BAZA WYNALAZKÓW
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Hydrożelowy materiał hybrydowy do odbudowy ubytków kostnych
słowa kluczowe: medycyna regeneracyjna, ubytki kostne, inżynieria tkankowa,
numer oferty: P-441

Przedmiotem oferty jest wstrzykiwalny, hydrożelowy materiał hybrydowy, mogący służyć do konstruowania bioaktywnego rusztowania komórkowego, który w sposób małoinwazyjny może zostać zlokalizowany w miejsce ubytku kostnego umożliwiając tym samym rekonstrukcję tkanki kostnej.

Zastosowanie: w inżynierii tkankowej do odbudowy ubytków kostnych ortopedycznych i stomatologicznych


Obserwowany w ostatnich latach postęp w rozwoju inżynierii tkankowej i nauk pokrewnych, zogniskowanych na badaniach nad możliwościami odbudowy tkanki kostnej, jest odpowiedzią na postępujący proces starzenia się społeczeństw, problem efektów nieregularnego i zbyt szybkiego trybu życia (otyłość, cukrzyca) i rosnącą liczbą nieszczęśliwych wypadków. Zainteresowanie inżynierią tkankową wynika z ograniczeń aktualnie stosowanych metod (przeszczepy tkanek, rekonstrukcje chirurgiczne). Główne problemy w tym zakresie to niedostateczna ilość dostępnych tkanek i narządów w stosunku do zapotrzebowania oraz częsty brak biozgodności tkankowej i geometrycznej materiałów. Ponadto w przypadku niektórych urazów jedyną szansą na regenerację tkanki jest uprzednia implementacja w miejscu powstałego ubytku tzw. rusztowania tkankowego.

 

Odpowiedzią na zapotrzebowanie inżynierii tkankowej jest prezentowany biodegradowalny, bioaktywny materiał biopolimerowy, który zapewnia przyspieszenie procesu biomineralizacji oraz stanowi biomatrycę dogodną dla zasiedlania przez komórki osteoblastyczne. Może służyć jako wstrzykiwalne rusztowanie, które wprowadzone do ubytku w tkance w postaci lepkiego zolu, ulega procesowi żelowania in situ w warunkach fizjologicznych z szybkością kontrolowaną składem.

 

Zalety proponowanej technologii:

- Stabilność strukturalna materiałów hybrydowych przy jednoczesnym zachowaniu wstrzykiwalnej postaci biopolimerowego zolu (nowa metoda syntezy umożliwia eliminację problemu potencjalnej separacji fazowej sfunkcjonalizowanych cząstek krzemionkowych wbudowanych w sieć biopolimerową i ich niekontrolowanej dyfuzji do tkanek w warunkach in vivo);

- Bioaktywność materiałów hybrydowych (materiał rusztowania stanowi biomatrycę zdolną do integracji z naturalną kością – badania przeprowadzone w warunkach symulujących ludzkie osocze SBF);

- Szybki proces biomineralizacji (do 7 dni);

- Zachowanie biokompatybilności, zdolności do wspierania adhezji, proliferacji oraz utrzymania fenotypu komórek osteoblastycznych MG-63 (wspieranie procesu regeneracji ubytków kostnych).

Oferowane rozwiązanie jest przedmiotem zgłoszenia patentowego. Prace nad dalszym rozwojem metody prowadzone są na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Centrum Transferu Technologii CITTRU UJ poszukuje podmiotów zainteresowanych współpracą przy dalszym rozwoju i komercjalizacji wynalazku w szczególności chętnych do włączenia się w proces badawczo-wdrożeniowy.

Logotypy Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Inkubator Innowacyjności 2.0, Unia Europejska

branża: biotechnologia, chemia
forma ochrony: zgłoszenie patentowe
dojrzałość technologii: wymagająca prac B+R, testowana - sprawdzona laboratoryjnie
prawa własności: wyłączne UJ
forma współpracy: licencja, komercyjne usługi badawcze, sprzedaż

informacja / kontakt broker Uniwersytetu Jagiellońskiego

imię i nazwisko: Agata Błaszczyk-Pasteczka
telefon: +48 12 664 42 12, +48 506 006 553
AKTUALNOŚCI
NAJNOWSZE INFORMACJE
GenExA - narzędzie open source do analizy oraz wizualizacji wyników badań
GenExA to narzędzie służące do analizy danych i wizualizacji wyników z metody RT-qPCR - Ilościowej reakcji łańcuchowej polimerazy w czasie rzeczywistym, opracowane na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Big Pharma Day online
Big Pharma Day online to spotkanie branżowe dotyczące rozwoju projektów lekowych, organizowane przez CTT CITTRU w dniu 25 marca 2021. Wydarzenie będzie obejmowało prezentacje ekspertów oraz indywidualne spotkania.
InPhoCat – Laureat konkursu Innovator Małopolski 13
Firma InPhoCat – Innovative Photocatalytic Solutions Sp. z o. o. została wyróżniona za opracowanie i wdrożenie innowacyjnego preparatu, który aktywuje samoczyszczące fotokatalityczne powłoki z dwutlenkiem tytanu (TiO2) i zwiększa skuteczność ich działania.
ZESPÓŁ
NASI PRACOWNICY
PARTNERZY
Klaster Lifescience KrakówPACTTJagiellońskie Centrum Innowacji
Kontakt
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytet Jagielloński
ul. Bobrzyńskiego 14,
30-348 Kraków

TELEFON:
+48 12 664 42 00
E-MAIL:
cittru@uj.edu.pl
Fundusze EuropejskieMNiSWInkubator InnowacyjnościUnia Europejska