Zapobieganie samobójstwom wśród osób pozbawionych wolności - Przewodnik dla funkcjonariuszy Służby Więziennej
W polskiej Służbie Więziennej tematyka prewencji suicydalnej jest istotnym zagadnieniem. Stale prowadzony jest monitoring prób samobójczych wśród osób pozbawionych wolności w Polsce przez Centralny Zarząd Służby Więziennej.

Podejmowane są inicjatywy w poszukiwaniu szkoleń z zakresu prewencji i interwencji wobec osób z wysokim ryzykiem samobójczym. Ze względu na wysoko specjalistyczne zagadnienie, niewiele jest pozycji z zakresu zjawiska samobójstw w więzieniach, a już zwłaszcza polskich. Brak jest też przewodników w zakresie metod diagnozy,  profilaktyki czy interwencji dostosowanych do pracy z osobami w kryzysie samobójczym przebywających w izolacji penitencjarnej. Obecnie jedynym dostępnym na rynku polskim poradnikiem skierowanych do funkcjonariuszy SW dotyczącym zapobiegania samobójstwom w jednostkach penitencjarnych jest przewodnik wydany przez Światową Organizację Zdrowia w 2003 roku. Zatem prawie 20 lat temu. Od tego czasu wiedza w tym zakresie uległa aktualizacji i warto, aby to uczynić poprzez opracowanie przewodnika opartego na aktualnej wiedzy opartej na dowodach naukowych.

Dane statystyczne wskazują, iż w 2018 r. wskaźnik samobójstw na 10 tys. osadzonych w Polsce wynosił 3,3. Dodatkowo ok. 45%–63% osadzonych (różny odsetek jest wskazywany przez różne źródła), którym udało się popełnić samobójstwo, wykazywało różnego rodzaju objawy zwiększonego ryzyka samobójczego. Spośród osób, które w przeszłości próbowały popełnić samobójstwo (jest to tzw. próba samobójcza), ponad 65% w kolejnych próbach stosowało metody, które były skuteczniejsze (powieszenie, połknięcie ostrego przedmiotu lub przedawkowanie narkotyków) (Lizińczyk S., 2020).

Zespół pod kierownictwem dr Małgorzaty Piaseckiej z Uniwersytetu Jagiellońskiego otrzymał dofinansowanie na realizację projektu którego efektem końcowym będzie pierwsza wersja przewodnika skierowanego do funkcjonariusz SW. Celem publikacji będzie wsparcie w ograniczeniu zjawiska tzw. samobójstwa oraz prób popełnianych z zamiarem unicestwienia siebie wśród osób pozbawionych wolności.

Planowane są następujące kroki związane z końcowym etapem opracowania i wdrożenia przewodnika do użytku w polskim systemie penitencjarnym:

1. Merytoryczne oraz metodyczne opracowanie szczegółowych treści poszczególnych modułów przewodnika,

2. Dobór narzędzi (testów), które zostaną włączone do przewodnika,

3. Przygotowanie schematu badania procesu wdrażania przewodnia,

4. Konsultacje ze środowiskiem penitencjarnym,

5. Stworzenie pierwszej wersji przewodnika, 

6. Opracowanie graficzne, stworzenie ebook i wydanie przewodnika,

 

Przewodnik będzie w otwartym dostępie dla wszystkich potencjalnych osób zainteresowanych. Jego beneficjentem celowanym są funkcjonariusze SW zaangażowani w bezpośrednią pracę z osobami osadzonymi w jednostkach penitencjarnych. Jednak widzimy także potencjał przewodnika w wykorzystaniu także przez inne grupy zawodowe, w tym policję.

Autor: Marcin Kącki
Logotypy projektowe Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska

AKTUALNOŚCI
NAJNOWSZE INFORMACJE
Technologie UJ na Demo Day Innowacji 4.0
Demo Day Innowacji 4.0 to przede wszystkim możliwość umówienia spotkań z twórcami technologii z pięciu krakowskich uczelni, w tym aż 11 innowacji z UJ!
Możliwy przełom w leczeniu osteoporozy!
Naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego opracowali materiał, który pomoże odbudowywać ubytki kostne i jednocześnie może służyć jako nośnik leków na osteoporozę. Wynalazek może zrewolucjonizować leczenie osteoporozy, pozwala bowiem dostarczać leki o silnych skutkach ubocznych wyłącznie w chore miejsca, i tym samym odejść od stosowanego do tej pory podawania ogólnoustrojowego.
Zapobieganie samobójstwom wśród osób pozbawionych wolności - Przewodnik dla funkcjonariuszy Służby Więziennej
W polskiej Służbie Więziennej tematyka prewencji suicydalnej jest istotnym zagadnieniem. Stale prowadzony jest monitoring prób samobójczych wśród osób pozbawionych wolności w Polsce przez Centralny Zarząd Służby Więziennej.
ZESPÓŁ
NASI PRACOWNICY
PARTNERZY
Klaster Lifescience KrakówPACTTJagiellońskie Centrum Innowacji
Kontakt
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytet Jagielloński
ul. Bobrzyńskiego 14,
30-348 Kraków

TELEFON:
+48 12 664 42 00
E-MAIL:
cittru@uj.edu.pl
Fundusze EuropejskieMNiSWInkubator InnowacyjnościUnia Europejska