BAZA WYNALAZKÓW
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Ekologiczny dodatek do paliw stałych
słowa kluczowe: ekologia, dodatek do paliw, spalanie, ograniczanie powstawanie sadzy
numer oferty: 272
Przedmiotem oferty jest ekologiczny dodatek do paliw stałych poprawiający efektywność spalania paliwa i ograniczający powstawanie sadzy.

Sadza
Nieodłącznym elementem spalania paliw stałych jest powstawanie sadzy. Jest to substancja złożona o zmiennym składzie chemicznym. W skład sadzy wchodzi lotny popiół, który może tworzyć trudne do usunięcia złogi, a sadza powstająca w wyniku spalania węgli koksujących zawiera substancje smoliste.

Osadzanie się sadzy w przewodach kominowych stwarza szereg potencjalnych zagrożeń oraz strat takich jak: zapłon sadzy w przewodach dymnych, zmniejszenie sprawności kotła, zwiększenie zapotrzebowania na opał, zmniejszenie ciągu kominowego, wzrost koncentracji toksycznego tlenku węgla (II) (czadu) w spalinach, niedrożność kanałów, zanieczyszczenie powietrza.
Poprawa wydajności spalania paliw stałych oraz ochrona środowiska może zostać zapewniona przez stosowanie dodatków paliwowych.

Dodatek do paliw stałych
Prezentowany dodatek do paliw stałych może być stosowany do kotłów opalanych węglem kamiennym, brunatnym, miałem węglowym, koksem, antracytem, torfem, peletami, brykietami i drewnem. Przeznaczony jest do stosowania w piecach i kotłach o małej mocy w gospodarstwach domowych.

Proponowany dodatek jest ekologiczny i przyjazny dla środowiska:
  • ogranicza produkcję sadzy, a tym samym poprawia sprawność cieplną kotła i efektywność spalania paliwa stałego,
  • obniża temperaturę spalania sadzy, co powoduje zmniejszenie jej odkładania w przewodach spalinowych,
  • modyfikuje skład sadzy – jej składniki są biodegradowalne. Dodatkowo badania wykazały, iż sadza po użyciu dodatku ma własności stymulujące rozwój roślin,
  • zapobiega uwalnianiu do środowiska zanieczyszczeń towarzyszących sadzy: wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA), trwałych rodników organicznych oraz metali ciężkich,
  • nie zawiera związków szkodliwych dla środowiska,
  • nie powoduje korozji kotła i przewodów spalinowych,
  • nie wykazuje działania chorobotwórczego.

Jak działa dodatek do paliw stałych
Ekologiczny dodatek paliwowy wprowadza się do komory spalania wraz z paliwem, lub na jego powierzchnię. Aktywacja składników dodatku paliwowego odbywa się w zakresie temperatur 80-650°C. W składzie dodatku znajdują się substancje, które pod wpływem wysokiej temperatury rozkładają się z wydzieleniem tlenu oraz substancje katalizujące reakcję pełnego i zupełnego spalania paliwa.

Sadza, pod wpływem stosowania dodatku zaczyna się spalać już w temperaturze 300°C, podczas gdy w procesie bez udziału dodatków paliwowych dzieje się to w temperaturze powyżej 700°C. Dzięki temu dodatek sprzyja łatwemu utlenieniu depozytu sadzy pokrywającego wymiennik ciepła.

Dodatek należy stosować w ilości 0,5-2 kg na 1000 kg paliwa. Podczas okresowego stosowania zazwyczaj wystarczy używać 50 g dodatku w odstępach tygodniowych.

Ekologiczny dodatek do paliw stałych ograniczający powstawanie sadzy jest przedmiotem zgłoszenia patentowego. Centrum Transferu Technologii CITTRU poszukuje podmiotów zainteresowanych uzyskaniem licencji na opisany materiał oraz jego zastosowanie.

zastosowanie rynkowe: gospodarstwa domowe – kotły opalane paliwami stałymi
branża: ekologia, energetyka, inżynieria środowiska, ochrona środowiska, technologia chemiczna
forma ochrony: zgłoszenie patentowe
dojrzałość technologii: gotowa do wprowadzenia na rynek (prototyp)
prawa własności: wyłączne UJ
forma współpracy: licencja, consulting, spółka spin-off, komercyjne usługi badawcze, sprzedaż

informacja / kontakt broker Uniwersytetu Jagiellońskiego

imię i nazwisko: dr Klaudia Polakowska
telefon: +48 12 664 42 13, + 48 519 329 129
AKTUALNOŚCI
NAJNOWSZE INFORMACJE
GenExA - narzędzie open source do analizy oraz wizualizacji wyników badań
GenExA to narzędzie służące do analizy danych i wizualizacji wyników z metody RT-qPCR - Ilościowej reakcji łańcuchowej polimerazy w czasie rzeczywistym, opracowane na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Big Pharma Day online
Big Pharma Day online to spotkanie branżowe dotyczące rozwoju projektów lekowych, organizowane przez CTT CITTRU w dniu 25 marca 2021. Wydarzenie będzie obejmowało prezentacje ekspertów oraz indywidualne spotkania.
InPhoCat – Laureat konkursu Innovator Małopolski 13
Firma InPhoCat – Innovative Photocatalytic Solutions Sp. z o. o. została wyróżniona za opracowanie i wdrożenie innowacyjnego preparatu, który aktywuje samoczyszczące fotokatalityczne powłoki z dwutlenkiem tytanu (TiO2) i zwiększa skuteczność ich działania.
ZESPÓŁ
NASI PRACOWNICY
PARTNERZY
Klaster Lifescience KrakówPACTTJagiellońskie Centrum Innowacji
Kontakt
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytet Jagielloński
ul. Bobrzyńskiego 14,
30-348 Kraków

TELEFON:
+48 12 664 42 00
E-MAIL:
cittru@uj.edu.pl
Fundusze EuropejskieMNiSWInkubator InnowacyjnościUnia Europejska