BAZA WYNALAZKÓW
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Pływający fotokatalizator do usuwania złożonych zanieczyszczeń wody i ścieków
słowa kluczowe: fotokatalizator, fotodegradacja, ditlenek tytanu, zanieczyszczenia wody, antybiotyki
numer oferty: 409

Przedmiotem oferty jest aktywny fotochemicznie układ katalityczny do oczyszczania wody, złożony z termicznie ekspandowanych mikrosfer polimerowych pokrytych TiO2 do zastosowania w oczyszczalniach wód i ścieków.

 

Organiczne zanieczyszczenia ścieków i wód

Problem zanieczyszczenia zasobów wody pitnej przez związki organiczne pochodzenia przemysłowego, pozostałości leków oraz pestycydy jest coraz bardziej powszechny.

Mechanizm przenikania zanieczyszczeń do środowiska wodnego prowadzi od ścieków komunalnych, gdzie kumulują się wydalane pozostałości leków i ich metabolity, przez system kanalizacyjny i oczyszczalnie do wód, których szerokie wykorzystanie powoduje rozprzestrzenianie się wymienionych związków w praktycznie każdym ekosystemie.

Droga przenoszenia pozostałości leków weterynaryjnych czy stosowanych w rolnictwie środków ochrony roślin wraz z ich biologicznie aktywnymi formami metabolicznymi jest jeszcze krótsza.

Wagę problemu podnosi fakt, że są to substancje, które nawet przy bardzo niskich stężeniach bardzo niekorzystnie działają na organizmy żywe, powodując skutki charakterystyczne dla toksyczności chronicznej, zaburzenia endokrynologiczne czy lekooporność.

Potrzeba rozwijania wydajnych i łatwo dostępnych technologii oczyszczania wody jest zatem nagląca.

 

Metoda syntezy i konkurencyjność

Dotychczas stosowane układy fotokatalityczne oparte na TiO2 w postaci zawiesiny posiadają ograniczenia dotyczące m.in. niewielkiej szybkości osadzania się cząstek i wynikającej z tego niskiej przepuszczalności światła powstałego roztworu oraz koniecznych procesów separowania zawieszonych cząstek. Z kolei, w porównaniu do zawiesin, osadzanie TiO2 na podłożu powoduje jego spadek aktywności fotokatalitycznej.

Układy hybrydowe TiO2-polimer do tej pory stosowane były rzadko ze względu na niekompatybilność tych składników.

Opracowany w Uniwersytecie Jagiellońskim fotokatalizator otrzymuje się przy użyciu polimerowych mikrosfer na drodze hydrolizy w łagodnych warunkach. Pokrycie powierzchni mikrosfer TiO2 potwierdziło obrazowanie mikroskopią SEM.

Unoszenie się fotokatalizatora na powierzchni wody zapewnia dostęp światła, pozwala zmaksymalizować jego powierzchnę aktywną i jednocześnie ułatwia jego usunięcie.

 

Spektrum działania

Dotychczas, z użyciem opisanego fotokatalizatora zbadano i potwierdzono skuteczną degradację antybiotyków: cefalotyny, amoksycyliny, sulfametoksazolu, a także ibuprofenu oraz fenolu, jako przedstawiciela dużej grupy zanieczyszczeń ścieków przemysłowych.

 

Technologia objęta jest zgłoszeniem patentowym do Urzędu Patentowego RP z dnia 19 czerwca 2018r.

Centrum Transferu Technologii CITTRU poszukuje podmiotów zainteresowanych współpraca przy dalszym rozwoju i komercjalizacji wynalazku .

 
logotypy projektu Inkubator Innowacyjnosci+, Fundusze Europejskie, Unia Europejska, MNiSW

branża: chemia, inżynieria środowiska, ochrona środowiska
forma ochrony: zgłoszenie patentowe
dojrzałość technologii: wymagająca prac B+R
prawa własności: wyłączne UJ
forma współpracy: licencja, sprzedaż

informacja / kontakt broker Uniwersytetu Jagiellońskiego

imię i nazwisko: Agata Błaszczyk-Pasteczka
telefon: 12 664 42 12, 506 006 553,
AKTUALNOŚCI
NAJNOWSZE INFORMACJE
Spacer przyszłości wśród historii

Zabytki oraz przedmioty zabytkowe są ważnym elementem naszej historii i świadectwem przeszłych pokoleń. Jednak do części z nich dostęp jest mocno utrudniony, są w szczątkowej formie lub nie jest możliwe prezentowanie ich w innym miejscu. W takich sytuacjach z pomocą przychodzą nowe technologie.

Dzień Ziemi – jak Uniwersytet pomaga w walce o zielone jutro?
Światowy Dzień Ziemi to różnego rodzaju akcje, których celem jest promowanie postaw proekologicznych w społeczeństwie. Uniwersytet Jagielloński również nie pozostaje obojętny na problemy związane z zanieczyszczeniem środowiska oraz zbytnim eksploatowaniem naszej planety.
Choroby neurologiczne – nowe leki. Czym zajmują się naukowcy z Wydziału Farmaceutycznego UJ CM
Corocznie, od 1950 roku, w dniu 7 kwietnia, w rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia. Tego dnia chcielibyśmy zwrócić uwagę na grupę naukowców z Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy w swoich badaniach naukowych od wielu lat koncentrują się na poszukiwaniu nowych substancji biologicznie aktywnych, działających na ośrodkowy układ nerwowy, z myślą o stworzeniu nowych leków w różnych wskazaniach terapeutycznych, obejmujących przede wszystkim choroby psychiczne i neurodegeneracyjne, padaczkę, ból neuropatyczny czy wspomaganie walki z otyłością.
ZESPÓŁ
NASI PRACOWNICY
PARTNERZY
Klaster Lifescience KrakówPACTTJagiellońskie Centrum Innowacji
Kontakt
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytet Jagielloński
ul. Bobrzyńskiego 14,
30-348 Kraków

TELEFON:
+48 12 664 42 00
E-MAIL:
cittru@uj.edu.pl
Fundusze EuropejskieMNiSWInkubator InnowacyjnościUnia Europejska