BAZA WYNALAZKÓW
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Nowy lek w profilaktyce i leczeniu infekcji wywołanych przez kociego herpeswirusa typu 1 (FHV-1) oraz kociego kaliciwirusa (FCV)
słowa kluczowe: koci katar, koci herpeswirus typu 1, FHV-1, koci kaliciwirus, FCV, lek, infekcje, biochemia, biofizyka, biotechnologia
numer oferty: 433 i 437

Zapalenie górnych dróg oddechowych u kotów zwane „kocim katarem” jest powszechną chorobą, której objawy obejmują m.in. kaszel, kichanie, katar, zaczerwienienie oczu, gorączkę czy też pojawienie się ropnych wydzielin z nosa oraz oczu. Koci katar jest uważany za jedną z głównych przyczyn zgonów w schroniskach oraz kociarniach. Wirusami wywołującymi tę chorobę są m.in. koci herpeswirus typu 1 (ang. feline herpesvirus type 1, FHV-1) oraz koci kaliciwirus (ang. feline calicivirus, FCV).

Koci herpeswirus typu 1 (FHV-1) należy do rodziny Herpesviridae czyli otoczkowych wirusów zawierających materiał genetyczny w postaci DNA. Herpeswirusy są patogenami człowieka oraz wielu gatunków zwierząt – ssaków, gadów, ptaków, płazów oraz ryb. Jednym z najbardziej rozpowszechnionych patogenów spotykanych u ludzi jest wirus opryszczki pospolitej typu 1 (ang. herpes simplex virus type 1, HSV-1) odpowiedzialny za owrzodzenia występujące głównie w obrębie twarzy na skórze, języku oraz wargach. Koci herpeswirus jest spokrewniony z wirusem HSV-1 i analogicznie rozpowszechniony w kociej populacji na całym świecie – szacuje się, że nawet 90% wykazuje seropozytywne wyniki względem tego patogenu, natomiast u 80% wirus jest obecny w stanie latencji czyli tzw. stanie utajenia. Zakażenia FHV-1 głównie są związane z zapaleniem górnych dróg oddechowych oraz infekcjami oczu (owrzodzenia rogówki, ostre zapalenie spojówki oraz rogówki) mogącymi prowadzić do ślepoty. Co więcej, bakteryjne koinfekcje są szczególnie niebezpieczne dla kociąt oraz osobników o obniżonej odporności, gdyż mogą prowadzić od śmierci.


Do leczenia zakażeń herpeswirusowych u ludzi używa się tzw. analogów nukleozydów (ang. nucleoside analogs, NA), np. acyklowir, pencyklowir, idoksyurydyna, cidowir oraz widarabina. Zaskakująco, pomimo podobnych symptomów choroby oraz podobieństwa filogenetycznego wirusów, sukces NA
w terapiach przeciwherpeswirusowych u ludzi nie przekłada się na leczenie infekcji u kotów. Ponadto, wykazano, że niektóre ze tych związków są toksyczne i mają szereg skutków ubocznych nawet śmiertelnych dla organizmu kota i w związku z tym nie mogą zostać wprowadzone do leczenia.


Koci kaliciwirus (FCV)
jest członkiem rodziny Caliciviridae, do której należą bezotoczkowe wirusy zawierające materiał genetyczny w postaci jednoniciowego RNA. Wirusy z tej rodziny mogą infekować zarówno ludzi jak i zwierzęta. FCV to patogen występujący w populacji kotów na całym świecie. Zazwyczaj wywołuje on łagodne zapalenia spojówek oraz górnych dróg oddechowych, jednakże symptomy obejmują również owrzodzenia i przewlekłe zapalenia jamy ustnej i ślinotoki. Wysoka zmienność genomu sprawia, że wirus ten jest w stanie bardzo szybko adaptować do zmiennych warunków środowiska. W ostatnich latach wykazano, że wśród populacji kotów pojawiają się szczepy FCV, które są przyczyną epidemii ze współczynnikiem śmiertelności sięgającym nawet 60%. Leczenie infekcji wywołanej przez FCV opiera się jedynie na antybiotykoterapii, która ma na celu zapobieganie wtórnym infekcjom bakteryjnym. Aktualnie nie jest stosowany w medycynie weterynaryjnej żaden środek terapeutyczny działający bezpośrednio na FCV.


