BAZA WYNALAZKÓW
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Aptamer DNA rozpoznający metkę argininową
słowa kluczowe: aptamer, metka, białko, oczyszczanie, biochemia, biofizyka, biotechnologia
numer oferty: 233

Aptamer DNA rozpoznający metkę Arg - nowa metoda oczyszczania i wiązania białek rekombinowanych

 

Rozwój współczesnej biologii molekularnej, biotechnologii czy też medycyny jest uwarunkowany między innymi dostępem do wysokiej jakości preparatów białkowych. Dużą ich część stanowią białka rekombinowane uzyskiwane 
poprzez wykorzystanie prokariotycznych lub eukariotycznych systemów ekspresyjnych. Szybkim i łatwym sposobem izolacji produkowanego białka jest dodanie do jego sekwencji aminokwasowej metki fuzyjnej. Dzięki odpowiedniemu powinowactwu metki do określonego złoża chromatograficznego możliwe jest oczyszczenie lub unieruchomienie pożądanego białka poprzez wykorzystanie układu metka/złoże chromatograficzne.

Przedmiotem oferty jest aptamer DNA rozpoznający metkę argininową.
Aptamery DNA to jednoniciowe cząsteczki kwasu nukleinowego o długości około 40-100 nukleotydów, które mogą wiązać określony cel molekularny z wysoką specyficznością oraz powinowactwem. W prezentowanym wynalazku celem molekularnym może być dowolna cząsteczka: peptyd, białko czy pochodna DNA zawierająca metkę Arg.

Oferowane aptamery DNA i ich zastosowanie stanowią przedmiot zgłoszenia patentowego. Dalsze prace nad jej rozwojem są prowadzone na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ, a Centrum Transferu Technologii 
CITTRU poszukuje podmiotów zainteresowanych komercyjnym wykorzystaniem wynalazku.
zastosowanie rynkowe: Aptamery DNA rozpoznające metkę Arg znajdują zastosowanie do oczyszczania, wiązania celów molekularnych zawierających metkę Arg
branża: biotechnologia
forma ochrony: zgłoszenie patentowe
dojrzałość technologii: wymagająca prac B+R
prawa własności: wyłączne UJ
forma współpracy: licencja, consulting, spółka spin-off, komercyjne usługi badawcze, sprzedaż, inne

informacja / kontakt broker Uniwersytetu Jagiellońskiego

imię i nazwisko: dr Klaudia Polakowska
telefon: +48 12 664 42 13, + 48 519 329 129
AKTUALNOŚCI
NAJNOWSZE INFORMACJE
GenExA - narzędzie open source do analizy oraz wizualizacji wyników badań
GenExA to narzędzie służące do analizy danych i wizualizacji wyników z metody RT-qPCR - Ilościowej reakcji łańcuchowej polimerazy w czasie rzeczywistym, opracowane na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Big Pharma Day online
Big Pharma Day online to spotkanie branżowe dotyczące rozwoju projektów lekowych, organizowane przez CTT CITTRU w dniu 25 marca 2021. Wydarzenie będzie obejmowało prezentacje ekspertów oraz indywidualne spotkania.
InPhoCat – Laureat konkursu Innovator Małopolski 13
Firma InPhoCat – Innovative Photocatalytic Solutions Sp. z o. o. została wyróżniona za opracowanie i wdrożenie innowacyjnego preparatu, który aktywuje samoczyszczące fotokatalityczne powłoki z dwutlenkiem tytanu (TiO2) i zwiększa skuteczność ich działania.
ZESPÓŁ
NASI PRACOWNICY
PARTNERZY
Klaster Lifescience KrakówPACTTJagiellońskie Centrum Innowacji
Kontakt
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytet Jagielloński
ul. Bobrzyńskiego 14,
30-348 Kraków

TELEFON:
+48 12 664 42 00
E-MAIL:
cittru@uj.edu.pl
Fundusze EuropejskieMNiSWInkubator InnowacyjnościUnia Europejska