BAZA WYNALAZKÓW
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Nowy sposób syntezy asenapiny - leku przeciwpsychotycznego
słowa kluczowe: Saphris, Sycrest, asenapina, leki atypowe, leki przeciwpsychotyczne
numer oferty: P-432

Przedmiotem oferty jest asymetryczna synteza asenapiny, nowego atypowego leku przeciwpsychotycznego stosowanego w leczeniu epizodów maniakalnych o umiarkowanym i ciężkim nasileniu w przebiegu zaburzeń afektywnych dwubiegunowych typu I u osób dorosłych.

Afektywna choroba dwubiegunowa należy do dwudziestu najpoważniejszych przyczyn niepełnosprawności przy statystyce zachorowalności ponad 30 milionów ludzi. Obecnie w leczeniu epizodów maniakalnych stosowane są dwie grupy leków przeciwpsychotycznych: klasyczne (I generacji) oraz atypowe (II generacji). Neuroleptyki I-generacji charakteryzują się wysoką częstością występowania skutków ubocznych tj. objawy pozapiramidowe, natomiast leki II-generacji są znacznie lepiej tolerowane przez pacjentów. Wśród grupy leków atypowych (II-generacji) najczęściej stosuje się te na bazie asenapiny jako substancji czynnej. Obecnie na rynku są dostępne dwa preparaty handlowe (Saphris, Sycrest) bazujące na racemicznej asenapinie. Jednakże, badania metabolizmu i farmakokinetyki wskazują, iż bardziej racjonalne i pożądane jest stosowanie czystego enancjomeru(+)- asenapiny. Stąd zarówno środowisko akademickie, jaki i przemysł farmaceutyczny poszukują nowych, asymetrycznych metod otrzymywania (+)-asenapiny.


Odpowiedzią na te potrzeby jest opracowana przez naukowców prosta, wysoce wydajna metoda otrzymywania tej substancji aktywnej optycznie wzbogaconej w enancjomer (+)-asenapiny z wykorzystaniem tanich i łatwo dostępnych substratów. Nietoksyczne, reagenty i media reakcyjne czynią proces efektywnym, bezpiecznym i łatwym w realizacji. Niewymagające warunki prowadzenia procesu i operacji technologicznych stwarzają perspektywę łatwej implementacji procesu do produkcyjnej praktyki przemysłowej.

Pozostałe zalety prezentowanego rozwiązania:

- uproszczenie syntezy asenapiny (łagodne warunki i skrócenie czasu syntezy),

- kontrola stereochemii produktów pośrednich,

- wysoka całkowita wydajność produktu końcowego,

- uzyskanie znacznego nadmiaru enacjomerycznego pożądanego izomeru.

 

Oferowane rozwiązanie jest przedmiotem zgłoszenia patentowego do Urzędu Patentowego RP. Prace rozwojowe były prowadzone przez zespół naukowy na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie Centrum Transferu Technologii CITTRU poszukuje podmiotów zainteresowanych komercyjnym wykorzystaniem rozwiązania.

Logotypy Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Inkubator Innowacyjności 2.0, Unia Europejska

 

branża: chemia, nauki farmaceutyczne
forma ochrony: zgłoszenie patentowe
dojrzałość technologii: gotowa do wprowadzenia na rynek (prototyp)
prawa własności: wyłączne UJ
forma współpracy: licencja, sprzedaż

informacja / kontakt broker Uniwersytetu Jagiellońskiego

imię i nazwisko: Paula Janus
telefon: +48 12 664 42 16, +48 506 006 590
AKTUALNOŚCI
NAJNOWSZE INFORMACJE
Innowacyjna technologia opracowana na UJ wylicencjonowana do Innovative Photocatalytic Solutions, sp. z o. o.
W dniu 23 czerwca w siedzibie Centrum Transferu Technologii CITTRU została podpisana umowa licencyjna na korzystanie z patentu pt. „Fotokatalityczne powłoki z TiO2 na powierzchniach polimerowych aktywowane światłem widzialnym, sposób ich otrzymywania oraz zastosowanie” pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim a firmą Innovative Photocatalytic Solutions, sp. z o. o. (InPhoCat).
Nowa, efektywna metoda pozyskiwania sadzonek jesionu wyniosłego
Poznajcie nową technologię do pozyskiwania sadzonek jesionu wyniosłego opracowaną przez iterdyscyplinarny zespół naukowy z Uniwersystetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
Opracowanie technologii biotyzacji do komercyjnej, ekologicznej produkcji owoców jagodowych
Zespół naukowy Uniwersytet Jagielloński w Krakowie opracował inokulum stymulujące wzrost sadzonek malin oraz borówki amerykańskiej.
ZESPÓŁ
NASI PRACOWNICY
PARTNERZY
Klaster Lifescience KrakówPACTTJagiellońskie Centrum Innowacji
Kontakt
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytet Jagielloński
ul. Bobrzyńskiego 14,
30-348 Kraków

TELEFON:
+48 12 664 42 00
E-MAIL:
cittru@uj.edu.pl
Fundusze EuropejskieMNiSWInkubator InnowacyjnościUnia Europejska