BAZA WYNALAZKÓW
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Wielofunkcyjny papier
słowa kluczowe: przemysł papierniczy, dzieła sztuki, izolacje, budownictwo, branża spozywcza, opakowania, antybakteryjny, antygrzybiczny, pochłaniający,
numer oferty: 211
Prezentowany papier to materiał oparty na celulozie z wypełniaczem wzbogaconym o jony srebra. Specyficzna budowa nadaje mu właściwości biostatycznych, antybakteryjnych i antygrzybicznych oraz właściwości pochłaniających wobec lotnych związków organicznych i innych zanieczyszczeń gazowych.
 
Materiałem podstawowym wynalazku jest masa celulozowa.
Jej atuty to:
 • łatwość pozyskania w dużych ilościach, podobnie jak ma to miejsce dla przemysłu papierniczego,
 • możliwość formowania w dwu- i trójwymiarowe obiekty takie jak: papier, karton, pojemniki, formy przestrzenne,
 • możliwość zawieszenia w cieczy i nakładana w formie spreju,
 • możliwość suszenia i wdmuchiwania w izolowane przestrzenie.
Włókna celulozowe, pozwalają związać i utrzymać cząstki wypełniacza, którym w tym przypadku jest zeolit typu Y.
Ma on właściwości sorpcyjne wobec:
 • zanieczyszczeń gazowych takich jak SO2, czy też NOx.
 • gazów związanych z przykrymi zapachami, np. powstającymi w wyniku degradacji przechowywanych materiałów
 • lotnych związków organicznych (LZO)
Dzięki jonom srebra, wprowadzonym do struktury wypełniacza, przedstawiony papier jest nowością w porównaniu do innych materiałów sorpcyjnych. Z pomocą wynalazku można usunąć gazy zarówno poprzez sorpcję, jak i poprzez rozkład katalityczny.

Obecność srebra nadaje papierowi także właściwości biostatycznych i biobójczych. Przeprowadzone badania mikrobiologiczne potwierdziły jego skuteczność w zahamowywaniu wzrostu szeregu bakterii (Escherichia coli, Serratia marcescens, Bacillus subtilis, Bacillus megatherium) oraz grzybów (Trichoderma viride, Chaetomium globosum, Aspergillus niger, Cladosporium cladosporioides oraz Mortierella alpinum). Co istotne, w wynalazku opracowano metodę eliminacji srebra w postaci niezwiązanej, zapobiegając w ten sposób problemowi migracji jonów. Redukuje to ryzyko zanieczyszczenia srebrem środowiska zewnętrznego oraz opakowanych produktów.

Synteza aktywnych składników materiału wykorzystuje nowoczesne metody, zgodne z zasadami zielonej chemii, tj. składa się z niewielu kroków, bazuje na wodzie jako rozpuszczalniku, nie wymaga dużej ilości odczynników i nie generuje uciążliwych odpadów.
Wielofunkcyjny papier o właściwościach biostatycznych, biobójczych i sorpcyjnych jest przedmiotem zgłoszenia patentowego, a dalsze badania nad rozwojem przedstawionej technologii prowadzone są przez naukowców Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Centrum Transferu Technologii CITTRU Uniwersytetu Jagiellońskiego poszukuje podmiotów zainteresowanych uzyskaniem licencji na opisany materiał oraz jego zastosowanie. CITTRU poszukuje również partnerów do wspólnych projektów badawczo-rozwojowych obejmujących powyższą tematykę badań.
zastosowanie rynkowe:
 • Opakowania zabezpieczające dzieła sztuki, zabytki (również materiały pochodzenia organicznego),
 • Opakowania, teczki, koperty, arkusze przekładkowe, passe partout zabezpieczające papiery archiwalne,
 • Izolacyjne powłoki natryskowe,
 • Wdmuchiwane izolacje stosowane w budownictwie,
 • Opakowania artykułów spożywczych,
 • Opakowania preparatów ziołowych, środków farmaceutycznych i leków,
 • Opakowania lub forma sprejów, dipów zachowujących świeżość kwiatów żywych oraz ciętych,
 • Opakowania na nasiona,
 • Opakowania na karmę/paszę dla zwierząt,
 • Materiały wyścielające (lodówki, blaty, klatki dla zwierząt),
 • Podkłady pochłaniające nieprzyjemne zapachy,
 • Wkładki do butów,
 • Woreczki na psie odchody
 • Materiały toaletowe
branża: budownictwo, drzewnictwo, ekologia, inżynieria materiałowa, inżynieria środowiska, mikrobiologia, nauki weterynaryjne, ochrona środowiska, ogrodnictwo, przemysł obuwniczy, przemysł kosmetyczny, weterynaria
forma ochrony: zgłoszenie patentowe
dojrzałość technologii: wymagająca prac B+R
prawa własności: wyłączne UJ
forma współpracy: licencja, consulting, spółka spin-off, komercyjne usługi badawcze, sprzedaż

informacja / kontakt broker Uniwersytetu Jagiellońskiego

imię i nazwisko: dr Paula Janus
telefon: +48 12 664 42 16, +48 506 006 590
AKTUALNOŚCI
NAJNOWSZE INFORMACJE
Innowacyjny materiał do leczenia ubytków kostnych
Najczęściej stosowane leki przy leczeniu osteoporozy często posiadają poważne skutki uboczne, ponieważ są wprowadzane doustnie lub dożylnie. Rozwiązanie powstające na UJ umożliwia miejscowe podanie i lokalne działanie substancji.
Jakość krwi do transfuzji, czy można ją łatwo sprawdzić?
Krew i produkty krwiopochodne codziennie ratują i poprawiają jakość życia wielu pacjentów. Popyt na krew jest ogromny i tylko w nikłym stopniu zaspokojony przez jej podaż. Dotychczas nie udało się opracować metody produkcji krwi - jedynym jej źródłem jest człowiek – bez pomocy dawców krwi bardzo utrudnione byłoby funkcjonowanie szpitali, w szczególności w zakresie przeprowadzania zabiegów, operacji oraz ratowania życia w nagłych przypadkach. Wyzwaniem dla służb jest nie tylko zabezpieczenie dostępu do wystarczającej ilości krwi, ale również zadbanie o jej jakość.
Spacer przyszłości wśród historii

Zabytki oraz przedmioty zabytkowe są ważnym elementem naszej historii i świadectwem przeszłych pokoleń. Jednak do części z nich dostęp jest mocno utrudniony, są w szczątkowej formie lub nie jest możliwe prezentowanie ich w innym miejscu. W takich sytuacjach z pomocą przychodzą nowe technologie.

ZESPÓŁ
NASI PRACOWNICY
PARTNERZY
Klaster Lifescience KrakówPACTTJagiellońskie Centrum Innowacji
Kontakt
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytet Jagielloński
ul. Bobrzyńskiego 14,
30-348 Kraków

TELEFON:
+48 12 664 42 00
E-MAIL:
cittru@uj.edu.pl
Fundusze EuropejskieMNiSWInkubator InnowacyjnościUnia Europejska