analizują substancję, która może lepiej mobilizować komórki, niż lek standardowo stosowany u pacjentów.
ZESPÓŁ
NASI PRACOWNICY
PARTNERZY
Klaster Lifescience KrakówPACTTJagiellońskie Centrum Innowacji
Kontakt
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytet Jagielloński
ul. Bobrzyńskiego 14,
30-348 Kraków

TELEFON:
+48 12 664 42 00
E-MAIL:
cittru@uj.edu.pl
Fundusze EuropejskieMNiSWInkubator InnowacyjnościUnia Europejska