BAZA WYNALAZKÓW
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Unikalność rozwiązania:

- pierwszy test immunoenzymatyczny typu ELISA do wykrywania przeciwciał przeciwko Streptococcus agalactiae (ang. Group B Streptococcus, GBS), dający możliwość wykazania odpowiedzi układu immunologicznego na patogen;

- szybka diagnostyka w kierunku nosicielstwa oraz zakażeń wywołanych przez GBS (wynik do 3 godz.) - obecnie stosowana metoda hodowli jest mniej dokładna i czasochłonna (wyniki po kilku dniach);

- możliwość natychmiastowego wdrożenia ukierunkowanej - skutecznej profilaktyki lub leczenia;

- zmniejszenie powikłań związanych z obecnością GBS oraz zapobieganie ich skutkom:
- zgonom wewnątrzmacicznym;
- zapaleniu płuc w okresie noworodkowym;
- sepsy u noworodków;

- test pozwala uniknąć profilaktyki antybiotykowej i antybiotykoterapii, która często jest nieskuteczna, a niekiedy i szkodliwa dla płodu oraz matki;

- niska cena testu w stosunku do kosztów leczenia pacjentów z powikłaniami wywołanymi przez zakażenie GBS;

- szerokie zastosowanie w diagnostyce zakażeń GBS: kobiet w ciąży, kobiet w połogu, noworodków,
a ponadto osób w podeszłym wieku, pacjentów w stanie ograniczonej odporności (immunosupresji), pacjentów ambulatoryjnych i pacjentów szpitalnych;

- metoda serologiczna nadająca się do zastosowania we wszystkich laboratoriach analitycznych i/lub mikrobiologicznych, gdyż nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzętu;

  • możliwość rozszerzenia zastosowania tego testu do detekcji zakażeń GBS w materiałach klinicznych innych niż surowica: osocze, płyn mózgowo-rdzeniowy, mocz, ślina;
  • praktyczne wdrożenie polskich zaleceń z zakresu profilaktyki zakażeń perinatalnych
    o etiologii GBS (Polskie Towarzystwo Ginekologiczne rekomendujące wykonanie badania na obecności GBS w drogach rodnych oraz odbycie w trzecim trymestrze ciąży).

 

nagrody:

złoty medal oraz specjalne wyróżnienie INPEX 2014 (Pittsburgh, USA)

wyróżnienie Innowacja jest kobietą 2013

 

 

dane liczbowe:  

Polska:  liczba noworodków 2016

382 257

Polska: częstość zakażeń wśród noworodków 2016

od 2 do 6 przypadków na 1000 żywo urodzonych dzieci

zastosowanie rynkowe:
logotypy projektu Inkubator Innowacyjnosci+, Fundusze Europejskie, Unia Europejska, MNiSW
branża: biologia, nauki o zdrowiu
forma ochrony:
dojrzałość technologii:
prawa własności:
forma współpracy:

informacja / kontakt broker Uniwersytetu Jagiellońskiego

imię i nazwisko: Klaudia Polakowska
telefon: +48 12 664 42 08, +48 519 329 129
AKTUALNOŚCI
NAJNOWSZE INFORMACJE
GenExA - narzędzie open source do analizy oraz wizualizacji wyników badań
GenExA to narzędzie służące do analizy danych i wizualizacji wyników z metody RT-qPCR - Ilościowej reakcji łańcuchowej polimerazy w czasie rzeczywistym, opracowane na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Big Pharma Day online
Big Pharma Day online to spotkanie branżowe dotyczące rozwoju projektów lekowych, organizowane przez CTT CITTRU w dniu 25 marca 2021. Wydarzenie będzie obejmowało prezentacje ekspertów oraz indywidualne spotkania.
InPhoCat – Laureat konkursu Innovator Małopolski 13
Firma InPhoCat – Innovative Photocatalytic Solutions Sp. z o. o. została wyróżniona za opracowanie i wdrożenie innowacyjnego preparatu, który aktywuje samoczyszczące fotokatalityczne powłoki z dwutlenkiem tytanu (TiO2) i zwiększa skuteczność ich działania.
ZESPÓŁ
NASI PRACOWNICY
PARTNERZY
Klaster Lifescience KrakówPACTTJagiellońskie Centrum Innowacji
Kontakt
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytet Jagielloński
ul. Bobrzyńskiego 14,
30-348 Kraków

TELEFON:
+48 12 664 42 00
E-MAIL:
cittru@uj.edu.pl
Fundusze EuropejskieMNiSWInkubator InnowacyjnościUnia Europejska