Innowacyjny materiał do leczenia ubytków kostnych
Najczęściej stosowane leki przy leczeniu osteoporozy często posiadają poważne skutki uboczne, ponieważ są wprowadzane doustnie lub dożylnie. Rozwiązanie powstające na UJ umożliwia miejscowe podanie i lokalne działanie substancji.

Osteoporoza to znana już dziś powszechnie choroba układu kostnego człowieka, charakteryzująca się obniżeniem gęstości tkanki kostnej na skutek zmniejszenia równowagi pomiędzy naturalnymi mechanizmami resorpcji kości i ich odtwarzania przez osteoklasty i osteoblasty. Znaczną grupę pacjentów stanowią kobiety w wieku postmenopauzalnym, ponieważ podstawową i bardzo częstą przyczyną rozwoju choroby są niedobory estrogenów, pośrednio wpływających na funkcjonowanie komórek kościotwórczych.

Najczęściej stosowaną grupą leków w leczeniu osteoporozy są bisfosfoniany, wśród nich alendronian sodu. Doustne lub dożylne podawanie tej substancji wiąże się często jednak z poważnymi skutkami ubocznymi, jak choćby z podrażnieniem układu pokarmowego, chorobami układu krążenia czy nawet ryzykiem chorób nerek. Właśnie dlatego nowe metody terapeutyczne, zwłaszcza umożliwiające miejscowe podanie i lokalne działanie substancji aktywnej są bardzo pożądane.

Materiał umożliwiający miejscową regenerację tkanki opracowała wraz ze współpracownikami Pani dr hab. Joanna Lewandowska – Łańcucka, prof. UJ z Zespołu Nanotechnologii Polimerów i Biomateriałów z Wydziału Chemii. Wynalazek uzyskano poprzez przyłączenie do odpowiednio zaprojektowanej matrycy hydrożelowej krzemionkowo-apatytowych cząstek z załadowanym alendronianem sodu.

Materiał w postaci hydrożelu obok właściwości terapeutycznych charakteryzuje się bioaktywnością polegającą na szybkiej biointegracji materiału z kością i wspomaganiem procesu mineralizacji kości, zwłaszcza w przebiegu zmian o charakterze osteopotycznym. Preparat jest wstrzykiwalny, co umożliwia nieinwazyjne i celowane jego wprowadzenie, w postaci zolu, do ubytku kostnego oraz umożliwia sieciowanie w warunkach fizjologicznych. Materiał wprowadzony w miejsce ubytku żelując utworzy rusztowanie umożliwiające proces regeneracji i będzie jednocześnie pełnił funkcję układu do kontrolowanego dostarczania substancji leczniczej (alendronianu) ograniczając niekorzystne skutki uboczne związane z doustnym/dożylnym podawaniem leku. Istotę działania wynalazku przedstawiono schematycznie na rysunku.
Graf przedstawia ubytki w kości przy osteoporozie, strzykawkę ze wstrzykiwanym preparatem oraz zanikające ubytki po użyciu preparatu.Wynalazek ten jest adresowany do odbudowy/usuwania ubytków kostnych, nie kwalifikujących się do rekonstrukcji inwazyjnymi metodami klasycznymi w tym zwłaszcza osteoporotycznych, dla których aktualnie brak jest alternatywnych rozwiązań.

Rozwijana technologia wpisuje się we współczesne potrzeby inżynierii tkankowej, czyli innowacyjnego podejścia do regeneracji, odbudowy i utrzymania funkcji poszczególnych tkanek. Ze względu na dobrą skalowalność syntezy omawianego hydrożelu oraz wyniki badań  przeprowadzone na ilościach docelowo stosowanych w rzeczywistych procesach terapeutycznych, wynalazek stanowi obiecującą perspektywę miejscowego leczenia ubytków o charakterze osteoporotycznym.

Logo Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) w ramach programu Tango V, Tango-V-A/0001/2021-00.

AKTUALNOŚCI
NAJNOWSZE INFORMACJE
Innowacyjny materiał do leczenia ubytków kostnych
Najczęściej stosowane leki przy leczeniu osteoporozy często posiadają poważne skutki uboczne, ponieważ są wprowadzane doustnie lub dożylnie. Rozwiązanie powstające na UJ umożliwia miejscowe podanie i lokalne działanie substancji.
Jakość krwi do transfuzji, czy można ją łatwo sprawdzić?
Krew i produkty krwiopochodne codziennie ratują i poprawiają jakość życia wielu pacjentów. Popyt na krew jest ogromny i tylko w nikłym stopniu zaspokojony przez jej podaż. Dotychczas nie udało się opracować metody produkcji krwi - jedynym jej źródłem jest człowiek – bez pomocy dawców krwi bardzo utrudnione byłoby funkcjonowanie szpitali, w szczególności w zakresie przeprowadzania zabiegów, operacji oraz ratowania życia w nagłych przypadkach. Wyzwaniem dla służb jest nie tylko zabezpieczenie dostępu do wystarczającej ilości krwi, ale również zadbanie o jej jakość.
Spacer przyszłości wśród historii

Zabytki oraz przedmioty zabytkowe są ważnym elementem naszej historii i świadectwem przeszłych pokoleń. Jednak do części z nich dostęp jest mocno utrudniony, są w szczątkowej formie lub nie jest możliwe prezentowanie ich w innym miejscu. W takich sytuacjach z pomocą przychodzą nowe technologie.

ZESPÓŁ
NASI PRACOWNICY
PARTNERZY
Klaster Lifescience KrakówPACTTJagiellońskie Centrum Innowacji
Kontakt
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytet Jagielloński
ul. Bobrzyńskiego 14,
30-348 Kraków

TELEFON:
+48 12 664 42 00
E-MAIL:
cittru@uj.edu.pl
Fundusze EuropejskieMNiSWInkubator InnowacyjnościUnia Europejska