BAZA WYNALAZKÓW
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Test diagnostyczny zakażeń streptococcus agalactiae u kobiet w ciąży
słowa kluczowe: diagnostyka, położnictwo, ciąża, test, medycyna, perinatologia, noworodki, kobieta, zakażenie, infekcja
numer oferty: 195


Oferta dotyczy nowego testu diagnostycznego, który umożliwia potwierdzenie zakażeń Streptococcus agalactiae u kobiet w ciąży. Proponowany test wykorzystuje specyficzną reakcję białek immunoreaktywnych otrzymanych z izolatów klinicznych S. agalactiae z przeciwciałami obecnymi w surowicy pacjentek i stanowi alternatywę dla obecnie stosowanych rozwiązań w tej dziedzinie.

Bakterie Streptococcus agalactiae, zaliczane do paciorkowców grupy serologicznej B (ang. group B Streptococcus, GBS) kolonizują dolny odcinek przewodu pokarmowego, odbyt i pochwę, nie wywołując przy tym żadnych objawów zakażenia. Potwierdzono, że GBS występuje w pochwie lub odbytnicy u około 10-30% ciężarnych kobiet. Kolonizacja ta może mieć charakter przejściowy, przewlekły lub przerywany. Jednakże, obecność paciorkowców grupy B w pochwie u kobiet ciężarnych stanowi istotny czynnik ryzyka wystąpienia zakażeń u noworodków. Do zakażenia wewnątrzmacicznego może dojść w trakcie trwania ciąży, drogą wstępującą z dróg rodnych, jak również na skutek zaaspirowania zakażonego płynu owodniowego przez płód. Obecność GBS w pochwie może być przyczyną zgonu wewnątrzmacicznego, zapalenia płuc w okresie noworodkowym lub wczesnej posocznicy u noworodków.

 

Według medycznych standardów postepowania z zakresu opieki okołoporodowej w okresie między 35 a 37 tygodniem ciąży u wszystkich kobiet ciężarnych należy wykonać badanie przesiewowe w kierunku obecności paciorkowców β-hemolizujących w wymazie pobranym z przedsionka pochwy i okolic odbytu. Potwierdzenie obecności GBS jest wskazaniem do wdrożenia u ciężarnej okołoporodowej profilaktyki antybiotykowej zgodnie z rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego z roku 2008. Proponowane rozwiązanie nie jest jednak w pełni skuteczne, gdyż nie ogranicza rozwoju zakażeń w grupie noworodków przedwcześnie urodzonych oraz nie zabezpiecza przed rozwojem późnych zakażeń rozwijających się między 7 dniem a 3 miesiącem życia. Ponadto, coraz częściej problem zakażeń o etiologii GBS dotyka innych grup pacjentów, w tym szczególnie chorych w immunosupresji lub pacjentów geriatrycznych.

 

Szybka diagnostyka w kierunku zakażeń wywołanych przez GBS, gwarantuje natychmiastowe wdrożenie celowanej antybiotykoterapii. Jednakże brakuje obecnie testów diagnostycznych, które umożliwiają potwierdzenie zakażeń wywołanych przez S. agalactiae. Dotychczasowe tradycyjnie stosowane metody diagnostyki w kierunku nosicielstwa S. agalactiae oparte są na metodzie hodowli, stanowiącej tzw. "złoty standard", którą cechuje niska czułość oraz długi czas (do kilku dni) oczekiwania na wynik, oraz technik biologii molekularnej, w tym metody PCR w czasie rzeczywistym, która umożliwia otrzymanie wyniku w krótkim czasie, jednakże jest bardzo kosztowna i wymaga zastosowania specjalistycznego sprzętu.

 

Opracowany wynalazek dotyczy nowego testu diagnostycznego umożliwiającego potwierdzenie zakażeń GBS u kobiet ciężarnych, który wykorzystuje specyficzną reakcję białek wysoce immunoreaktywnych otrzymanych z izolatów S. agalactiae
z przeciwciałami obecnymi w surowicy pacjentek. Test ten stanowi alternatywę dla obecnie stosowanych rozwiązań w kierunku nosicielstwa paciorkowców grupy B oraz umożliwia poszerzenie diagnostyki w przypadku wystąpienia zakażenia.

 

Podstawowe zalety proponowanej metody to:

  • wykorzystanie czterech sekwencji aminokwasowych wysoce immunoreaktywnych, należących do białek szczepów S. agalactiae;
  • brak konieczności stosowania specjalnego sprzętu - zastosowanie
    we wszystkich laboratoriach analitycznych i/lub mikrobiologicznych;
  • krótki czas oznaczenia (maks. 8 godzin);
  • wysoka czułość i specyficzność;
  • grupa docelowa obejmuje wszystkie kobiety ciężarne;
  • możliwość rozszerzenia zastosowania testu do detekcji zakażeń o etiologii GBS w innych grupach pacjentów (np. noworodki, pacjenci ambulatoryjni
    i szpitalni) oraz w innych materiałach klinicznych (np. osocze, płyn mózgowo-rdzeniowy).


Oferowana metoda potwierdzenia zakażeń Streptococcus agalactiae u kobiet w ciąży stanowi przedmiot zgłoszenia patentowego.
Dalsze prace nad rozwojem metod diagnostyki zakażeń paciorkowcami grupy B są prowadzone w Katedrze Mikrobiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, a Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu poszukuje podmiotów zainteresowanych komercyjnym wykorzystaniem wynalazku.

 

 

zastosowanie rynkowe:

test diagnostyczny zakażeń streptococcus agalactiae  u kobiet w ciąży

branża: diagnostyka
forma ochrony: zgłoszenie patentowe
dojrzałość technologii: wymagająca prac B+R
prawa własności: współwłasność
forma współpracy: licencja, consulting, spółka spin-off, komercyjne usługi badawcze, sprzedaż, inne

informacja / kontakt broker Uniwersytetu Jagiellońskiego

imię i nazwisko: dr Klaudia Polakowska
telefon: +48 12 664 42 13, +48 519 329 129
AKTUALNOŚCI
NAJNOWSZE INFORMACJE
GenExA - narzędzie open source do analizy oraz wizualizacji wyników badań
GenExA to narzędzie służące do analizy danych i wizualizacji wyników z metody RT-qPCR - Ilościowej reakcji łańcuchowej polimerazy w czasie rzeczywistym, opracowane na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Big Pharma Day online
Big Pharma Day online to spotkanie branżowe dotyczące rozwoju projektów lekowych, organizowane przez CTT CITTRU w dniu 25 marca 2021. Wydarzenie będzie obejmowało prezentacje ekspertów oraz indywidualne spotkania.
InPhoCat – Laureat konkursu Innovator Małopolski 13
Firma InPhoCat – Innovative Photocatalytic Solutions Sp. z o. o. została wyróżniona za opracowanie i wdrożenie innowacyjnego preparatu, który aktywuje samoczyszczące fotokatalityczne powłoki z dwutlenkiem tytanu (TiO2) i zwiększa skuteczność ich działania.
ZESPÓŁ
NASI PRACOWNICY
PARTNERZY
Klaster Lifescience KrakówPACTTJagiellońskie Centrum Innowacji
Kontakt
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytet Jagielloński
ul. Bobrzyńskiego 14,
30-348 Kraków

TELEFON:
+48 12 664 42 00
E-MAIL:
cittru@uj.edu.pl
Fundusze EuropejskieMNiSWInkubator InnowacyjnościUnia Europejska