InPhoCat – Laureat konkursu Innovator Małopolski 13
Firma InPhoCat – Innovative Photocatalytic Solutions Sp. z o. o. została wyróżniona za opracowanie i wdrożenie innowacyjnego preparatu, który aktywuje samoczyszczące fotokatalityczne powłoki z dwutlenkiem tytanu (TiO2) i zwiększa skuteczność ich działania.

Jakiś czas temu pisaliśmy o podpisaniu umowy licencyjnej między CTT CITTRU a firmą InPhoCat. Dzisiaj pragniemy podzielić się wynikami konkursu Innovator Małopolski 13 oraz pogratulować laureatowi wywodzącemu się z Uniwersytetu Jagiellońskiego - firmie InPhoCat – Innovative Photocatalytic Solutions Sp. z o.o! Serdecznie gratulujemy zwycięstwa w kategorii w Firma Mikro w tegorocznej edycji konkursu Innovator Małopolski oraz życzymy dalszych sukcesów! Galę z rozdania nagród można obejrzeć tutaj.

Z tej okazji udało nam się zadać kilka pytań założycielom InPhoCat na temat ich działalności i przyszłości firmy:

 

Otrzymaliście Państwo tytuł Laureata w 13 Edycji konkursu Innovator Małopolski w kategorii Firma Mikro. Za co została wyróżniona firma InPhoCat?

Firma InPhoCat – Innovative Photocatalytic Solutions Sp. z o. o. została wyróżniona za opracowanie i wdrożenie innowacyjnego preparatu, który aktywuje samoczyszczące fotokatalityczne powłoki z dwutlenkiem tytanu (TiO2) i zwiększa skuteczność ich działania. Efekt fotokatalitycznego oczyszczania i dezynfekcji, indukowany tylko światłem UV w przypadku powłoki zawierającej niemodyfikowany TiO2, został wzmocniony dzięki uaktywnieniu powłoki na szeroki zakres światła widzialnego, na przykład rozproszonego światła dziennego czy sztucznego światła wewnątrz pomieszczeń. 

 

Jak działa technologia rozwijana przez InPhoCat i co wyróżnia ją na tle innych rozwiązań istniejących na rynku?

Preparaty oparte na fotokatalitycznie aktywnym dwutlenku tytanu zabezpieczają przed zanieczyszczeniami chemicznymi i mikrobiologicznymi powierzchnie oraz oczyszczają wodę lub powietrze, które mają z nimi kontakt. Do tego działania niezbędne jest światło ultrafioletowe. Takie preparaty, o potwierdzonej skuteczności ich działania, są dostępne na rynku. Dobrze sprawdzają się na zewnętrznych elewacjach i konstrukcjach, gdyż światło słoneczne dostarcza wystarczająco dużo promieniowania UV. Znacznie trudniej taką aktywność uzyskać na powierzchniach wewnątrz budynków, gdzie dostęp światła ultrafioletowego jest bardzo ograniczony. Dlatego poszukiwaliśmy metody, która umożliwiłaby aktywację powłoki TiO2 przez zwykłe światło widzialne. Na podstawie wynalazku opracowanego na Wydziale Chemii UJ, w naszej firmie została rozwinięta technologia aktywowania powłok TiO2. Zakupiliśmy od Uniwersytetu Jagiellońskiego licencję na wynalazek opisujący pewną grupę związków, które reagując z TiO2 nadają mu nową funkcjonalność i umożliwiają działanie fotokatalityczne w świetle widzialnym. Na tej bazie opracowaliśmy płyn aktywujący powłoki TiO2 na światło widzialne. Sposób użycia płynu jest bardzo prosty – na powłokę TiO2 nanosi się nasz preparat poprzez natrysk lub przetarcie zwilżoną szmatką. Dzięki temu, że aktywne składniki płynu wchodzą w reakcję z TiO2, efekt aktywacji powłoki jest trwały nawet po ponownym umyciu powierzchni wodą. Testy potwierdziły, że w warunkach oświetlenia światłem dziennym lub sztucznym fotooczyszczające działanie tak aktywowanej powłoki TiO2 jest wzmocnione. Dzięki temu innowacyjnemu rozwiązaniu można skutecznie chronić powierzchnie przed zanieczyszczeniami chemicznymi i mikrobiologicznymi w wielu miejscach, na przykład w środkach transportu zbiorowego, budynkach użyteczności publicznej, w obiektach handlowych lub usługowych, w zakładach pracy, biurach oraz mieszkaniach. Cały system ochronny, składający się z powłoki TiO2 i aktywatora, warto aplikować w pomieszczeniach i strefach z ograniczonym dostępem światła ultrafioletowego. Dodatkowym efektem działania powierzchni fotokatalitycznych jest redukcja stężenia lotnych związków organicznych w powietrzu oraz efekt deodoryzacji.

 

InPhoCat jest silnie związana z Uniwersytetem Jagiellońskim. Na czym polegają te relacje? Czy UJ jest miejscem w którym można rozwinąć akademicki biznes oparty na nowych technologiach?

