Demo Day Innowacji - Podsumowanie
Podsumowanie oraz galeria zdjęć z pierwszego Demo Day Innowacji zorganizowanego przez pięć największych krakowskich uczelni.

20 lutego 2020 roku w Auditorium  Maximum miało miejsce niezwykłe wydarzenie. Po raz pierwszy centra transferu technologii pięciu największych krakowskich uczelni: Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Ekonomicznego, Uniwersytetu Rolniczego oraz Politechniki Krakowskiej wspólnie zorganizowały „Demo Day Innowacji” – spotkanie  w czasie którego zespoły naukowe zaprezentowały wynalazki rozwijane w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności 2.0”.

Jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem wydarzenia wśród pierwszych gości rozgorzały dyskusje, początek więc wyglądał obiecująco. „Demo Day Innowacji” zainaugurowane zostało przez dyrektor Centrum Transferu Technologii CITTRU –  dr. inż. Gabrielę Konopkę-Cupiał. Następnie uczestników przywitali reprezentanci władz poszczególnych uczelni: prof. dr hab. Andrzej Adamski - Pełnomocnik Rektora UJ ds. inicjatyw proinnowacyjnych, prof. dr hab. Jerzy Lis – Prorektor ds. współpracy AGH, prof. dr hab. inż. Tadeusz Tatar – Prorektor ds. nauki PK, prof. dr hab. Krzysztof Surówka – Prorektor ds. projektów i współpracy UEK, prof. dr hab. inż. Florian Gambuś – Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą UR.

W swoich wystąpieniach zwrócili uwagę na konieczność współpracy środowisk akademickich różnych uczelni, jaki i realizacji wspólnych przedsięwzięć przez ośrodki naukowe i jednostki otoczenia biznesu oraz interdyscyplinarności badań,. Inaugurację wydarzenia uświetnił wykład gościa specjalnego – prof. dr hab. Jerzego Hausnera, który mówił o ekonomii wartości i potrzebie nowego spojrzenia na gospodarkę.

Kolejnym punktem wydarzenia były krótkie, lecz treściwe prezentacje wynalazków przez zespoły badawcze. W czasie dwóch równoległych sesji uczestnicy mogli posłuchać o 34 opracowanych rozwiązaniach z zakresu nowych materiałów, urządzeń, informatyki, energetyki, żywności, rolnictwa, środowiska, medycyny oraz zarządzania.

Popołudniowa sesja networkingowa dała z kolei możliwość inwestorom, przedstawicielom jednostek samorządowych oraz wszystkim zainteresowanym na indywidualne rozmy z twórcami wynalazków.

Oprócz zaplanowanych spotkań ciekawe i owocne dyskusje odbywały się także w części wystawowej, wśród plakatów  ilustrujących wszystkie 38 technologii. Szczególnym zainteresowaniem mediów i uczestników konferencji cieszyły się prototypy „Inteligentnej fasady” i „Systemu edukacyjnego do rysowania modeli w technologii ręcznego druku 3D”.

Wspólna inicjatywa pięciu krakowskich uczelni, będąca sporym wyzwaniem organizacyjnym dla centrów transferu technologii, okazała się sukcesem, którego miarą jest ponad 250 uczestników, w tym fundusze venture capital i prywatni inwestorzy, wymiana doświadczeń i pomysłów, nawiązana współpraca oraz plany komercjalizacji i wdrożenia produktów na rynek. Już wiadomo, że wydarzenie to stanie się cykliczne.

logotypy projektu Inkubator Innowacyjnosci 2.0, Fundusze Europejskie. Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska

AKTUALNOŚCI
NAJNOWSZE INFORMACJE
Big Pharma Day online
Big Pharma Day online to spotkanie branżowe dotyczące rozwoju projektów lekowych, organizowane przez CTT CITTRU w dniu 25 marca 2021. Wydarzenie będzie obejmowało prezentacje ekspertów oraz indywidualne spotkania.
InPhoCat – Laureat konkursu Innovator Małopolski 13
Firma InPhoCat – Innovative Photocatalytic Solutions Sp. z o. o. została wyróżniona za opracowanie i wdrożenie innowacyjnego preparatu, który aktywuje samoczyszczące fotokatalityczne powłoki z dwutlenkiem tytanu (TiO2) i zwiększa skuteczność ich działania.
Pe3Dish - kodowle komórkowe w 3D
Do tej pory w laboratoriach hodowano komórki w warunkach 2D, dziś przedstawiamy wam innowację pozwalającą na prowadzenie hodowli w 3D!
ZESPÓŁ
NASI PRACOWNICY
PARTNERZY
Klaster Lifescience KrakówPACTTJagiellońskie Centrum Innowacji
Kontakt
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytet Jagielloński
ul. Bobrzyńskiego 14,
30-348 Kraków

TELEFON:
+48 12 664 42 00
E-MAIL:
cittru@uj.edu.pl
Fundusze EuropejskieMNiSWInkubator InnowacyjnościUnia Europejska