Demo Day Innowacji - Podsumowanie
Podsumowanie oraz galeria zdjęć z pierwszego Demo Day Innowacji zorganizowanego przez pięć największych krakowskich uczelni.

20 lutego 2020 roku w Auditorium  Maximum miało miejsce niezwykłe wydarzenie. Po raz pierwszy centra transferu technologii pięciu największych krakowskich uczelni: Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Ekonomicznego, Uniwersytetu Rolniczego oraz Politechniki Krakowskiej wspólnie zorganizowały „Demo Day Innowacji” – spotkanie  w czasie którego zespoły naukowe zaprezentowały wynalazki rozwijane w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności 2.0”.

Jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem wydarzenia wśród pierwszych gości rozgorzały dyskusje, początek więc wyglądał obiecująco. „Demo Day Innowacji” zainaugurowane zostało przez dyrektor Centrum Transferu Technologii CITTRU –  dr. inż. Gabrielę Konopkę-Cupiał. Następnie uczestników przywitali reprezentanci władz poszczególnych uczelni: prof. dr hab. Andrzej Adamski - Pełnomocnik Rektora UJ ds. inicjatyw proinnowacyjnych, prof. dr hab. Jerzy Lis – Prorektor ds. współpracy AGH, prof. dr hab. inż. Tadeusz Tatar – Prorektor ds. nauki PK, prof. dr hab. Krzysztof Surówka – Prorektor ds. projektów i współpracy UEK, prof. dr hab. inż. Florian Gambuś – Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą UR.

W swoich wystąpieniach zwrócili uwagę na konieczność współpracy środowisk akademickich różnych uczelni, jaki i realizacji wspólnych przedsięwzięć przez ośrodki naukowe i jednostki otoczenia biznesu oraz interdyscyplinarności badań,. Inaugurację wydarzenia uświetnił wykład gościa specjalnego – prof. dr hab. Jerzego Hausnera, który mówił o ekonomii wartości i potrzebie nowego spojrzenia na gospodarkę.

Kolejnym punktem wydarzenia były krótkie, lecz treściwe prezentacje wynalazków przez zespoły badawcze. W czasie dwóch równoległych sesji uczestnicy mogli posłuchać o 34 opracowanych rozwiązaniach z zakresu nowych materiałów, urządzeń, informatyki, energetyki, żywności, rolnictwa, środowiska, medycyny oraz zarządzania.

Popołudniowa sesja networkingowa dała z kolei możliwość inwestorom, przedstawicielom jednostek samorządowych oraz wszystkim zainteresowanym na indywidualne rozmy z twórcami wynalazków.

Oprócz zaplanowanych spotkań ciekawe i owocne dyskusje odbywały się także w części wystawowej, wśród plakatów  ilustrujących wszystkie 38 technologii. Szczególnym zainteresowaniem mediów i uczestników konferencji cieszyły się prototypy „Inteligentnej fasady” i „Systemu edukacyjnego do rysowania modeli w technologii ręcznego druku 3D”.

Wspólna inicjatywa pięciu krakowskich uczelni, będąca sporym wyzwaniem organizacyjnym dla centrów transferu technologii, okazała się sukcesem, którego miarą jest ponad 250 uczestników, w tym fundusze venture capital i prywatni inwestorzy, wymiana doświadczeń i pomysłów, nawiązana współpraca oraz plany komercjalizacji i wdrożenia produktów na rynek. Już wiadomo, że wydarzenie to stanie się cykliczne.

logotypy projektu Inkubator Innowacyjnosci 2.0, Fundusze Europejskie. Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska

AKTUALNOŚCI
NAJNOWSZE INFORMACJE
Innowacyjna technologia opracowana na UJ wylicencjonowana do Innovative Photocatalytic Solutions, sp. z o. o.
W dniu 23 czerwca w siedzibie Centrum Transferu Technologii CITTRU została podpisana umowa licencyjna na korzystanie z patentu pt. „Fotokatalityczne powłoki z TiO2 na powierzchniach polimerowych aktywowane światłem widzialnym, sposób ich otrzymywania oraz zastosowanie” pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim a firmą Innovative Photocatalytic Solutions, sp. z o. o. (InPhoCat).
Nowa, efektywna metoda pozyskiwania sadzonek jesionu wyniosłego
Poznajcie nową technologię do pozyskiwania sadzonek jesionu wyniosłego opracowaną przez iterdyscyplinarny zespół naukowy z Uniwersystetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
Opracowanie technologii biotyzacji do komercyjnej, ekologicznej produkcji owoców jagodowych
Zespół naukowy Uniwersytet Jagielloński w Krakowie opracował inokulum stymulujące wzrost sadzonek malin oraz borówki amerykańskiej.
ZESPÓŁ
NASI PRACOWNICY
PARTNERZY
Klaster Lifescience KrakówPACTTJagiellońskie Centrum Innowacji
Kontakt
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytet Jagielloński
ul. Bobrzyńskiego 14,
30-348 Kraków

TELEFON:
+48 12 664 42 00
E-MAIL:
cittru@uj.edu.pl
Fundusze EuropejskieMNiSWInkubator InnowacyjnościUnia Europejska