Innowacyjny preparat dla ryb
Naukowcy związani z Uniwersytetem Jagiellońskim opracowali, a następnie opatentowali preparat wykorzystywany w profilaktyce i leczeniu ryb. Środek jest już dostępny na rynku i może być stosowany zarówno u ryb ozdobnych, jak i tych przeznaczonych do konsumpcji.

Produkt można używać w hodowli ryb akwariowych, w chowie basenowym, w obiegach zamkniętych, wylęgarnictwie. Czym różni się od podobnych środków dostępnych na rynku? Nie dodaje się go do pasz, a do wody, co jest całkowicie innowacyjnym sposobem podawania tego typu preparatów oraz wpływa na łatwość jego użytkowania.

W czasie transportu ryby narażone są na urazy mechaniczne, działanie niekorzystnych czynników środowiska (wahania temperatury i parametrów chemicznych wody) oraz silny stres. Skutkuje to obniżeniem odporności oraz występowaniem infekcji bakteryjnych. Po podróży, w okresie kwarantanny, ryby często też niechętnie pobierają pokarm.

– Ponieważ importowane ryby muszą znieść niedogodności związane z nierzadko długotrwałym transportem, hodowcy profilaktycznie podają im antybiotyki, co jak wiadomo, może też mieć skutki uboczne – wyjaśnia profesor Wojciech Fiałkowski. Preparat opatentowany przez grupę naukowców  związanych z UJ (dr Wojciech Górecki, dr hab. Wojciech Fiałkowski, dr Łukasz Pijanowski, dr inż. Monika Komorowska), podawany profilaktycznie wzmacnia układ odpornościowy ryb i antybiotykoterapia nie jest konieczna. Środek stosowany jest zewnętrznie, miesza się go z wodą, w której ryby pływają i jest pochłaniany przez skórę i układ pokarmowy.

– Produkt jest nietoksyczny, a substancje aktywne preparatu ulegają szybkiemu rozkładowi. Ze względu na skład specyfik może być stosowany u ryb przeznaczonych do konsumpcji bez okresu karencji oraz u ryb ozdobnych. Co istotne, w przeciwieństwie do szeregu chemioterapeutyków, produkt spełnia wymogi bezpieczeństwa dla człowieka i zwierząt – dodaje dr hab. Fiałkowski .

Przy stosowaniu preparatu nie są konieczne szczególne środki ostrożności. Nie niszczy on sprzętu rybackiego, nie pozostawia trudno zmywalnych lub trwałych przebarwień na zbiornikach hodowlanych, nie pozostawia niezmywalnych osadów na akwariach, co ma duże znaczenie w przypadku akwarystyki, w której zwraca się szczególną uwagę na estetykę.


Komercjalizacja preparatu

Po zakończonych badaniach rozpoczęto rozmowy z potencjalnymi producentami i użytkownikami preparatu. Wykazały one potrzebę dopracowania produktu. Kontynuacja badań była możliwa dzięki środkom na prace przedwdrożeniowe jakimi dysponowało CTT CITTRU w ramach pierwszej edycji projektu Inkubator Innowacyjności. Podkoniec 2016 roku została podpisana umowa licencyjna z firmą Zoolek z Łodzi. W niecały miesiąc od podpisania umowy Uniwersytet Jagielloński otrzymał decyzję Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej o przyznanie patentu. Aktualnie firma Zoolek produkuje i sprzedaje preparat pod nazwą Aquasan Imunno, który bazuje na Uniwersyteckim pomyśle. We wrześniu 2017 r. produkt ten otrzymał wyróżnienie w kategorii „Produkty akwarystyczne i terrarystyczne – pokarmy i preparaty” podczas Międzynarodowych Targów Łódzkich PetFair.

AKTUALNOŚCI
NAJNOWSZE INFORMACJE
InPhoCat – Laureat konkursu Innovator Małopolski 13
Firma InPhoCat – Innovative Photocatalytic Solutions Sp. z o. o. została wyróżniona za opracowanie i wdrożenie innowacyjnego preparatu, który aktywuje samoczyszczące fotokatalityczne powłoki z dwutlenkiem tytanu (TiO2) i zwiększa skuteczność ich działania.
Pe3Dish - kodowle komórkowe w 3D
Do tej pory w laboratoriach hodowano komórki w warunkach 2D, dziś przedstawiamy wam innowację pozwalającą na prowadzenie hodowli w 3D!
Program komputerowy do analizy danych i wizualizacji wyników z metody RT-qPCR
Nowe narzędzie informatyczne do analizy danych i wizualizacji wyników z metody RT-qPCR opracowane przez zespół naukowy z Wydziału Biologii z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
ZESPÓŁ
NASI PRACOWNICY
PARTNERZY
Klaster Lifescience KrakówPACTTJagiellońskie Centrum Innowacji
Kontakt
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytet Jagielloński
ul. Bobrzyńskiego 14,
30-348 Kraków

TELEFON:
+48 12 664 42 00
E-MAIL:
cittru@uj.edu.pl
Fundusze EuropejskieMNiSWInkubator InnowacyjnościUnia Europejska