Nagrody Ministra Nauki 2024

Profesor Monika Brzychczy-Włoch z UJ CM laureatką indywidualnej Nagrody Ministra Nauki 2024 za znaczące osiągnięcie w zakresie działalności wdrożeniowej.

Elegancko ubrana kobieta, prof. Monika Brzychczy-Włoch, w jednej ręce trzyma statuetkę, a drugą ręką przybija "piątkę" z figurą Marii Skłodowskiej CurieProf. dr hab. n. med. Monika Brzychczy-Włoch, będąca kierownikiem Zakładu Molekularnej Mikrobiologii Medycznej (ZMMM) Katedry Mikrobiologii Wydziału Lekarskiego UJ CM, została wyróżniona przez Ministra Nauki za swoje osiągnięcia w zakresie działalności wdrożeniowej podczas uroczystej Gali Nauki Polskiej, która odbyła się w dniu 18.02.2024 r. w Warszawie w auli Politechniki Warszawskiej. Nagroda ta jest uhonorowaniem wieloletniego wysiłku podjętego w związku z procesem komercjalizacji wynalazków opracowanych w ramach badań nad paciorkowcami z grupy B (ang. Group B streptococci, GBS), zakończonego wdrożeniem w postaci udzielenia podmiotowi zewnętrznemu – firmie CHDE Polska S.A. przez Uniwersytet Jagielloński licencji wyłącznej na 2 opatentowane wynalazki (czerwiec 2022 r.). Przedmiotem wynalazków jest nowy produkt do diagnostyki GBS u kobiet w ciąży. Test ten daje możliwość detekcji swoistych przeciwciał przeciwko GBS, co umożliwia szybkie rozpoznanie stanu klinicznego pacjentki i wdrożenie celowanej terapii lub okołoporodowej profilaktyki antybiotykowej.

Pomimo tego, że grono twórców 2 opatentowanych wynalazków („Test diagnostyczny zakażeń Streptococcus agalactiae” oraz „Test diagnostyczny do wykrywania zakażeń i/lub nosicielstwa Streptococcus agalactaie wykorzystujący wyselekcjonowane markery polipeptydowe” (objętych patentami: PL 231394; EP 3014276; US10,048,263; PL 239045 i zgłoszeniami patentowymi: PCT/PL2019/050002; US 16/960,844 i EP 19739066.9)), będących podstawą wniosku o nagrodę jest wieloosobowe, to jednak, od samego początku wszelkich działań podejmowanych przy udziale CTT CITTRU w celu ich skomercjalizowania, jedyną osobą z tego grona, która podjęła wysiłek związany z procesem komercjalizacji była Pani prof. dr hab. n. med. Monika Brzychczy-Włoch. Począwszy od 2014 r. tj. od daty zgłoszenia w urzędzie patentowym pierwszego wynalazku, Pani Profesor była jedyną osobą osobiście bardzo aktywnie zaangażowaną w promocję ww. wynalazków wśród podmiotów biznesowych z branży diagnostyki, m.in. podczas targów i konferencji biznesowych, w celu znalezienia podmiotu gotowego zainwestować we wdrożenie rezultatów działalności naukowej.

Elegancko ubrana kobieta, prof. Monika Brzychczy-Włoch, pozuję z nagrodą na tle z napisami "Gala Nauki Polskiej"Dążenia Pani Profesor do skomercjalizowania wynalazków i zaangażowanie w ich sukcesywny rozwój doprowadziły nie tylko do pozyskania dofinansowania na kolejne etapy prac badawczo-rozwojowych w ramach projektu TANGO2 (nr TANGO2/340018/NCBR/2017 pt. „Innowacyjny test diagnostyczny do wykrywania zakażeń S. agalactiae i nosicielstwa wśród ciężarnych”), ale przede wszystkim do pozyskania inwestora branżowego. Podjęte przez Panią Profesor, w toku realizacji fazy K ww. projektu, działania promocyjne oraz merytoryczne, w tym zaawansowane rozmowy z firmami, na które Pani Profesor zawsze była otwarta i bardzo chętna oraz do których była zawsze bardzo rzetelnie przygotowana, doprowadziły do nawiązania współpracy z firmą CHDE Polska S.A. z siedzibą w Rzeszowie. Firma ta zdecydowała się na dołączanie do ww. projektu jako partner biznesowy, aktywnie uczestnicząc i częściowo finansując w formie wkładu własnego badania fazy B+R. Rezultaty badawcze uzyskane wspólnie z firmą w projekcie TANGO2 kierowanym przez Panią Profesor okazały się na tyle atrakcyjne i obiecujące, że na mocy zawartej z firmą umowy (wraz z aneksami) dnia 30 czerwca 2022 r., Uniwersytet Jagielloński udzielił firmie CHDE Polska S.A. licencji wyłącznej na ww. wynalazki. Od tego dnia firma stała się prawowitym licencjobiorcą i użytkownikiem ww. wynalazków.

Zaangażowanie Pani Profesor Moniki Brzychczy-Włoch w proces wdrożenia i komercjalizacji wyników badań zostały docenione już wcześniej, gdyż w dniu 15 czerwca 2023 roku, z okazji 20-lecia działalności CTT CITTRU, Pani Profesor została wyróżniona i otrzymała nagrodę za wybitne osiągnięcia w zakresie wynalazczości i komercjalizacji wyników badań naukowych.

Więcej informacji na temat Gali Nauki Polskiej 2024 tutaj.

Autor zdjęć: A. Włoch (Arkadiusz Włoch).

AKTUALNOŚCI
NAJNOWSZE INFORMACJE
ATOMIN 2.0 - Centrum badań materiałowych w skali ATOMowej dla INnowacyjnej gospodarki

Na Wydziale Chemii i Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego powołano do życia centrum badań materiałowych w skali atomowej dla innowacyjnej gospodarki, tzw. projekt Atomin 2.0.

Naukowcy z UJ mają pomysł na nowatorską terapię zwłóknień narządowych
Według badaczy z Uniwersytetu Jagiellońskiego w przyszłości będzie można leczyć zwłóknienia narządów wykorzystując siły natury. Mają w tym pomóc pęcherzyki zewnątrzkomórkowe, czyli nanostruktury wydzielane przez komórki różnych organizmów. Na UJ odkryto ważną właściwość tych struktur i przeprowadzono badania, które dowodzą, iż pęcherzyki potencjalnie można zastosować w terapii.
Nagrody Ministra Nauki 2024

Profesor Monika Brzychczy-Włoch z UJ CM laureatką indywidualnej Nagrody Ministra Nauki 2024 za znaczące osiągnięcie w zakresie działalności wdrożeniowej.

ZESPÓŁ
NASI PRACOWNICY
PARTNERZY
Klaster Lifescience KrakówPACTTJagiellońskie Centrum Innowacji
Kontakt
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytet Jagielloński
ul. Bobrzyńskiego 12,
30-348 Kraków

TELEFON:
+48 12 664 42 00
E-MAIL:
cittru@uj.edu.pl
Fundusze EuropejskieMNiSWInkubator InnowacyjnościUnia Europejska