Spółka InPhoCat działa na rynku od ponad pięciu lat. Celem spółki jest opracowywanie i wdrażanie technologii własnych oraz bazujących na rozwiązaniach i wynalazkach powstających w laboratoriach Wydziału Chemii UJ. Założycielami i udziałowcami spółki są pracownicy Wydziału Chemii UJ, prof. Wojciech Macyk i dr Przemysław Łabuz. Mieli oni doświadczenie w prowadzeniu prac badawczo-wdrożeniowych w ramach współpracy UJ z otoczeniem gospodarczym. Prace te koordynowane były przez Centrum Transferu Technologii CITTRU Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pomysł założenia InPhoCat zrodził się w rozmowach z pracownikami CTT CITTRU, którzy dostrzegli rosnące zapotrzebowania na innowacyjne rozwiązania fotokatalityczne na rynku polskim i za granicą. Pomoc CTT CITTRU od początku istnienia spółki była i jest nieoceniona, szczególnie w zakresie kontaktów z potencjalnymi partnerami (spotkania branżowe, udział w targach), jak i konsultacji dotyczących zagadnień ochrony patentowej, prawa własności i innych.

 

InPhoCat – Innovative Photocatalytic Solutions Sp. z o.o. wyróżnia się wśród wielu akademickich start-upów tym, że rozwijają go Państwo z własnych środków, bez udziału inwestorów zewnętrznych – co zaważyło na podjęciu takiej decyzji? Jak wpłynęła ona na rozwój firmy?

Przede wszystkim chcieliśmy być niezależni. Podjęliśmy ryzyko utrzymania się na rynku jako spółka, bez korzystania z zaangażowania zasobów inwestorów zewnętrznych. Czy to było słuszne? Wydaje nam się, że tak. Pomimo sporego ryzyka, jakie niesie obranie takiego modelu biznesowego, szczególnie w początkowej fazie działania spółki, kiedy konieczne było zorganizowanie infrastruktury lokalowej i aparaturowej, stopniowo rozwijaliśmy się inwestując zyski w nowy sprzęt. Posiadamy obecnie ponad 100 m2 powierzchni laboratoryjnej wyposażonej w niezbędną aparaturą badawczą. Chętnie podejmujemy niestandardowe zlecenia wymagające kreatywności, co zmusza nas do budowania własnych, unikatowych rozwiązań, urządzeń. Koncentrujemy się na opracowywaniu innowacyjnych technologii bazujących w szczególności na zjawiskach katalizy i fotokatalizy. Obecnie współpracujemy z ponad 20 partnerami w kraju i zagranicą realizując różne projekty. Taka strategia, która nie wiąże spółki z jednym projektem czy technologią, minimalizuje ryzyko związane z niebezpieczeństwem niepowodzenia. Aktywnie działamy jako podwykonawcy lub partnerzy w projektach badawczo-rozwojowych. Wykonujemy również badania zlecone. Obecnie, wspólnie z Uniwersytetami Warszawskim i w Oslo rozpoczynamy realizację projektu: „HERA (Hydrogen Energy Rechargable Architectures): Coupling of on-demand hydrogen generation and storage”, finansowanego z Funduszy Norweskich, którego celem jest opracowanie technologii fotoelektrokatalitycznego rozkładu wody. W ostatnich dniach dowiedzieliśmy się również o uzyskaniu finansowania wspólnego projektu ”SIMBA” z firmą TINES Investment Sp. z o.o.: „SIMBA - System innowacyjnych materiałów powłokowych do zabezpieczania betonowych i żelbetonowych konstrukcji w zmiennych warunkach atmosferycznych przed korozją, zanieczyszczeniami, nadmiernym chłodzeniem i przegrzewaniem” ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, w ramach którego zamierzamy opracować farbę elewacyjną do zabezpieczania powierzchni wielkogabarytowych, w szczególności do ochrony przed zanieczyszczaniami i przegrzewaniem. Profil działalności spółki przedstawiamy na naszej strony internetowej: www.inphocat.pl

 

Jakie są plany na przyszłość dla InPhoCat?

Firma ma na celu w dalszym ciągu prowadzić intensywne badania nad innowacyjnymi produktami w obszarze oczyszczania powierzchni, powietrza i wody. Wyzwania, jakie postawił przed światem rok 2020 w sposób szczególny uzmysłowiły nam jak ważne jest bezpieczne środowisko życia. Uzyskanie tytułu Laureata w 13 edycji Konkursu Innovator Małopolski, w którym nagrodą jest promocja firmy, z pewnością ułatwi zarówno promocję produktu, jak też ekspansję firmy. Liczymy na to, że uda nam się zintensyfikować prace badawczo-rozwojowe prowadzone w spółce.

 

AKTUALNOŚCI
NAJNOWSZE INFORMACJE
Big Pharma Day online
Big Pharma Day online to spotkanie branżowe dotyczące rozwoju projektów lekowych, organizowane przez CTT CITTRU w dniu 25 marca 2021. Wydarzenie będzie obejmowało prezentacje ekspertów oraz indywidualne spotkania.
InPhoCat – Laureat konkursu Innovator Małopolski 13
Firma InPhoCat – Innovative Photocatalytic Solutions Sp. z o. o. została wyróżniona za opracowanie i wdrożenie innowacyjnego preparatu, który aktywuje samoczyszczące fotokatalityczne powłoki z dwutlenkiem tytanu (TiO2) i zwiększa skuteczność ich działania.
Pe3Dish - kodowle komórkowe w 3D
Do tej pory w laboratoriach hodowano komórki w warunkach 2D, dziś przedstawiamy wam innowację pozwalającą na prowadzenie hodowli w 3D!
ZESPÓŁ
NASI PRACOWNICY
PARTNERZY
Klaster Lifescience KrakówPACTTJagiellońskie Centrum Innowacji
Kontakt
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytet Jagielloński
ul. Bobrzyńskiego 14,
30-348 Kraków

TELEFON:
+48 12 664 42 00
E-MAIL:
cittru@uj.edu.pl
Fundusze EuropejskieMNiSWInkubator InnowacyjnościUnia Europejska