Zapobieganie samobójstwom wśród osób pozbawionych wolności - Przewodnik dla funkcjonariuszy Służby Więziennej
W polskiej Służbie Więziennej tematyka prewencji suicydalnej jest istotnym zagadnieniem. Centralny Zarząd Służby Więziennej prowadzi ciągły monitoring prób samobójczych podejmowanych przez osoby pozbawione wolności w Polsce.

Wszczynane są inicjatywy w poszukiwaniu szkoleń z zakresu prewencji i interwencji wobec osób z wysokim ryzykiem samobójczym. Ze względu na wysoko specjalistyczne zagadnienie, niewiele jest publikacji z zakresu zjawiska samobójstw w więzieniach, zwłaszcza w polskich. Brak też przewodników w zakresie metod diagnozy, profilaktyki czy interwencji, dostosowanych do pracy z osobami w kryzysie samobójczym, przebywającymi w izolacji penitencjarnej. Obecnie jedynym dostępnym na rynku polskim poradnikiem skierowanych do funkcjonariuszy SW, dotyczącym zapobiegania samobójstwom w jednostkach penitencjarnych, jest przewodnik wydany przez Światową Organizację Zdrowia w 2003 roku, a zatem 20 lat temu. Od tego czasu wiedza w ww zakresie uległa poszerzeniu i warto uwzględnić te zmiany, opracowując przewodnik, który oparty będzie na aktualnych danych oraz badaniach naukowych.


Dane statystyczne wskazują, że na 10 tyś. osadzonych w Polsce w 2018 r. wskaźnik samobójstw wynosił 3,3. Dodatkowo ok. 45%–63% osadzonych (rozpiętość procentowa wynika z rozbieżności w źródłach), którzy popełnili samobójstwo, wykazywało różnego rodzaju objawy zwiększonego ryzyka samobójczego. Spośród osób, które w przeszłości próbowały odebrać sobie życie (jest to tzw. próba samobójcza), ponad 65% w kolejnych próbach stosowało skuteczniejsze metody (powieszenie, połknięcie ostrego przedmiotu lub przedawkowanie narkotyków) (Lizińczyk S., 2020).

Zespół z Uniwersytetu Jagiellońskiego pod kierownictwem dr Małgorzaty Piaseckiej otrzymał dofinansowanie na realizację projektu, którego efektem końcowym będzie pierwsza wersja przewodnika skierowanego do funkcjonariuszy SW. Celem publikacji ma być wsparcie w ograniczeniu zjawiska samobójstwa oraz prób popełnianych z zamiarem unicestwienia siebie wśród osób pozbawionych wolności.

Planowane są następujące kroki związane z końcowym etapem opracowania i wdrożenia przewodnika do użytku w polskim systemie penitencjarnym:

1. Merytoryczne oraz metodyczne opracowanie szczegółowych treści poszczególnych modułów przewodnika,

2. Dobór narzędzi (testów), które zostaną włączone do przewodnika,

3. Przygotowanie schematu badania procesu wdrażania przewodnia,

4. Konsultacje ze środowiskiem penitencjarnym,

5. Stworzenie pierwszej wersji przewodnika,

6. Opracowanie graficzne, stworzenie e-booka i wydanie przewodnika,

 

Przewodnik będzie w otwartym dostępie dla wszystkich potencjalnych osób zainteresowanych. Jego beneficjentem celowanym są funkcjonariusze SW zaangażowani w bezpośrednią pracę z osobami osadzonymi w jednostkach penitencjarnych. Jednak widzimy także potencjał przewodnika w wykorzystaniu także przez inne grupy zawodowe, w tym policję.

Autor: Marcin Kącki

AKTUALNOŚCI
NAJNOWSZE INFORMACJE
Wsparcie psychologiczne online: StrongUJ – platforma wsparcia i rozwoju dla osób aktywnych zawodowo
StrongUJ to platforma wsparcia i rozwoju dla osób aktywnych zawodowo, chcących zadbać o dobrobyt psychiczny w miejscu pracy.
Technologie UJ na Demo Day Innowacji 4.0
Demo Day Innowacji 4.0 to przede wszystkim możliwość umówienia spotkań z twórcami technologii z pięciu krakowskich uczelni, w tym aż 11 innowacji z UJ!
Możliwy przełom w leczeniu osteoporozy!
Naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego opracowali materiał, który pomoże odbudowywać ubytki kostne i jednocześnie może służyć jako nośnik leków na osteoporozę. Wynalazek może zrewolucjonizować leczenie osteoporozy, pozwala bowiem dostarczać leki o silnych skutkach ubocznych wyłącznie w chore miejsca, i tym samym odejść od stosowanego do tej pory podawania ogólnoustrojowego.
ZESPÓŁ
NASI PRACOWNICY
PARTNERZY
Klaster Lifescience KrakówPACTTJagiellońskie Centrum Innowacji
Kontakt
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytet Jagielloński
ul. Bobrzyńskiego 14,
30-348 Kraków

TELEFON:
+48 12 664 42 00
E-MAIL:
cittru@uj.edu.pl
Fundusze EuropejskieMNiSWInkubator InnowacyjnościUnia Europejska