BAZA WYNALAZKÓW
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Aptamer DNA rozpoznający ludzkie białko PCNA
słowa kluczowe: DNA, białko, PCNA, aptamer, biochemia, biofizyka, biotechnologia
numer oferty: 252

Nowa metoda wiązania ludzkiego białka PCNA z wykorzystaniem odpowiedniego aptameru DNA.

 

 
Ludzkie białko PCNA (ang. Proliferating Cell Nuclear Antigen) - jądrowy antygen dzielącej się komórki jest kluczowym białkiem eukariotycznym zaangażowanym w procesy replikacji i naprawy DNA oraz w regulację cyklu komórkowego.
Aptamery DNA to jednoniciowe cząsteczki kwasu nukleinowego o długości około 40-100 nukleotydów, które mogą wiązać określony cel molekularny z wysoką specyficznością oraz powinowactwem.
Przedmiotem oferty jest aptamer DNA (anty-PCNA) wiażący ludzkie białko PCNA oraz jego zastosowanie do:
  • wiązania i oczyszczania, celów molekularnych występujących w kompleksie z białkiem PCNA,
  • pozyskiwania celów molekularnych występujących w kompleksie z białkiem PCNA,
  • hamowania podziałów komórkowych wybranych linii komórek nowotworowych.
Oferowany aptamer DNA i jego zastosowanie stanowi przedmiot zgłoszenia patentowego. Dalsze prace nad jego rozwojem są prowadzone na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ, a Centrum Transferu Technologii
CITTRU poszukuje podmiotów zainteresowanych komercyjnym wykorzystaniem wynalazku.
zastosowanie rynkowe: Nowa metoda wiązania ludzkiego białka PCNA
branża: biotechnologia
forma ochrony: zgłoszenie patentowe
dojrzałość technologii: wymagająca prac B+R
prawa własności: wyłączne UJ
forma współpracy: licencja, consulting, spółka spin-off, komercyjne usługi badawcze, sprzedaż, inne

informacja / kontakt broker Uniwersytetu Jagiellońskiego

imię i nazwisko: dr Klaudia Polakowska
telefon: +48 12 664 42 13, + 48 519 329 129
AKTUALNOŚCI
NAJNOWSZE INFORMACJE
GenExA - narzędzie open source do analizy oraz wizualizacji wyników badań
GenExA to narzędzie służące do analizy danych i wizualizacji wyników z metody RT-qPCR - Ilościowej reakcji łańcuchowej polimerazy w czasie rzeczywistym, opracowane na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Big Pharma Day online
Big Pharma Day online to spotkanie branżowe dotyczące rozwoju projektów lekowych, organizowane przez CTT CITTRU w dniu 25 marca 2021. Wydarzenie będzie obejmowało prezentacje ekspertów oraz indywidualne spotkania.
InPhoCat – Laureat konkursu Innovator Małopolski 13
Firma InPhoCat – Innovative Photocatalytic Solutions Sp. z o. o. została wyróżniona za opracowanie i wdrożenie innowacyjnego preparatu, który aktywuje samoczyszczące fotokatalityczne powłoki z dwutlenkiem tytanu (TiO2) i zwiększa skuteczność ich działania.
ZESPÓŁ
NASI PRACOWNICY
PARTNERZY
Klaster Lifescience KrakówPACTTJagiellońskie Centrum Innowacji
Kontakt
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytet Jagielloński
ul. Bobrzyńskiego 14,
30-348 Kraków

TELEFON:
+48 12 664 42 00
E-MAIL:
cittru@uj.edu.pl
Fundusze EuropejskieMNiSWInkubator InnowacyjnościUnia Europejska