BAZA WYNALAZKÓW
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Nowy sposób stereoselektywnej syntezy wybranych leków
słowa kluczowe: synteza asymetryczna, synteza organiczna
numer oferty: P-340

Przedmiotem oferty jest nowa metoda asymetrycznej redukcji prochiralnych ketonów i imin wykorzystywana w syntezie powszechnie stosowanych leków, np. hormonalnych (np. Cincalcet), pulmonologicznych (np. Salbutamol) oraz neurologicznych (np. Rasagiline).

Podstawową ścieżką otrzymywania wielu leków dla potrzeb przemysłu farmaceutycznego jest synteza optycznie czystych związków aktywnych. Kluczową rolę odgrywa tu budowa przestrzenna cząsteczek, która ma wpływ na ich właściwości biologiczne, farmakologiczne i skuteczność działania. Wiadomym jest, iż każdy z enancjomerów (pary związków chemicznych o identycznym wzorze sumarycznym, ale o strukturach będących względem siebie odbiciem lustrzanym) może wykazywać diametralnie różne właściwości (nawet na poziomie bezpieczeństwa dla zdrowia pacjenta). Niemniej jednak, wiele stosowanych procedur syntezy związków o charakterze enancjomerycznym nie zapewnia otrzymania żądanego stereoizomeru w postaci czystej.

Rozwiązaniem problemu związanego z syntezą optycznie czystych związków dla potrzeb dynamicznie rozwijającego się rynku farmaceutycznego jest zastosowanie opracowanej przez naukowców z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego asymetrycznej reakcji redukcji prochiralnych ketonów i imin. Metoda ta polega na redukcji prochiralnych imin i ketonów do chiralnych amin pierwszorzędowych i alkoholi w obecności odpowiedniego nośnika wodoru. Katalizatorem procesu jest powstający in situ kompleks octanu cynku z optycznie czystymi ligandami. Zastosowanie proponowanej metody umożliwia otrzymywanie z wysoką wydajnością i selektywnością optycznie czystych związków z wybranym enancjomerem aminy lub alkoholu.

Zalety prezentowanego rozwiązania:

- eliminacja rozpuszczalnika;

- ograniczenie ilości katalizatora z 5 mol% do 0,05-0,3 mol%;

- skrócenie czasu reakcji;

- śladowe zawartości zanieczyszczeń w mieszaninie poreakcyjnej;

- zastąpienie niebezpiecznych metaloorganicznych związków cynku (np. Et2Zn - dietylocynk) bardziej stabilnym i mniej toksycznym octanem cynku Zn(OAc)2.

 

Oferowane rozwiązanie jest objęte ochroną patentową. Prace rozwojowe były prowadzone przez zespół naukowy na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie Centrum Transferu Technologii CITTRU poszukuje podmiotów zainteresowanych komercyjnym wykorzystaniem rozwiązania. 

Logotypy Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Inkubator Innowacyjności 2.0, Unia Europejska


branża: chemia, nauki farmaceutyczne
forma ochrony: patent
dojrzałość technologii: wymagająca prac B+R
prawa własności: wyłączne UJ
forma współpracy: licencja, komercyjne usługi badawcze, sprzedaż

informacja / kontakt broker Uniwersytetu Jagiellońskiego

imię i nazwisko: Paula Janus
telefon: +48 12 664 42 16, +48 506 006 590
AKTUALNOŚCI
NAJNOWSZE INFORMACJE
Zapobieganie samobójstwom wśród osób pozbawionych wolności - Przewodnik dla funkcjonariuszy Służby Więziennej
W polskiej Służbie Więziennej tematyka prewencji suicydalnej jest istotnym zagadnieniem. Stale prowadzony jest monitoring prób samobójczych wśród osób pozbawionych wolności w Polsce przez Centralny Zarząd Służby Więziennej.
Naturalna i bezpieczna opalenizna – czy to możliwe?
Opalanie i wypoczynek na słońcu to jedna z najpopularniejszych form spędzania czasu podczas urlopu. Promienie słoneczne towarzyszą nam wszędzie – nie tylko podczas wylegiwania się na plaży, ale także gdy kąpiemy się w wodzie, spacerujemy po mieście, wędrujemy górskimi szlakami czy jeździmy na rowerze, rolkach czy nartach.
Innowacyjne rozwiązania informatyczne wykorzystywane w Life Science
Life science to nauka poświęcona jednemu z najważniejszych jeśli nie najważniejszemu obszarowi - ludzkiemu życiu. Zespoły naukowe na całym świecie nieustannie pracują nad stworzeniem innowacyjnych produktów mających na celu poprawić jakość naszego życia i zdrowia. Rosnące wymagania, walka z czasem, jak również coraz większa precyzja i efektywność uzyskiwanych algorytmów sprawia, iż rozwiązania IT coraz częściej wykorzystywane są w medycynie, farmacji i naukach biologicznych.
ZESPÓŁ
NASI PRACOWNICY
PARTNERZY
Klaster Lifescience KrakówPACTTJagiellońskie Centrum Innowacji
Kontakt
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytet Jagielloński
ul. Bobrzyńskiego 14,
30-348 Kraków

TELEFON:
+48 12 664 42 00
E-MAIL:
cittru@uj.edu.pl
Fundusze EuropejskieMNiSWInkubator InnowacyjnościUnia Europejska