BAZA USŁUG BADAWCZYCH
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Laboratorium Fotochemii i Szybkich Technik Kinetycznych Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Wydział Chemii UJ
słowa kluczowe: nowe materiały, spektrofotometryczna analiza, fotochemia, badane próbki, spektrometr
numer oferty: 66
tematyka badań:
 • chemia i fotochemia związków koordynacyjnych;
 • fotokataliza heterogeniczna i homogeniczna;
 • fotochemia w biologii, medycynie i środowisku;
 • nowe materiały funkcjonalne, nanomateriały oparte o związki metali (chemosensory, chemiczne bramki logiczne, transport informacji, markery optyczne i inne).
aparatura:
 • spektrometr do laserowej fotolizy błyskowej, typu LKS 60, firmy Applied Photophysics Ltd.;
 • pikosekundowy spektrofluorymetr Uv-Vis-NIR Horiba Jobin Yvon Fluorolog 3 wyposażony w kriostat helowy Advanced Research Systems CS202Al-DMX-1SS;
 • spketrofotofluorymetr stopped-flow Applied Photophysics SX20;
 • spektrofotometr UV-Vis-NIR Perkin Elmer Lambda 950;
 • pompa i komora do badań wysokociśnieniowych w zakresie do 250 MPa – jako wyposażenie dodatkowe kompatybilne z wyżej wymienionymi aparatami (za wyjątkiem aparatu stopped-flow).
usługi:
 • wyposażenie laboratorium przeznaczone jest do prowadzenia badań w zakresie fotochemii, fotofizyki i kinetyki reakcji chemicznych;
 • różnorodność charakterystyki dostępnych źródeł światła (lampy, diody, laser) umożliwia analizę układów wymagających wzbudzenia w zakresie 180 – 3300 nm zarówno ciągłego jak i impulsowego;
 • rozdzielczość czasowa badanych reakcji chemicznych techniką zatrzymanego przepływu wynosi 1,2 ms (możliwość zbierania pełnych widm, do 1500/s) a techniką fotolizy laserowej – około 5 ns;
 • dzięki modułowi zliczania pojedynczych fotonów możliwe jest wyznaczanie czasów życia wzbudzonych stanów elektronowych w skali pikosekundowej;
 • badane próbki – zarówno roztwory (każdy z posiadanych aparatów) jak i ciało stałe (spektrofotometr UV-Vis, spektrofluorymetr) – w trakcie pomiaru są stabilizowane w szerokim zakresie temperatury (5-350 K) i ciśnienia (0,1 – 250 MPa);
 • stacjonarne i czasowo-rozdzielcze badania procesów fotochemicznych i fotofizycznych;
 • klasyczne badania kinetyki reakcji w roztworach;
 • spektrofotometryczna analiza próbek ciekłych i stałych;
 • badania właściwości materiałów w warunkach ekstremalnych (temperatura, ciśnienie);
 • badania wpływu ciśnienia i temperatury na funkcjonowanie układów biologicznych;
 • detekcja tlenu singletowego i innych reaktywnych form tlenu.

Stosowane metody i techniki badawcze:

 • spektrofotometria UV-Vis-NIR;
 • stopped-flow z detekcją absorpcji i emisji w zakresie UV-Vis;
 • stacjonarna i czasowo-rozdzielcza (pikosekundowa) spektrofluorymetria UV-Vis-NIR;
 • nanosekundowa laserowa fotoliza błyskowa;
 • techniki niskotemperaturowe i wysokociśnieniowe.
doświadczenie / referencje / realizacje:
 • współpraca z firmą Bolarus S.A.
 • badania właściwości fotofizycznych oraz fotochemicznych w kierunku generowania reaktywnych form tlenu dla półprzewodnikowych materiałów fotokatalitycznych.
forma współpracy: usługi badawcze, konsorcjum, projekt, inne
rodzaj usług badawczych: pomiary, analiza, ekspertyza, wynajem aparatury

informacja / kontakt broker Uniwersytetu Jagiellońskiego

imię i nazwisko:
telefon: + 48 12 664 42 00
AKTUALNOŚCI
NAJNOWSZE INFORMACJE
Zapobieganie samobójstwom wśród osób pozbawionych wolności - Przewodnik dla funkcjonariuszy Służby Więziennej
W polskiej Służbie Więziennej tematyka prewencji suicydalnej jest istotnym zagadnieniem. Stale prowadzony jest monitoring prób samobójczych wśród osób pozbawionych wolności w Polsce przez Centralny Zarząd Służby Więziennej.
Naturalna i bezpieczna opalenizna – czy to możliwe?
Opalanie i wypoczynek na słońcu to jedna z najpopularniejszych form spędzania czasu podczas urlopu. Promienie słoneczne towarzyszą nam wszędzie – nie tylko podczas wylegiwania się na plaży, ale także gdy kąpiemy się w wodzie, spacerujemy po mieście, wędrujemy górskimi szlakami czy jeździmy na rowerze, rolkach czy nartach.
Innowacyjne rozwiązania informatyczne wykorzystywane w Life Science
Life science to nauka poświęcona jednemu z najważniejszych jeśli nie najważniejszemu obszarowi - ludzkiemu życiu. Zespoły naukowe na całym świecie nieustannie pracują nad stworzeniem innowacyjnych produktów mających na celu poprawić jakość naszego życia i zdrowia. Rosnące wymagania, walka z czasem, jak również coraz większa precyzja i efektywność uzyskiwanych algorytmów sprawia, iż rozwiązania IT coraz częściej wykorzystywane są w medycynie, farmacji i naukach biologicznych.
ZESPÓŁ
NASI PRACOWNICY
PARTNERZY
Klaster Lifescience KrakówPACTTJagiellońskie Centrum Innowacji
Kontakt
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytet Jagielloński
ul. Bobrzyńskiego 14,
30-348 Kraków

TELEFON:
+48 12 664 42 00
E-MAIL:
cittru@uj.edu.pl
Fundusze EuropejskieMNiSWInkubator InnowacyjnościUnia Europejska