Świadomie wpływaj na innowacje i projektuj ich rozwój w przyszłości: Capturing Invisible - narzędzie kształtujące przyszłość
Zostań projektantem przyszłości z Capturing Invisible i poznaj potencjał badania wyobrażeń! Socjotechniczne imaginaria – wyobrażenia, mają kluczowe znaczenie w kształtowaniu teraźniejszości, a także przyszłości. Oto narzędzie, dzięki któremu zaplanujesz proces badań nad nowymi technologiami, dostosujesz produkty, które planujesz wprowadzić na rynek - wszystko w oparciu o zbiorowe wyobrażenia na temat przyszłości i metodę Capturing Invisible.

Capturing Invisible - co to takiego?

Capturing Invisible to innowacyjna metoda badawcza, dająca możliwość analizy socjotechnicznych imaginariów i ich wpływu na społeczeństwo. Ta metoda pozwala zgłębić wyobrażenia dotyczące przyszłości oraz przekształcanie ich w konkretne plany działań dla Twojej firmy. Korzystając z narzędzi badawczych Capturing Invisible, przedsiębiorcy mogą lepiej zrozumieć jak odbierane są ich produkty i dostosować swoją strategię komunikacji oraz kształt produktu i usługi do dominujących lub alternatywnych wyobrażeń.

Zastosuj narzędzie do badania zbiorowych wyobrażeń

Dlaczego Capturing Invisible działa? To nie tylko teoria poparta badaniami naukowymi, ale przede wszystkim narzędzie badawcze. Twórcy metody, zespół naukowy z UJ, analizuje dzięki niej wyobrażenia na temat przyszłości związanej z technologią w politykach publicznych, finansowaniu i rozwoju poszczególnych gałęzi biznesu i gospodarki, sfery publicznej czy pop-kultury. Analiza określa pożądane kierunki rozwoju, pozwala wpisać się w rozumienie społeczne danej innowacji oraz zrozumieć społeczne oczekiwania, obawy i nadzieje z nią związane.
Razem z Capturing Invisible pomożemy Ci zmapować kierunki rozwoju Twojej firmy i innowacji!

Odwiedź stronę https://imagine-future.project.uj.edu.pl/ i dowiedz się więcej o Capturing Invisible.

plakat przedstawia mężczyznę patrzącego w górą. Nad mężczyzną jest chmura w której widać wizję futurystycznego miasta. Na plakacie jest napis Capturing Invisible. Wyobraź sobie przyszłość!Socjotechniczne imaginaria - początki

Sheila Jasanoff i Sang-Hyun Kim, dwójka naukowców z dziedziny studiów nad technologią i społeczeństwem, stworzyli w 2009 roku pojęcie socjotechnicznych imaginariów -  kolektywnych wyobrażeń dotykających porządku społecznego oraz życia, powiązanych z naukową, technologią,  politykami publicznymi, zdrowiem, biznesem, społeczeństwem.

Czym dokładnie są imaginaria?

Socjotechniczne imaginaria to zbiorowe wyobrażenia na temat przyszłości. Powstają na podstawie bieżących wydarzeń ze świata nauki, społeczeństwa i polityki.  Wyobrażenia kształtują się w wypowiedziach polityków, dokumentach strategicznych, finansowaniu nauki, polityk publicznych, prawodawstwie, kulturze popularnej, środkach masowego przekazu, w codziennych rozmowach. Zbiorowe wyobrażenia mogą rozwijać się wielotorowo. Mogą mieć charakter dominujący - wspierać obecny stan rzeczy, lub mogą być alternatywne, podważające dominujący system, a przez to mogące wpływać na jego zmianę.