W grono poszukiwań leku na FHV-1 oraz FCV wpisuje się nowy lek Uniwersytetu Jagiellońskiego stanowiący niniejszą ofertę.

 

Zalety proponowanego leku:

  • nowy inhibitor infekcji wywoływanych przez FHV-1 oraz FCV - sól sodowa sulfonianu polistyrenu (ang. poly(styrenesulfones), PSSNa);
  • ustalony mechanizm przeciwwirusowego działania PSSNA;
  • potwierdzone działanie przeciwwirusowe i zdolność hamowania replikacji FHV-1 i FCV;
  • bardzo niska lub niewykrywalna toksyczność leku w badaniach in vitro oraz in vivo;
  • możliwość stosowania w postaci maści lub roztworu/zawiesiny do podawania miejscowego, a także donosowego lub doustnego;
  • możliwość włączania do kompozycji farmaceutycznej wraz z odpowiednimi farmaceutycznie dopuszczalnymi rozcieńczalnikami i/lub podłożami.

 

Oferowane rozwiązanie jest przedmiotem zgłoszeń patentowych. Dalsze prace nad jego rozwojem prowadzą naukowcy z Wydziału Chemii oraz Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie Centrum Transferu Technologii (CITTRU) poszukuje podmiotów zainteresowanych współpracą przy dalszej komercjalizacji tej innowacji, zwłaszcza w zakresie nabycia licencji na opisany nowy lek oraz jego zastosowanie.

zastosowanie rynkowe:

w profilaktyce i/lub leczeniu infekcji wywołanych przez kociego herpeswirusa typu 1 (FHV-1) oraz kociego kaliciwirusa (FCV)

Logotypy Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Inkubator Innowacyjności 2.0, Unia Europejska

branża: biochemia, biologia, biotechnologia, mikrobiologia, nauki weterynaryjne, weterynaria
forma ochrony: zgłoszenie patentowe
dojrzałość technologii: wymagająca prac B+R
prawa własności: wyłączne UJ
forma współpracy: licencja, komercyjne usługi badawcze, sprzedaż

informacja / kontakt broker Uniwersytetu Jagiellońskiego

imię i nazwisko: Klaudia Polakowska, PhD
telefon: +48 12 664 42 13, +48 519 329 129
AKTUALNOŚCI
NAJNOWSZE INFORMACJE
Raz jeszcze: Czy uda się uratować jesion wyniosły?
W wielu krajach Europy obserwuje się intensywne zamieranie jesionu wyniosłego, który jest ważnym siedliskiem wielu gatunków dzikich zwierząt. Co można zrobić i jak ratować te drzewa? Odpowiedzi udzielają badacze z Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego.
GenExA - narzędzie open source do analizy oraz wizualizacji wyników badań
GenExA to narzędzie służące do analizy danych i wizualizacji wyników z metody RT-qPCR - Ilościowej reakcji łańcuchowej polimerazy w czasie rzeczywistym, opracowane na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Big Pharma Day online
Big Pharma Day online to spotkanie branżowe dotyczące rozwoju projektów lekowych, organizowane przez CTT CITTRU w dniu 25 marca 2021. Wydarzenie będzie obejmowało prezentacje ekspertów oraz indywidualne spotkania.
ZESPÓŁ
NASI PRACOWNICY
PARTNERZY
Klaster Lifescience KrakówPACTTJagiellońskie Centrum Innowacji
Kontakt
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytet Jagielloński
ul. Bobrzyńskiego 14,
30-348 Kraków

TELEFON:
+48 12 664 42 00
E-MAIL:
cittru@uj.edu.pl
Fundusze EuropejskieMNiSWInkubator InnowacyjnościUnia Europejska