Newsy Naukowiec UJ CM laureatem Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca!
Doktorant Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum mgr Marcin Jakubiec został laureatem XIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca, organizowanego przez Politechnikę Świętokrzyską pod patronatem Ministerstwa Nauki. W nagrodę weźmie udział w Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie – Geneva Inventions 2024 oraz Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków IWIS 2024, podczas których będzie promował nagrodzone w konkursie rozwiązanie.

Konkurs Student-Wynalazca jest projektem, którego głównym celem jest rozwijanie kultury innowacyjności w środowisku akademickim. Inicjatywa ta przyczynia się do upowszechniania wiedzy na temat ochrony własności intelektualnej oraz zachęca młodych badaczy do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej, poszukiwania i tworzenia innowacyjnych rozwiązań na rzecz własnej działalności gospodarczej lub działalności swoich pracodawców. Jak czytamy na stronie Organizatorów: Konkurs adresowany jest do studentów, doktorantów i absolwentów, którzy w trakcie studiów zostali twórcami lub współtwórcami wynalazku czy wzoru użytkowego/przemysłowego chronionego prawem wyłącznym lub zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą. Organizowany przez Politechnikę Świętokrzyską od 2010 r. konkurs z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem. W tegorocznej edycji nadesłano 123 rozwiązania z 21 uczelni w całej Polsce, natomiast w dotychczasowych czternastu edycjach zgłoszono łącznie 1423 rozwiązania.

Nagrodzone w konkursie rozwiązanie pt.: Modyfikowane pochodne aminokwasowe do leczenia chorób o podłożu neurologicznym oraz wybranych zaburzeń psychiatrycznych zostało opracowane na Wydziale Farmaceutycznym  UJ przez zespół naukowców pod kierunkiem prof. dr hab. Krzysztofa Kamińskiego w składzie: dr Michał Abram, Marcin Jakubiec (Katedra Chemii Farmaceutycznej), dr hab. Anna Rapacz, dr Szczepan Mogilski (Katedra Farmakodynamiki), dr hab. Gniewomir Latacz (Katedra Technologii i Biotechnologii Środków Leczniczych) we współpracy z dr Martą Struga z Katedry i Zakładu Biochemii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Wynalazek dotyczy związków chemicznych, które wykazują szeroką aktywność protekcyjną w zwierzęcych modelach drgawek padaczkowych, modelach bólu, modelu depresji i lęku. Rozwiązanie zostało zgłoszone w 2019 r. do ochrony w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, który w 2022 r. udzielił mu patentu (Pat.240297). Obecnie trwa procedura uzyskania ochrony międzynarodowej, a prace nad związkiem wiodącym kontynuowane są we współpracy z jednostkami zagranicznymi. Cząsteczka aktualnie znajduje się z zaawansowanych badaniach przedklinicznych, co niewątpliwie świadczy o wysokim poziomie, zaawansowaniu oraz multidyscyplinarnym charakterze prowadzonych na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM badań.

W XIV edycji Konkursu Student-Wynalazca Komisja Konkursowa przyznała pięć równorzędnych nagród głównych, które oprócz Uniwersytetu Jagiellońskiego trafiły do: Politechniki Krakowskiej, Politechniki Świętokrzyskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Politechniki Warszawskiej. Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom Konkursu i życzymy powodzenia na wystawie w Genewie!


autor: Beata Strach

zdj. 1. Od lewej: dr Michał Abram, prof. dr hab. Krzysztof Kamiński, mgr Marcin Jakubiec

AKTUALNOŚCI
NAJNOWSZE INFORMACJE
Na UJ opracowano nową, oszczędną metodę galwanizacji
Na Uniwersytecie Jagiellońskim opracowano nową metodę cienkowarstwowego powlekania materiałów w drodze elektrolitycznej w sposób przypominający drukowanie. Innowację można wdrożyć w skali przemysłowej. Co ważne, jej stosowanie wymaga minimalnych ilości materiałów chemicznych, a dodatkowo jej właściwości mogą przyczynić się do szybszego rozwoju organicznych ogniw solarnych III generacji. Nową metodą można pokrywać różnego typu materiały warstwami o grubości liczonej w nanometrach.
Na UJ powstały prekursory do produkcji molekularnych magnesów
Na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego opracowano uniwersalną metodę, na bazie której można tworzyć szeroki wachlarz molekularnych, miękkich materiałów magnetycznych. W odróżnieniu od dotychczas stosowanych na świecie technologii, związki uzyskane metodą opracowaną w UJ są odporne na wysokie temperatury, co zwiększa potencjał ich stosowania w różnych sektorach przemysłu.
ATOMIN 2.0 - Centrum badań materiałowych w skali ATOMowej dla INnowacyjnej gospodarki

Na Wydziale Chemii i Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego powołano do życia centrum badań materiałowych w skali atomowej dla innowacyjnej gospodarki, tzw. projekt Atomin 2.0.

ZESPÓŁ
NASI PRACOWNICY
PARTNERZY
Klaster Lifescience KrakówPACTTJagiellońskie Centrum Innowacji
Kontakt
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytet Jagielloński
ul. Bobrzyńskiego 12,
30-348 Kraków

TELEFON:
+48 12 664 42 00
E-MAIL:
cittru@uj.edu.pl
Fundusze EuropejskieMNiSWInkubator InnowacyjnościUnia Europejska