Przykłady socjotechnicznych wyobrażeń

Wyobrażenia mogą przybierać różne formy – na przykład dotyczyć bezpieczeństwa energetycznego czy roli energii jądrowej w rozwoju i modernizacji kraju, działań na rzecz ekologii i ochrony środowiska, pojmowania i rozumienia pojęcia sztucznej inteligencji. Wyobrażenia mogą wzmacniać przekonanie, że najważniejszą obecnie globalną potrzebą jest ograniczenie konsumpcji, redukcja odpadów i emisji gazów cieplarnianych. Z drugiej strony mogą roztaczać wizję, w której kryzys ekologiczny i klimatyczny zostanie zażegnany poprzez innowacyjne projekty geoinżynieryjne, modyfikację składu atmosfery, kolonizację kosmosu.

To nie magia – to nauka!

Wyobraź sobie, że rozumiesz jak w różnych kontekstach społeczno-kulturowych myśli się o innowacji, jakie są oczekiwania wobec nowych technologii, produktów; czego społeczeństwa się boją a czego pożądają….  Teraz możesz zbadać, jakie imaginaria kształtują naszą rzeczywistość społeczną oraz wpływają na naszą przyszłość. Capturing Invisible to nowatorska metoda badawcza, która umożliwia uchwycenie niewidzialnych elementów naszych wyobrażeń, zrozumienie ich i wręczenie Ci narzędzi do konkretnych działań.  

Socjotechniczne imaginaria pojawiają się w różnych sferach naszego życia — w wypowiedziach polityków, dokumentach strategicznych, mediach czy codziennych rozmowach. Imaginaria mogą być dominujące, wspierając obecny stan rzeczy lub alternatywne, podważające dominujący system. Mogą kształtować nasze przekonania na temat tego czym jest życie – wynikające z innowacji w genetyce czy biotechnologii, sztucznej inteligencji, energii, środowiska, czy kryzysu klimatycznego. Wyobrażenia wpływają na nasze decyzje, polityki społeczne, rozwojowe i alokację zasobów. Pokazuje to jak niezwykle istotna i potrzebna jest metoda badawcza Capturing Invisible. Umożliwia nam ona zgłębianie zbiorowych wyobrażeń i zrozumienie, jak wpływają one na nasze społeczeństwo.
A co najważniejsze Capturing Invisible da Ci narzędzia, by kształtować przyszłość poprzez dostosowanie Twoich produktów, usług czy technologii do oczekiwań społecznych.

AKTUALNOŚCI
NAJNOWSZE INFORMACJE
Na UJ powstały prekursory do produkcji molekularnych magnesów
Na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego opracowano uniwersalną metodę, na bazie której można tworzyć szeroki wachlarz molekularnych, miękkich materiałów magnetycznych. W odróżnieniu od dotychczas stosowanych na świecie technologii, związki uzyskane metodą opracowaną w UJ są odporne na wysokie temperatury, co zwiększa potencjał ich stosowania w różnych sektorach przemysłu.
ATOMIN 2.0 - Centrum badań materiałowych w skali ATOMowej dla INnowacyjnej gospodarki

Na Wydziale Chemii i Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego powołano do życia centrum badań materiałowych w skali atomowej dla innowacyjnej gospodarki, tzw. projekt Atomin 2.0.

Naukowcy z UJ mają pomysł na nowatorską terapię zwłóknień narządowych
Według badaczy z Uniwersytetu Jagiellońskiego w przyszłości będzie można leczyć zwłóknienia narządów wykorzystując siły natury. Mają w tym pomóc pęcherzyki zewnątrzkomórkowe, czyli nanostruktury wydzielane przez komórki różnych organizmów. Na UJ odkryto ważną właściwość tych struktur i przeprowadzono badania, które dowodzą, iż pęcherzyki potencjalnie można zastosować w terapii.
ZESPÓŁ
NASI PRACOWNICY
PARTNERZY
Klaster Lifescience KrakówPACTTJagiellońskie Centrum Innowacji
Kontakt
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytet Jagielloński
ul. Bobrzyńskiego 12,
30-348 Kraków

TELEFON:
+48 12 664 42 00
E-MAIL:
cittru@uj.edu.pl
Fundusze EuropejskieMNiSWInkubator InnowacyjnościUnia Europejska