Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytetu Jagiellońskiego
+48 12 663-38-30
+48 12 663-38-32

Usługi eksperckie UJ

consulting

Open access UJ

open access UJ

INNOWACYJNA GOSPODARKA MNiSW Inkubator Innowacyjności UE-EFRR