Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytetu Jagiellońskiego
+48 12 664 42 00
+48 12 664 42 05

Usługi eksperckie UJ

consulting

Open access UJ

open access UJ

INNOWACYJNA GOSPODARKA MNiSW Inkubator Innowacyjności UE-EFRR