BAZA WYNALAZKÓW
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Nowy sposób stereoselektywnej syntezy wybranych leków
słowa kluczowe: synteza asymetryczna, synteza organiczna
numer oferty: P-340

Przedmiotem oferty jest nowa metoda asymetrycznej redukcji prochiralnych ketonów i imin wykorzystywana w syntezie powszechnie stosowanych leków, np. hormonalnych (np. Cincalcet), pulmonologicznych (np. Salbutamol) oraz neurologicznych (np. Rasagiline).

Podstawową ścieżką otrzymywania wielu leków dla potrzeb przemysłu farmaceutycznego jest synteza optycznie czystych związków aktywnych. Kluczową rolę odgrywa tu budowa przestrzenna cząsteczek, która ma wpływ na ich właściwości biologiczne, farmakologiczne i skuteczność działania. Wiadomym jest, iż każdy z enancjomerów (pary związków chemicznych o identycznym wzorze sumarycznym, ale o strukturach będących względem siebie odbiciem lustrzanym) może wykazywać diametralnie różne właściwości (nawet na poziomie bezpieczeństwa dla zdrowia pacjenta). Niemniej jednak, wiele stosowanych procedur syntezy związków o charakterze enancjomerycznym nie zapewnia otrzymania żądanego stereoizomeru w postaci czystej.

Rozwiązaniem problemu związanego z syntezą optycznie czystych związków dla potrzeb dynamicznie rozwijającego się rynku farmaceutycznego jest zastosowanie opracowanej przez naukowców z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego asymetrycznej reakcji redukcji prochiralnych ketonów i imin. Metoda ta polega na redukcji prochiralnych imin i ketonów do chiralnych amin pierwszorzędowych i alkoholi w obecności odpowiedniego nośnika wodoru. Katalizatorem procesu jest powstający in situ kompleks octanu cynku z optycznie czystymi ligandami. Zastosowanie proponowanej metody umożliwia otrzymywanie z wysoką wydajnością i selektywnością optycznie czystych związków z wybranym enancjomerem aminy lub alkoholu.

Zalety prezentowanego rozwiązania:

- eliminacja rozpuszczalnika;

- ograniczenie ilości katalizatora z 5 mol% do 0,05-0,3 mol%;

- skrócenie czasu reakcji;

- śladowe zawartości zanieczyszczeń w mieszaninie poreakcyjnej;

- zastąpienie niebezpiecznych metaloorganicznych związków cynku (np. Et2Zn - dietylocynk) bardziej stabilnym i mniej toksycznym octanem cynku Zn(OAc)2.

 

Oferowane rozwiązanie jest objęte ochroną patentową. Prace rozwojowe były prowadzone przez zespół naukowy na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie Centrum Transferu Technologii CITTRU poszukuje podmiotów zainteresowanych komercyjnym wykorzystaniem rozwiązania. 

Logotypy Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Inkubator Innowacyjności 2.0, Unia Europejska


branża: chemia, nauki farmaceutyczne
forma ochrony: patent
dojrzałość technologii: wymagająca prac B+R
prawa własności: wyłączne UJ
forma współpracy: licencja, komercyjne usługi badawcze, sprzedaż

informacja / kontakt broker Uniwersytetu Jagiellońskiego

imię i nazwisko: Paula Janus
telefon: +48 12 664 42 16, +48 506 006 590
AKTUALNOŚCI
NAJNOWSZE INFORMACJE
Innowacyjny materiał do leczenia ubytków kostnych
Najczęściej stosowane leki przy leczeniu osteoporozy często posiadają poważne skutki uboczne, ponieważ są wprowadzane doustnie lub dożylnie. Rozwiązanie powstające na UJ umożliwia miejscowe podanie i lokalne działanie substancji.
Jakość krwi do transfuzji, czy można ją łatwo sprawdzić?
Krew i produkty krwiopochodne codziennie ratują i poprawiają jakość życia wielu pacjentów. Popyt na krew jest ogromny i tylko w nikłym stopniu zaspokojony przez jej podaż. Dotychczas nie udało się opracować metody produkcji krwi - jedynym jej źródłem jest człowiek – bez pomocy dawców krwi bardzo utrudnione byłoby funkcjonowanie szpitali, w szczególności w zakresie przeprowadzania zabiegów, operacji oraz ratowania życia w nagłych przypadkach. Wyzwaniem dla służb jest nie tylko zabezpieczenie dostępu do wystarczającej ilości krwi, ale również zadbanie o jej jakość.
Spacer przyszłości wśród historii

Zabytki oraz przedmioty zabytkowe są ważnym elementem naszej historii i świadectwem przeszłych pokoleń. Jednak do części z nich dostęp jest mocno utrudniony, są w szczątkowej formie lub nie jest możliwe prezentowanie ich w innym miejscu. W takich sytuacjach z pomocą przychodzą nowe technologie.

ZESPÓŁ
NASI PRACOWNICY
PARTNERZY
Klaster Lifescience KrakówPACTTJagiellońskie Centrum Innowacji
Kontakt
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytet Jagielloński
ul. Bobrzyńskiego 14,
30-348 Kraków

TELEFON:
+48 12 664 42 00
E-MAIL:
cittru@uj.edu.pl
Fundusze EuropejskieMNiSWInkubator InnowacyjnościUnia Europejska