BAZA WYNALAZKÓW
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Magnetometr optyczny
słowa kluczowe: magnetometr, medycyna, diagnostyka, laser, ciekłokrystaliczny
numer oferty: 255
Magnetometry:
Urządzenia służące do pomiaru pola magnetycznego (magnetometry) są szeroko wykorzystywane w nauce i technice. Pomiary pola magnetycznego są stosowane zarówno do badań podstawowych, jak i przemyśle. Przykładowe zastosowania obejmują badania z zakresu fizyki i chemii, jak również poszukiwania złóż surowców naturalnych, odczyt informacji magnetycznej (elektronika) czy wykrywanie sygnatur magnetycznych generowanych podczas magnetycznego rezonansu jądrowego – co wykorzystywane jest m.in. w medycynie i bezpieczeństwie. Ciągła potrzeba poprawy dokładności pomiarów oraz pojawianie się nowych dziedzin, takich jak badania nad biomagnetyzmem (badanie aktywności magnetycznej organizmów żywych), w szczególności pomiar pól magnetycznych wytwarzanych przez ludzkie serce, mózg, czy inne organy, tworzą zapotrzebowanie na urządzenia o coraz lepszych parametrach pomiarowych, niskiej cenie i kosztach użytkowania oraz wysokiej niezawodności i prostocie użytkowania.
  
Potencjalne zastosowania:
Proponowany wynalazek ma bardzo duże możliwości zastosowań praktycznych m.in. w medycynie, geologii, obronności, przemyśle wydobywczym. Jednym z podstawowych kierunków zastosowania wynalazku jest medycyna. Prowadzone są prace nad budową układu, który pozwoliłby na pomiar pola magnetycznego wytwarzanego przez ludzkie serce i wykorzystanie otrzymanej w ten sposób informacji do diagnostyki serca.
  
Zalety wynalazku:
Główną cechą odróżniającą prezentowany magnetometr optyczny od innych tego typu jest zastosowanie światła o ciągle zmiennym stanie polaryzacji . Wykorzystanie takiego rozwiązania pozwala na zwiększenie czułości metody w pomiarach pól magnetycznych o natężeniu rzędu pola ziemskiego. Aktualnie wynalazek jest rozwijany pod kątem diagnostyki serca.
Głównymi zaletami wynalazku są:
  • Możliwość pomiaru zmian pola magnetycznego w szerokim zakresie (10-6 do 10-4 T)  i z dużą czułością do 10-14–10-13 T/Hz1/2
  • Możliwość rejestrowania pól magnetycznych pochodzących od żywych organizmów (biomagnetyzm)
  • Możliwość detekcji metali z odległości kilkudziesięciu, a w niektórych przypadkach kilkuset metrów (zastosowania militarne)
  • Brak konieczności kalibracji urządzenia, dzięki temu możliwy jest pomiar bezwzględnej wartości pola magnetycznego
  • Możliwość automatyzacji pracy urządzenia
  • Budowa zminiaturyzowanych i dedykowanych urządzeń
  • Niskie koszty wytworzenia i użytkowania technologii
Magnetometr optyczny jest przedmiotem dwóch zgłoszenia patentowych, w którym szczegółowo opisano zarówno metodę, jak i budowę urządzenia pomiarowego.

Centrum Transferu Technologii CITTRU poszukuje podmiotów zainteresowanych praktycznym wykorzystaniem wynalazku. 


zastosowanie rynkowe: wyświetlacze ciekłokrystaliczne, lasery impulsowe, medycyna- diagnostyka serca
branża: bioinżynieria, diagnostyka
forma ochrony: zgłoszenie patentowe
dojrzałość technologii: wymagająca prac B+R
prawa własności: wyłączne UJ
forma współpracy: licencja, consulting, spółka spin-off, komercyjne usługi badawcze, sprzedaż, inne

informacja / kontakt broker Uniwersytetu Jagiellońskiego

imię i nazwisko: Katarzyna Małek-Ziętek
telefon: +48 12 664 42 15
AKTUALNOŚCI
NAJNOWSZE INFORMACJE
GenExA - narzędzie open source do analizy oraz wizualizacji wyników badań
GenExA to narzędzie służące do analizy danych i wizualizacji wyników z metody RT-qPCR - Ilościowej reakcji łańcuchowej polimerazy w czasie rzeczywistym, opracowane na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Big Pharma Day online
Big Pharma Day online to spotkanie branżowe dotyczące rozwoju projektów lekowych, organizowane przez CTT CITTRU w dniu 25 marca 2021. Wydarzenie będzie obejmowało prezentacje ekspertów oraz indywidualne spotkania.
InPhoCat – Laureat konkursu Innovator Małopolski 13
Firma InPhoCat – Innovative Photocatalytic Solutions Sp. z o. o. została wyróżniona za opracowanie i wdrożenie innowacyjnego preparatu, który aktywuje samoczyszczące fotokatalityczne powłoki z dwutlenkiem tytanu (TiO2) i zwiększa skuteczność ich działania.
ZESPÓŁ
NASI PRACOWNICY
PARTNERZY
Klaster Lifescience KrakówPACTTJagiellońskie Centrum Innowacji
Kontakt
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytet Jagielloński
ul. Bobrzyńskiego 14,
30-348 Kraków

TELEFON:
+48 12 664 42 00
E-MAIL:
cittru@uj.edu.pl
Fundusze EuropejskieMNiSWInkubator InnowacyjnościUnia Europejska