BAZA WYNALAZKÓW
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Aptamer DNA rozpoznający metkę lizylową
słowa kluczowe: DNA, aptamer, metka, lizyna, biochemia, biofizyka, biotechnologia
numer oferty: 449
Czyste preparaty białkowe, poza badaniami naukowymi, są coraz częściej wykorzystywane w celach terapeutycznych. Preparaty te można otrzymywać m.in. przeprowadzając proces izolacji białek rekombinowanych z komórek prokariotycznych lub eukariotycznych przy zastosowaniu odpowiednich metod chromatograficznych. Przykładem takiej metody jest chromatografia powinowactwa, która bazuje na specyficznym oddziaływaniu dwóch cząsteczek: liganda, zimmobilizowanego na stałym nośniku, z analitem znajdującym się w fazie ruchomej. Niejednokrotnie w celu oczyszczenia z mieszaniny białek pożądanego białka przyłącza się do niego tak zwaną metkę fuzyjną, wykorzystując do tego metody inżynierii genetycznej. Metkami fuzyjnymi często używanymi w chromatografii powinowactwa białek rekombinowanych są m.in.: metka histydynowa (His-tag), transferaza glutationu (GST), czy białko wiążące maltozę (MBP) wykazujące powinowactwo odpowiednio do jonów niklu, glutationu i maltozy.

Przedmiotem niniejszej oferty jest aptamer DNA rozpoznający metkę lizylową.

Aptamery DNA to jednoniciowe cząsteczki kwasu nukleinowego o długości około 40-100 nukleotydów, które mogą wiązać określony cel molekularny z wysoką specyficznością oraz powinowactwem. W prezentowanym wynalazku celem molekularnym może być dowolna cząsteczka: peptyd, białko czy pochodna DNA zawierająca metkę Lys.

Aptamery DNA rozpoznające metkę Lys znajdują zastosowanie do
oczyszczania, wiązania celów molekularnych zawierających metkę Lys.
 
Oferowane rozwiązanie jest przedmiotem zgłoszenia patentowego. Dalsze prace nad jego rozwojem prowadzą naukowcy z Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie Centrum Transferu Technologii CITTRU poszukuje podmiotów zainteresowanych współpracą przy dalszej komercjalizacji tych innowacji, zwłaszcza w zakresie nabycia licencji na opisaną aptamer DNA rozpoznający metkę Lys i jego zastosowanie.

 

zastosowanie rynkowe:

w biotechnologii do oczyszczania, wiązania celów molekularnych zawierających metkę Lys


Logotypy Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Inkubator Innowacyjności 2.0, Unia Europejska

branża: biochemia, biofizyka, biotechnologia
forma ochrony: zgłoszenie patentowe
dojrzałość technologii: wymagająca prac B+R
prawa własności: wyłączne UJ
forma współpracy: licencja, spółka spin-off, komercyjne usługi badawcze, sprzedaż

informacja / kontakt broker Uniwersytetu Jagiellońskiego

imię i nazwisko: dr Klaudia Polakowska
telefon: +48 12 664 42 13, +48 519 329 129
AKTUALNOŚCI
NAJNOWSZE INFORMACJE
InPhoCat – Laureat konkursu Innovator Małopolski 13
Firma InPhoCat – Innovative Photocatalytic Solutions Sp. z o. o. została wyróżniona za opracowanie i wdrożenie innowacyjnego preparatu, który aktywuje samoczyszczące fotokatalityczne powłoki z dwutlenkiem tytanu (TiO2) i zwiększa skuteczność ich działania.
Pe3Dish - kodowle komórkowe w 3D
Do tej pory w laboratoriach hodowano komórki w warunkach 2D, dziś przedstawiamy wam innowację pozwalającą na prowadzenie hodowli w 3D!
Program komputerowy do analizy danych i wizualizacji wyników z metody RT-qPCR
Nowe narzędzie informatyczne do analizy danych i wizualizacji wyników z metody RT-qPCR opracowane przez zespół naukowy z Wydziału Biologii z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
ZESPÓŁ
NASI PRACOWNICY
PARTNERZY
Klaster Lifescience KrakówPACTTJagiellońskie Centrum Innowacji
Kontakt
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytet Jagielloński
ul. Bobrzyńskiego 14,
30-348 Kraków

TELEFON:
+48 12 664 42 00
E-MAIL:
cittru@uj.edu.pl
Fundusze EuropejskieMNiSWInkubator InnowacyjnościUnia Europejska